Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“

2019-02-01 10:15

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“.

Paraiškos teikiamos iki 2019 m. kovo 22 d. 24:00 val.

Finansavimo tikslas – Tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę veiklą, mokslinių idėjų mainus, skatinant mokslinės komunikacijos bei tinklaveikos kūrimąsi ir plėtrą.

Finansuojamos veiklos – Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas: studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 1878,00 Eur.

Paraiškos ir Aprašo 59 punkte nurodyti priedai iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikiami Lietuvos mokslo tarybai per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) https://dms2014.finmin.lt/dms/.

Daugiau informacijos apie priemonę: https://lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/parama-karjerai-mobilumui-ir-sklaidai/studentu-moksliniai-tyrimai-ir-praktika/2389.

Išsamesnę informaciją VU Plėtros departamente teikia:

Ignė Balaišytė, igne.balaisyte@cr.vu.lt, tel. 268 7238;

Laura Zebleckienė, laura.zebleckiene@cr.vu.lt, tel. 219 3201.Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *