Renginiai

Vilniaus universitete vykdoma akcija „Rinkis MIDAS – laimėk dvigubai“

2017-10-04 08:34

Akcija „Rinkis MIDAS – laimėk dvigubai“ vyksta dviem etapais: I etapas – nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2017 m. spalio 31 d.; II etapas – nuo 2017 m. lapkričio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 1 d. Akcijoje gali dalyvauti Vilniaus universiteto tyrėjai, kurie įkels savo mokslinių tyrimų duomenų rinkinius ir (arba) jų metaduomenis į MIDAS (https://www.midas.lt;  vartotojo vadovas – https://youtu.be/iG3mhbWlYBQ). Už kiekvieno mokslinių tyrimų duomenų rinkinio ir (arba) jų metaduomenų publikavimą, skiriamas vienas akcijos dalyvio numeris, galiojantis tuo metu vykstančio akcijos etapo metu. Kuo daugiau duomenų rinkinių publikuosite – tuo didesnę tikimybę laimėti turėsite! Prizų fondą sudaro 20 vnt. dovanų paketų: asmeninė mokslometrinė analizė pagal Web of Science™/Scopus™ duomenis ir 100 eurų vertės dovanų kuponas moksliniams leidiniams įsigyti (po 10 vnt. kiekvieno akcijos etapo metu). Plačiau apie akciją https://biblioteka.vu.lt/midas-akcija.

Daugiau informacijos: https://goo.gl/NULwuW


Dublino universitetas kviečia stažuotis „Marie Skłodowska-Curie Actions Cofund“ lėšomis

2017-10-04 08:33

Dublino universitetas paskelbė kvietimą teikti paraiškas stažuotėms Dublino Švenčiausiosios trejybės kolegijoje (Trinity College Dublin) pagal programą „TLRH-Visiting Research Fellowship COFUND” (finansuojama „Horizonto 2020“ programos „Marie Skłodowska-Curie Actions Cound“ lėšomis).

Stažuotės yra skirtos tyrėjams, siekiantiems stiprinti įgūdžius vykdant mokslinius tyrimus, gilinti žinias ir plėsti ryšius, kurių prireiks siekiant karjeros akademiniame darbe, versle ar viešajame sektoriuje. Paraiškos priimamos iki 2017 m. spalio 20 d. vidurnakčio (00:00) Airijos laiku.

Daugiau informacijos apie kvietimą – Dublino universiteto tinklalapyje ir „Euraxess“ interneto svetainėje


Lapkričio 21–23 d. Romoje vyks partnerių paieškos renginys „SPACE Week 2017“

2017-10-04 08:32

Lapkričio 21–23 d. Romoje vyks partnerių paieškos renginys „SPACE Week 2017“, skirtas programos „Horizontas 2020“ teminės srities „Kosmosas“ 2018–2020 m. paraiškų konkursams. Tai jau trečias renginys, kuriame universitetų, mokslinių tyrimų centrų, pramonės, mažų ir vidutinių įmonių atstovai skatinami plėtoti ryšius mokslo ir technologijų srityse ir susipažinti su Europos Komisijos programos teikiamomis galimybėmis.

„SPACE Week 2017“ organizuoja Italijos Europos mokslinių tyrimų skatinimo agentūra (APRE) bendradarbiaudama su Italijos kosmoso agentūra bei pasitelkdama programos „Horizontas 2020“ nacionalinių atstovų tinklo projekto „Cosmos 2020“ ir Europos įmonių tinklo (EEN) paramą.

Registracija į renginį ir susitikimus su potencialiais partneriais vyks iki lapkričio 8 d.

Dėl kelionės išlaidų apmokėjimo galima kreiptis į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą teikiant paraišką pagal priemonę „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU2)“.

 

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 268 7067, e. p. anzelma.useliene@cr.vu.lt.


Lapkričio 9–10 d. Budapešte vyks „H2020 ICT PROPOSERS’ DAY 2017″ informacinė diena

2017-10-04 08:30

Lapkričio 9–10 dienomis Budapešte (Vengrija) organizuojamas renginį „ICT Proposers’ Day 2017“. 2016 m. analogiškame renginyje dalyvavo daugiau kaip 800 dalyvių iš 46 pasaulio valstybių. Renginio dienomis dienomis bus organizuojami partnerystės renginiai, todėl tai puiki proga užmegzti naujus kontaktus ieškantiems partnerių ir planuojantiems rengti naujus projektus. Renginys orientuotas į Horizontas 2020 darbo programos 2018-2020 Informacinių ir ryšių technologijų srities kvietimus.
Daugiau informacijos ir registracija: https://ec.europa.eu/digital-singl…/…/ict-proposers-day-2017
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)  kviečia mokslininkus ir kitus tyrėjus teikti paraiškas dėl kelionės išlaidų apmokėjimo į renginį. Planuojama atrinkti 5-10 dalyvių iš įvairių organizacijų. Paraiškos teikiamos iki spalio 25 d.

