VI KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS MOKSLO PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI PAGAL VALSTYBINĖS LITUANISTINIŲ TYRIMŲ SKLAIDOS 2016-2024 METŲ PROGRAMOS 1 UŽDAVINIO PRIEMONES

2019-02-01 10:14

VI kvietimas teikti paraiškas mokslo projektams įgyvendinti pagal valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programos 1 uždavinio priemones: vykdyti lituanistinius mokslinius tyrimus, apimančius ir lituanistinius šaltinius bei specializuotas duomenų bazes.

Paraiškos teikiamos iki 2019 m. vasario 21 d. 24 val.

Konkurso sąlygos:

  • projekto vadovas turi būti mokslininkas;
  • asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas;
  • asmuo gali vienu metu vykdyti ne daugiau nei tris nacionalinių mokslo programų, Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo bei mokslininkų grupių projektus kaip pagrindinis projekto vykdytojas ir būti tik vieno iš jų vadovas;

Paraiška teikiama pildant formą elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt. Kartu su paraiška turi būti pateikti:

  • vykdančiosios institucijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo (rašto forma užsipildo pildant paraišką, rinktis Vykdančios institucijos rašo projektas ir perkelti ant VU blanko ir kelti pasirašymui į avilį, vizuoja padalinio vadovas, atsakingas finansininkas ir MID direktorė Vida Lapinskaitė). Keliant raštą rinktis Projektai͢͢→Naujas siunčiamojo dokumento projektas → Raštas mokslo prorektoriaus, užpildykite informaciją Dokumentą parengė: Rengėjo pavardė, Rengėjo padalinys: nurodykite savo padalinį, Gavėjai: Lietuvos mokslo taryba.
  • projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai su publikacijų sąrašais;
  • jei paraiška teikiama kartu su partneriu (-iais) (t. y. viešu arba privačiu juridiniu asmeniu) – sutikimas kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų finansuojamas (parašytas institucijos blanke ir pasirašytas projekto partnerio vadovo; jei projekto partneris yra užsienio institucija, sutikimas gali būti pasirašytas ir padalinio vadovo).

 Jei projekte numatoma kaupti duomenis VU biblioteka konsultuoja mokslinių tyrimų duomenų valdymo plano rengimo klausimais, ramute.grabauskiene@mb.vu.lt, tel. (8 5) 219 5062.

 Dėl vykdytojų atitikimo konkrečioms pareigoms kreipkitės į Ramunę Rimkutę, tel. 2687068, ramune.rimkute@cr.vu.lt

 Sąmatos derinamos su Plėtros departamento finansininkėmis:

Agnija Duobiene, agnija.duobiene@cr.vu.lt, tel. 268 7034 (kuruojami padaliniai: FilF, FsF, KnF, TSPMI, IF).;

Nijole Kavarskiene, nijole.kavarskiene@cr.vu.lt, tel. 268 6968 (kuruojami padalinai: KF, TF, GMC, EF).

Mokslo ir inovacijų departamente informaciją teikia:

Virginija Antanavičiūtė-Kasperūnė, virginija.antanaviciute-kasperune@cr.vu.lt, tel. 236 6068;

Gitana Vaitekūnienė gitana.vaitekuniene@cr.vu.lt, tel. 236 6068.Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *