Renginiai | VU projektinė veikla - Part 8

Renginiai

Spalio 24-25 d. Briuselyje vyks „Horizonto 2020“ teminės srities „Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija“ informacinis renginys

2017-10-04 08:17

Spalio 24-25 d. Europos Komisija organizuoja informacinį renginį, kuriame bus pristatomi 2018 – 2020 m. programos „Horizontas 2020“ teminės srities „Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija“ kvietimai teikti paraiškas. Lietuva gali sėkmingai įsijungti ir dalyvauti programos „Horizontas 2020“ projektuose, todėl tikslinga atrinkti ir siųsti geriausius energetikos mokslo specialistus į šį renginį, besidominčius tarptautine partneryste ir pasirengusius rengti naujus projektus.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia Lietuvos mokslininkus ir tyrėjus, dirbančius energetikos srityje, dalyvauti MITA koordinuojamo ES projekto TYKU2 mokslo misijoje į Belgiją, Briuselį.
Paraiškos teikiamos iki 2017 m. spalio 10 d. el. paštu: info@mita.lt.

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 268 7067, e. p. anzelma.useliene@cr.vu.lt.


Rugsėjo 28-29 d. vyks JPI „Kultūros paveldas“ moksliniams tyrimams skirtas tarptautinis seminaras „Moksliniai tyrimai ir paveldosaugos praktika“

2017-09-21 14:19

Š. m. rugsėjo 28–29 d. Vilniuje vyks Jungtinio programavimo iniciatyvos (JPI) „Kultūros paveldas“ moksliniams tyrimams skirtas tarptautinis seminaras „Moksliniai tyrimai ir paveldosaugos praktika“.

Primename, kad šiuo metu paskelbtas tarptautinis JPI „Kultūros paveldas“ programos „Besikeičianti aplinka“ (angl. Changing Environmentskvietimas teikti paraiškas, kuris galioja iki 2017 m. lapkričio 30 dienos.

Seminare bus aptarta mokslinių tyrimų reikšmė sprendžiant praktinius paveldosaugos klausimus. Renginį organizuoja Lietuvos mokslo taryba, Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas, Tarptautinis kultūros paveldo išsaugojimo ir restauravimo tyrimų centras ICCROM ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisija.

Rugsėjo 28 d., ketvirtadienis, 13–17 val. ǀ Paveldosaugos praktika ir pagal JPI „Kultūros paveldas“ finansuojamų mokslinių tyrimų strateginiai prioritetai. Šioje dalyje bus pristatyta JPI „Kultūros paveldas“, tikslai bei šios JPI programos „Besikeičianti aplinka“ kvietimas teikti paraiškas, aptarti strateginiai JPI „Kultūros paveldas“ prioritetai ypatingą dėmesį skiriant mokslinių tyrimų įtakai praktiniams paveldosaugos procesams. Diskusijai bus pristatytas ICCROM paveldosaugos mokslinių tyrimų monitoringas.

Rugsėjo 29 d., penktadienis, 9–12 val. ǀ Istorinių XX a. miestovaizdžių vertė ir moksliniai JPI „Kultūros paveldas“ tyrimai. Diskusijoje bus svarstomas klausimas apie JPI „Kultūros paveldas“ mokslinių tyrimų rezultatų prieinamumą ir reikšmę sprendžiant konkrečius paveldosaugos uždavinius. Bus pristatyti trys tarptautiniai  „Kultūros paveldas“ projektai, susiję su paveldo vertės klausimais („Smart Value“„PICH“ ir „H@V“). Atvejo analizei bus pristatytas Kauno miesto modernizmo architektūros palikimas, 2015 metais įvertintas Europos paveldo ženklu, o 2022 metais tapsiantis reikšminga Kauno – Europos kultūros sostinės programos dalimi.

Kviestiniai seminaro dalyviai: Cristina Sabbioni (JPI „Kultūros paveldas“), Theocharis Katrakazis (ICCROM), Kalliopi Fouseki (The Bartlett, UCL Faculty of the Built Environment), Bogusław Szmygin (Lublin University of Technology, faculty of Civil Engineering and Architecture), John Pendlebury (Newcastle University, School of Architecture Planning and Landscape) ir kiti.

