Renginiai

Gruodžio 4-5 d. Eskisehir mieste (TURKIJA) organizuojamas Turkijos-Lietuvos verslo-mokslo kontaktų mugė siekiant dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų ir inovacijų programose (H2020, Eureka, Eurostars2).

2017-11-23 14:44

Renginio metu organizuojama kontaktų mugė. Renginio tikslas – parengti 20 projektų tarptautinėms MTEPI programoms. Mokslininkams, kurie renginio metu pristatys savo idėją tolesniam plėtojimui su tarptautiniais partneriais, Lietuvos ambasada

Turkijoje apmokės skrydžio į/iš Turkijos išlaidas (ambasada padengia 10 asmenų skrydžių išlaidas). Taip pat paraiškas dėl kelionių išlaidų kompensavimo galite teikti pagal Mokslo, inovacijų ir technologijų priemonę MITAPII: http://mita.lt/lt/projektai/mitap-ii/kvietimai.

Daugiau informacijos apie renginį: http://www.liturco.org/

Kilus klausimams, kreipkitės: Anzelma Ūselienė, anzelma.useliene@cr.vu.lt, tel. 85 268 7067.


Dalinės studijos, mokslinė stažuotė ir hebrajų kalbos vasaros kursai Izraelyje 2018-2019 m.

2017-11-23 14:42

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Vyriausybės bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse programa, Švietimo mainų paramos fondas skelbia konkursą Izraelio Vyriausybės siūlomoms dviejų tipų stipendijoms:

– Vasaros kalbos kursams (Ulpan) (3-4 savaičių) – 1 stipendija.

– Vienerių akademinių metų (8 mėnesių) studijoms arba mokslinei stažuotei – 1 stipendija.

Konkurse gali dalyvauti visų mokslo ir studijų sričių (išskyrus medicinos ir veterinarijos) Lietuvos mokslo ir studijų institucijų (toliau – MSI) magistrantūros arba doktorantūros studijų studentai, taip pat mokslo ir studijų institucijų dėstytojai bei mokslo darbuotojai.

Pagrindiniai reikalavimai kandidatams: 

– Įgytas ne žemesnis kaip bakalauro laipsnis ir geri mokymosi rezultatai: studijų rezultatų vidurkis [1] (tik studijoms ir vasaros kursams) pagal mokslo sritis:

– Fiziniai mokslai, technologiniai mokslai, biomedicinos mokslai – minimalus studijų rezultatų vidurkis 7,0 balai;

– Humanitariniai mokslai, socialiniai mokslai, menai – minimalus studijų rezultatų vidurkis 8,0 balai;

– Kandidatas turi būti Lietuvos Respublikos pilietis ir ne vyresnis nei 35 m. prasidedant mokslo metams.

– Kandidatas turi atitikti priėmimo į Izraelio mokslo ir studijų institucijas reikalavimus.

– Gerai mokėti anglų arba hebrajų kalbą.

Skiriamas finansavimas:

– Priklausomai nuo pasirinkto universiteto ir studijų ar mokslinės stažuotės programos, gali būti skiriama pilna ar dalinė stipendija, kurią sudaro:

– Mokestis už studijas/mokslinę stažuotę (pilnas arba dalinis priklausomai nuo pasirinktos studijų programos);

– Stipendija pragyvenimui (8 mėnesių trukmei);

– Sveikatos draudimas.

– Kelionės išmoka, atsižvelgiant į atstumą nuo gyvenamosios vietos (miesto) iki studijų vietos (miesto). Daugiau informacijos: http://stipendijos.lt/lt/stipendijos/keliones-ismokos.

Stipendija bus skiriama studijoms tik Izraelio aukštojo mokslo tarybos (angl. Israeli Council for Higher Education) patvirtintose studijų institucijose arba vasaros kalbos kursams (Ulpan) Haifa universitete.

Paraiškos teikiamos iki 2017 m. lapkričio 30 d., 12.00 val.:

Daugiau informacijos: http://stipendijos.lt/lt/dalines-studijos-moksline-stazuote-ir-hebraju-kalbos-vasaros-kursai-izraelyje-2018-2019-m


„ERASMUS+“ teminis informacinis seminaras švietimo ir mokymo srities strateginių partnerysčių paraiškų teikėjams „Lietuvos švietimo iššūkiai: spręskime kartu“

2017-11-17 08:00

Švietimo mainų paramos fondas, administruojantis programą „Erasmus+“, 2017 m. lapkričio 29 d.  kviečia dalyvauti seminare „Lietuvos švietimo iššūkiai: spręskime kartu“.