 

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 268 7067, e. p. anzelma.useliene@cr.vu.lt.


Lapkričio 8–9 d. Briuselyje vyks „Horizonto 2020“ teminės srities „Klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas, žaliavų tiekimas“ informacinė diena ir partnerių paieškos renginys

2017-10-04 08:19

Kviečiame dalyvauti „Horizonto 2020“ teminės srities „Klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas, žaliavų tiekimas“ informacinėje dienoje ir partnerių paieškos renginyje. Renginio dalyviams bus pateikta naujausia informacija apie būsimus kvietimus ir sudarytos galimybės susitikti su dominančiais partneriais, su kuriais galėtų teikti numatomų kvietimų paraiškas. Renginys skirtas 2018–2020 m. kvietimams teikti paraiškas, jį organizuoja Europos Komisija.

Dėl kelionės išlaidų apmokėjimo galima kreiptis į Lietuvos mokslo tarybą teikiant paraišką pagal priemonę „Išvykstančiųjų ir atvykstančiųjų tyrėjų bei mokslo vadybininkų vizitai (LINO LT)“. Paraiškos priimamos nuolatos, sąlygos skelbiamos kvietime teikti paraiškas dėl tyrėjų išvykų finansavimo (LINO LT).

Registracija į „Horizonto 2020“ teminės srities „Klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas, žaliavų tiekimas“ informacinę dieną ir partnerių paieškos renginį.

 

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 268 7067, e. p. anzelma.useliene@cr.vu.lt.


Spalio 24-25 d. Briuselyje vyks „Horizonto 2020“ teminės srities „Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija“ informacinis renginys

2017-10-04 08:17

Spalio 24-25 d. Europos Komisija organizuoja informacinį renginį, kuriame bus pristatomi 2018 – 2020 m. programos „Horizontas 2020“ teminės srities „Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija“ kvietimai teikti paraiškas. Lietuva gali sėkmingai įsijungti ir dalyvauti programos „Horizontas 2020“ projektuose, todėl tikslinga atrinkti ir siųsti geriausius energetikos mokslo specialistus į šį renginį, besidominčius tarptautine partneryste ir pasirengusius rengti naujus projektus.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia Lietuvos mokslininkus ir tyrėjus, dirbančius energetikos srityje, dalyvauti MITA koordinuojamo ES projekto TYKU2 mokslo misijoje į Belgiją, Briuselį.
Paraiškos teikiamos iki 2017 m. spalio 10 d. el. paštu: info@mita.lt.

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 268 7067, e. p. anzelma.useliene@cr.vu.lt.


Rugsėjo 28-29 d. vyks JPI „Kultūros paveldas“ moksliniams tyrimams skirtas tarptautinis seminaras „Moksliniai tyrimai ir paveldosaugos praktika“

2017-09-21 14:19

Š. m. rugsėjo 28–29 d. Vilniuje vyks Jungtinio programavimo iniciatyvos (JPI) „Kultūros paveldas“ moksliniams tyrimams skirtas tarptautinis seminaras „Moksliniai tyrimai ir paveldosaugos praktika“.

Primename, kad šiuo metu paskelbtas tarptautinis JPI „Kultūros paveldas“ programos „Besikeičianti aplinka“ (angl. Changing Environmentskvietimas teikti paraiškas, kuris galioja iki 2017 m. lapkričio 30 dienos.

Seminare bus aptarta mokslinių tyrimų reikšmė sprendžiant praktinius paveldosaugos klausimus. Renginį organizuoja Lietuvos mokslo taryba, Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas, Tarptautinis kultūros paveldo išsaugojimo ir restauravimo tyrimų centras ICCROM ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisija.

Rugsėjo 28 d., ketvirtadienis, 13–17 val. ǀ Paveldosaugos praktika ir pagal JPI „Kultūros paveldas“ finansuojamų mokslinių tyrimų strateginiai prioritetai. Šioje dalyje bus pristatyta JPI „Kultūros paveldas“, tikslai bei šios JPI programos „Besikeičianti aplinka“ kvietimas teikti paraiškas, aptarti strateginiai JPI „Kultūros paveldas“ prioritetai ypatingą dėmesį skiriant mokslinių tyrimų įtakai praktiniams paveldosaugos procesams. Diskusijai bus pristatytas ICCROM paveldosaugos mokslinių tyrimų monitoringas.