Programa anglų kalba, PDF. Seminaras vyks Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos būstinėje (Šv. Jono g. 11, Vilnius). Seminaras – anglų kalba, be vertimo. Registracija į renginį.

 

Išsamesnę informaciją apie JPI „Kultūros paveldas“ programos „Besikeičianti aplinka“ (angl. Changing Environmentskvietimą  VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Ana Raišienė, tel. (8 5) 268 7165, ana.raisiene@cr.vu.lt ir

Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 268 7067, e. p. anzelma.useliene@cr.vu.lt.


Rugsėjo 8 d. vyks informacinis renginys „Europos mokslo tarybos paraiškų konkursai“

2017-09-04 09:09

Lietuvos mokslo taryba ir LINO mokslo ryšių biuras Briuselyje š. m. rugsėjo 8 d. rengia informacinį renginį, skirtą Europos mokslo tarybos (European Research Council, ERC) paraiškų konkursams pristatyti.

Renginyje pristatys naująją, 2018 m. ERC darbo programą, vykstančius kvietimus teikti paraiškas ERC dotacijoms („Starting grants“ – dotacijos pradedantiesiems bei „Synergy Grants“ – dotacijos 2-4 pagrindinių tyrėjų grupėms), o ERC atstovai dalinsis praktiniais patarimais rengiantiems paraiškas. Renginio metu taip pat bus apžvelgtas Lietuvos tyrėjų dalyvavimas ankstesniuose ERC paraiškų konkursuose. Gerąją praktiką, kaip institucijos padeda pareiškėjams ruošis ir dalyvauti ERC konkursuose, pristatys Liublianos universiteto atstovai.

Norintys dalyvauti renginyje maloniai prašomi registruotis elektroniškai iki rugsėjo 6 d.

Renginys vyks Lietuvos mokslo taryboje, Gedimino pr. 3, Vilnius. Renginio programa

Daugiau informacijos apie ERC:


Liepos 20 d. vyks programos „Horizontas 2020“ srities „Mokslas su visuomene ir visuomenei“ informacinė diena

2017-07-17 09:39

Lietuvos mokslo taryba kviečia į programos „Horizontas 2020“ srities „Mokslas su visuomene ir visuomenei“ (angl. Science with and for Society) informacinę dieną. Ji skirta apžvelgti Europos Komisijos 2017 m. kvietimo tematikas, ruošiamą 2018–2020 m. darbo programą, Lietuvos tyrėjų dalyvavimą „Mokslas su visuomene ir visuomenei“ kvietimuose, pateikti praktinius patarimus rengiantiems paraiškas.

Renginys vyks liepos 20 d. (Lietuvos mokslo taryboje, Gedimino pr. 3, Vilnius, 115 salėje). Pradžia – 10 val., trukmė – 1,5 val. Maloniai prašome registruotis iš anksto elektroniškai iki liepos 18 d.

„Horizontas 2020“ teminės srities „Mokslas su visuomene ir visuomenei“ tikslas yra kurti efektyvų bendradarbiavimą tarp mokslo ir visuomenės, ieškoti naujų talentų mokslinėms veikloms, derinti pažangų mokslą su sąmoningumu ir atsakomybe Daugiau informacijos rasite Lietuvos mokslo tarybos interneto svetainėje.


Konsultacijos pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal priemonę „Studijų kokybės gerinimas“

2017-07-05 07:44

Europos socialinio fondo agentūra organizuoja konsultacijas būsimiems pareiškėjams (asociacijoms, vienijančioms įmones, kuriose studentas galėtų atlikti praktiką; asociacijoms, vienijančioms įmones arba jungiančioms asmenis profesiniu ir bendros veiklos pagrindu; Lietuvos aukštosioms mokykloms), ketinantiems teikti paraiškas pagal priemonę „Studijų kokybės gerinimas“ (informaciją apie priemonę ir remiamas veiklas rasite čia). Plačiau…


Mokymai, kaip parengti paraišką Marie Sklodowska-Curie individualiai stipendijai gauti

2017-06-21 07:29

Lietuvos mokslo taryba 2017 m. birželio 29 d. 9 val. rengia mokymus, kaip parengti paraišką Marie Skłodowska-Curie individualiai stipendijai gauti. Mokymai vyks Lietuvos mokslo tarybos 115 kab. (Gedimino pr. 3, Vilnius) ir truks 2–3 val.

Pretenduoti gauti Marie Skłodowska-Curie individualias stipendijas (angl. Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships, MSC IF) gali visų mokslinių tyrimų ir inovacijų sričių patyrę tyrėjai (t. y. turintys daktaro laipsnį ir (arba) daugiau nei 4 metus mokslinio darbo patirties). MSC IF yra Europos Sąjungos programos „Horizontas 2020“ (H2020) dalis.

Mokymai yra skirti tyrėjams, kurie rengia ar planuoja rengti MSC IF paraiškas pagal 2017 m. kvietimą (paraiškos priimamos iki rugsėjo 14 d.).

Norinčius dalyvauti mokymuose maloniai prašome užsiregistruoti e. paštu aiste.vilkanauskyte@lmt.lt iki birželio 26 d., nurodant vardą, pavardę, instituciją ir e. pašto adresą.


Informacinis seminaras pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal priemonę „Studijų kokybės gerinimas“

2017-06-12 10:13

Europos socialinio fondo agentūra į seminarą kviečia būsimus pareiškėjus (asociacijas, vienijančias įmones, kuriose studentas galėtų atlikti praktiką; asociacijas, vienijančias įmones arba jungiančias asmenis profesiniu ir bendros veiklos pagrindu; Lietuvos aukštąsias mokyklas), ketinančius teikti paraiškas pagal priemonę „Studijų kokybės gerinimas“.

Šios priemonės tikslas – studijų kokybės gerinimas. Kvietimas teikti paraiškas paskelbtas 2017 m. gegužės 23 d. Paraiškų teikimo terminas – 2017 m. liepos 24 d. Plačiau…


Informaciniai renginiai būsimiems pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas studentų gebėjimų ugdymui vykdant tyrimus semestro metu (I-asis kvietimas teikti paraiškas)

2017-06-06 07:58

Lietuvos mokslo taryba organizuoja informacinius praktinius seminarus būsimiems pareiškėjams pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“   (I-asis kvietimas teikti paraiškas). Renginiuose bus pristatoma bendroji I-ojo kvietimo pagal poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“  informacija pareiškėjams, reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui, fiksuotieji įkainiai, paraiškos dėl projekto finansavimo pildymas.

Informaciniai renginiai vyks Kaune birželio 14 d. (pradžia 9.45 val.) ir Vilniuje birželio 15 d. (pradžia 9.00 val.).

Norinčius dalyvauti informaciniuose renginiuose maloniai prašome registruotis iki birželio 12 d. čia.


Seminaras Vilniuje pareiškėjams pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“

2017-06-06 07:53

Birželio 12 d. Lietuvos mokslo taryboje, Gedimino pr. 3, Vilnius, Lietuvos mokslo taryba organizuoja informacinį praktinį seminarą būsimiems pareiškėjams pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ (I-asis kvietimas teikti paraiškas).

Seminare bus: Bendroji I-ojo kvietimo pagal veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ informacija pareiškėjams. Valstybės pagalba. Projekto biudžetas. Supaprastinimai: fiksuotieji įkainiai ir fiksuotosios normos. Paraiškos dėl projekto finansavimo pildymas.

Registracija į seminarą yra privaloma. Registruotis galite iki 2017 m.birželio 7 d. čia.


Programos „Horizontas 2020“ srities „Kompetencijos sklaida ir dalyvavimo plėtra“ informacinė diena

2017-06-06 07:50

Birželio 7 d. Lietuvos mokslo taryba kviečia į programos „Horizontas 2020“ srities „Kompetencijos sklaida ir dalyvavimo plėtra“ (WIDESPREAD) informacinę dieną, ji skirta dviem Europos Komisijos kvietimams teikti paraiškas paramai gauti: „ERA Chairs“ ir „Twinning“. Renginyje taip pat bus apžvelgtas Lietuvos tyrėjų dalyvavimas WIDESPREAD kvietimuose, pateikti praktiniai patarimai rengiantiems paraiškas.

Renginys vyks (Lietuvos mokslo taryboje, Gedimino pr. 3, Vilnius), 10 val. Trukmė – 2 val. Maloniai prašome registruotis iš anksto elektroniškai iki birželio 5 d.