Renginio tikslas – paskatinti įvairias švietimo, mokymo bei verslo organizacijas bendradarbiauti ir rengti tarptautinius strateginės partnerystės projektus, kurie spręstų aktualias švietimo problemas ir kurtų inovatyvius švietimui ir mokymui skirtus produktus.

 Renginio metu planuojama aptarti šias temas:

  • programos „Erasmus+“ galimybės ir pridėtinė vertė;
  • neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo svarba;
  • STEAM (gamtos mokslų (angl. – Science), technologijų (angl. – Technology), inžinerijos (angl. – Engineering), meno / dizaino (angl. – Art) ir matematikos (angl. – Mathematics) sričių) patrauklumas ir kokybė;
  • mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, lyčių lygybė, nediskriminavimas švietimo, mokymosi srityse;
  • verslo ir švietimo sektorių bendradarbiavimas;
  • programos „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektų tikslai, prioritetai ir nauda.

Į renginį kviečiami organizacijų atstovai, kurie ketina teikti paraiškas 2018 m. „Erasmus+“ programos visų švietimo sektorių strateginių partnerysčių (KA2) konkursui ir būti strateginių partnerysčių projektų koordinatoriais (ne partneriais) bei planuoja kurti inovatyvius intelektinius produktus.

Jei norėtumėte dalyvauti, kviečiame registruotis į seminarą iki 2017 m. lapkričio 24 d. (penktadienio).

Siekdami, kad renginyje dalyvautų kuo daugiau skirtingų organizacijų atstovų, maloniai prašome į renginį registruotis 1 žmogų, atstovaujantį vieną rengiamą strateginės partnerystės projektą.

Daugiau informacijos apie renginį čia.


Horizonto 2020 info diena. Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė

2017-10-25 10:08

Gruodžio 7 d. Briuselyje vyks Horizonto 2020 informacinė diena, kurioje bus pristatinėjami 1-oji visuomenės iššūkių sritis: Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė. Renginyje bus pristatinėjama šios srities tematika, artėjantys paraiškų teikimo terminai ir informacija apie naujus artėjančius kvietimus. Renginyje bus prezentuojamos individualios medicinos, užkrečiamų ligų, pasaulinės sveikatos, inovatyvių ir ilgalaikių sveikatos sistemų, gerovės užtikrinimo, skaitmeninės transformacijos ir kibernetinio saugumo sveikatos srityje tematikos.

Daugiau informacijos:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=60956678-FA2F-4FE0-77E88D89843C91BE.


Konferencija – Socialinių inovacijų ERA

2017-10-25 10:06

Lapkričio 27-28 d. Lisabonoje vyks socialinių inovacijų konferencija, kurioje bus pristatinėjama nauja socialinių inovacijų koncepcija ir jos integravimas į 9-ąją bendrąją programą (FP9). FP9 programa turėtų prisidėti prie ekonominių ir socialinių rodiklių užtikrinimo pasitelkiant socialinių inovacijų potencialą. Konferencijoje bus pristatinėjamos naujausios tendencijos, dalinamasi gerąja patirtimi ir skiriamas dėmesys bendradarbiavimo veikloms socialinių inovacijų srityje. Konferencija organizuojama Europos Komisijos, Portugalijos vyriausybės bei Calouste Gulbenkian fondo iniciatyva. Registracija jau prasidėjusi.

Daugiau informacijos: http://ec.europa.eu/research/conferences/2017/era/index.cfm?pg=programme.


Europos Komisija Briuselyje organizuoja H2020 koordinatorių dieną

2017-10-25 10:03

Lapkričio 20 d. Europos Komisija Briuselyje organizuoja „Koordinatorių dieną“ – renginį, skirtą ne tik vykdomų programos „Horizontas 2020“ projektų koordinatoriams, bet ir aktyviems projektų dalyviams. Renginio temos –  dotacijos sutarčių papildymų derinimas ir projektų ataskaitų ruošimas.

Registracija į renginį (iki lapkričio 15 d.) yra būtina. Vietų skaičius ribotas, pirmenybė teikiama anksčiau užsiregistravusiems.

Renginį galima bus stebėti internete (registruotis nereikia).