Rugsėjo 29 d., penktadienis, 9–12 val. ǀ Istorinių XX a. miestovaizdžių vertė ir moksliniai JPI „Kultūros paveldas“ tyrimai. Diskusijoje bus svarstomas klausimas apie JPI „Kultūros paveldas“ mokslinių tyrimų rezultatų prieinamumą ir reikšmę sprendžiant konkrečius paveldosaugos uždavinius. Bus pristatyti trys tarptautiniai  „Kultūros paveldas“ projektai, susiję su paveldo vertės klausimais („Smart Value“„PICH“ ir „H@V“). Atvejo analizei bus pristatytas Kauno miesto modernizmo architektūros palikimas, 2015 metais įvertintas Europos paveldo ženklu, o 2022 metais tapsiantis reikšminga Kauno – Europos kultūros sostinės programos dalimi.

Kviestiniai seminaro dalyviai: Cristina Sabbioni (JPI „Kultūros paveldas“), Theocharis Katrakazis (ICCROM), Kalliopi Fouseki (The Bartlett, UCL Faculty of the Built Environment), Bogusław Szmygin (Lublin University of Technology, faculty of Civil Engineering and Architecture), John Pendlebury (Newcastle University, School of Architecture Planning and Landscape) ir kiti.

Programa anglų kalba, PDF. Seminaras vyks Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos būstinėje (Šv. Jono g. 11, Vilnius). Seminaras – anglų kalba, be vertimo. Registracija į renginį.

 

Išsamesnę informaciją apie JPI „Kultūros paveldas“ programos „Besikeičianti aplinka“ (angl. Changing Environmentskvietimą  VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Ana Raišienė, tel. (8 5) 268 7165, ana.raisiene@cr.vu.lt ir

Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 268 7067, e. p. anzelma.useliene@cr.vu.lt.


Rugsėjo 8 d. vyks informacinis renginys „Europos mokslo tarybos paraiškų konkursai“

2017-09-04 09:09

Lietuvos mokslo taryba ir LINO mokslo ryšių biuras Briuselyje š. m. rugsėjo 8 d. rengia informacinį renginį, skirtą Europos mokslo tarybos (European Research Council, ERC) paraiškų konkursams pristatyti.

Renginyje pristatys naująją, 2018 m. ERC darbo programą, vykstančius kvietimus teikti paraiškas ERC dotacijoms („Starting grants“ – dotacijos pradedantiesiems bei „Synergy Grants“ – dotacijos 2-4 pagrindinių tyrėjų grupėms), o ERC atstovai dalinsis praktiniais patarimais rengiantiems paraiškas. Renginio metu taip pat bus apžvelgtas Lietuvos tyrėjų dalyvavimas ankstesniuose ERC paraiškų konkursuose. Gerąją praktiką, kaip institucijos padeda pareiškėjams ruošis ir dalyvauti ERC konkursuose, pristatys Liublianos universiteto atstovai.

Norintys dalyvauti renginyje maloniai prašomi registruotis elektroniškai iki rugsėjo 6 d.

Renginys vyks Lietuvos mokslo taryboje, Gedimino pr. 3, Vilnius. Renginio programa

Daugiau informacijos apie ERC:


Liepos 20 d. vyks programos „Horizontas 2020“ srities „Mokslas su visuomene ir visuomenei“ informacinė diena

2017-07-17 09:39

Lietuvos mokslo taryba kviečia į programos „Horizontas 2020“ srities „Mokslas su visuomene ir visuomenei“ (angl. Science with and for Society) informacinę dieną. Ji skirta apžvelgti Europos Komisijos 2017 m. kvietimo tematikas, ruošiamą 2018–2020 m. darbo programą, Lietuvos tyrėjų dalyvavimą „Mokslas su visuomene ir visuomenei“ kvietimuose, pateikti praktinius patarimus rengiantiems paraiškas.

Renginys vyks liepos 20 d. (Lietuvos mokslo taryboje, Gedimino pr. 3, Vilnius, 115 salėje). Pradžia – 10 val., trukmė – 1,5 val. Maloniai prašome registruotis iš anksto elektroniškai iki liepos 18 d.

„Horizontas 2020“ teminės srities „Mokslas su visuomene ir visuomenei“ tikslas yra kurti efektyvų bendradarbiavimą tarp mokslo ir visuomenės, ieškoti naujų talentų mokslinėms veikloms, derinti pažangų mokslą su sąmoningumu ir atsakomybe Daugiau informacijos rasite Lietuvos mokslo tarybos interneto svetainėje.


Konsultacijos pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal priemonę „Studijų kokybės gerinimas“

2017-07-05 07:44

Europos socialinio fondo agentūra organizuoja konsultacijas būsimiems pareiškėjams (asociacijoms, vienijančioms įmones, kuriose studentas galėtų atlikti praktiką; asociacijoms, vienijančioms įmones arba jungiančioms asmenis profesiniu ir bendros veiklos pagrindu; Lietuvos aukštosioms mokykloms), ketinantiems teikti paraiškas pagal priemonę „Studijų kokybės gerinimas“ (informaciją apie priemonę ir remiamas veiklas rasite čia). Plačiau…