Vilniaus universitete vykdoma akcija „Rinkis MIDAS – laimėk dvigubai“

2017-10-04 08:34

Akcija „Rinkis MIDAS – laimėk dvigubai“ vyksta dviem etapais: I etapas – nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2017 m. spalio 31 d.; II etapas – nuo 2017 m. lapkričio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 1 d. Akcijoje gali dalyvauti Vilniaus universiteto tyrėjai, kurie įkels savo mokslinių tyrimų duomenų rinkinius ir (arba) jų metaduomenis į MIDAS (https://www.midas.lt;  vartotojo vadovas – https://youtu.be/iG3mhbWlYBQ). Už kiekvieno mokslinių tyrimų duomenų rinkinio ir (arba) jų metaduomenų publikavimą, skiriamas vienas akcijos dalyvio numeris, galiojantis tuo metu vykstančio akcijos etapo metu. Kuo daugiau duomenų rinkinių publikuosite – tuo didesnę tikimybę laimėti turėsite! Prizų fondą sudaro 20 vnt. dovanų paketų: asmeninė mokslometrinė analizė pagal Web of Science™/Scopus™ duomenis ir 100 eurų vertės dovanų kuponas moksliniams leidiniams įsigyti (po 10 vnt. kiekvieno akcijos etapo metu). Plačiau apie akciją https://biblioteka.vu.lt/midas-akcija.

Daugiau informacijos: https://goo.gl/NULwuW


Dublino universitetas kviečia stažuotis „Marie Skłodowska-Curie Actions Cofund“ lėšomis

2017-10-04 08:33

Dublino universitetas paskelbė kvietimą teikti paraiškas stažuotėms Dublino Švenčiausiosios trejybės kolegijoje (Trinity College Dublin) pagal programą „TLRH-Visiting Research Fellowship COFUND” (finansuojama „Horizonto 2020“ programos „Marie Skłodowska-Curie Actions Cound“ lėšomis).

Stažuotės yra skirtos tyrėjams, siekiantiems stiprinti įgūdžius vykdant mokslinius tyrimus, gilinti žinias ir plėsti ryšius, kurių prireiks siekiant karjeros akademiniame darbe, versle ar viešajame sektoriuje. Paraiškos priimamos iki 2017 m. spalio 20 d. vidurnakčio (00:00) Airijos laiku.

Daugiau informacijos apie kvietimą – Dublino universiteto tinklalapyje ir „Euraxess“ interneto svetainėje


Lapkričio 21–23 d. Romoje vyks partnerių paieškos renginys „SPACE Week 2017“

2017-10-04 08:32

Lapkričio 21–23 d. Romoje vyks partnerių paieškos renginys „SPACE Week 2017“, skirtas programos „Horizontas 2020“ teminės srities „Kosmosas“ 2018–2020 m. paraiškų konkursams. Tai jau trečias renginys, kuriame universitetų, mokslinių tyrimų centrų, pramonės, mažų ir vidutinių įmonių atstovai skatinami plėtoti ryšius mokslo ir technologijų srityse ir susipažinti su Europos Komisijos programos teikiamomis galimybėmis.

„SPACE Week 2017“ organizuoja Italijos Europos mokslinių tyrimų skatinimo agentūra (APRE) bendradarbiaudama su Italijos kosmoso agentūra bei pasitelkdama programos „Horizontas 2020“ nacionalinių atstovų tinklo projekto „Cosmos 2020“ ir Europos įmonių tinklo (EEN) paramą.

Registracija į renginį ir susitikimus su potencialiais partneriais vyks iki lapkričio 8 d.

Dėl kelionės išlaidų apmokėjimo galima kreiptis į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą teikiant paraišką pagal priemonę „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU2)“.

 

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 268 7067, e. p. anzelma.useliene@cr.vu.lt.


Lapkričio 9–10 d. Budapešte vyks „H2020 ICT PROPOSERS’ DAY 2017″ informacinė diena

2017-10-04 08:30

Lapkričio 9–10 dienomis Budapešte (Vengrija) organizuojamas renginį „ICT Proposers’ Day 2017“. 2016 m. analogiškame renginyje dalyvavo daugiau kaip 800 dalyvių iš 46 pasaulio valstybių. Renginio dienomis dienomis bus organizuojami partnerystės renginiai, todėl tai puiki proga užmegzti naujus kontaktus ieškantiems partnerių ir planuojantiems rengti naujus projektus. Renginys orientuotas į Horizontas 2020 darbo programos 2018-2020 Informacinių ir ryšių technologijų srities kvietimus.
Daugiau informacijos ir registracija: https://ec.europa.eu/digital-singl…/…/ict-proposers-day-2017
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)  kviečia mokslininkus ir kitus tyrėjus teikti paraiškas dėl kelionės išlaidų apmokėjimo į renginį. Planuojama atrinkti 5-10 dalyvių iš įvairių organizacijų. Paraiškos teikiamos iki spalio 25 d.

 

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 268 7067, e. p. anzelma.useliene@cr.vu.lt.