Stažuotės Vokietijoje aplinkosaugos srityje

DBU – vienas didžiausių Europos fondų, remiantis projektus, skirtus aplinkosaugos technologijoms vystyti, moksliniams tyrimams, gamtos ir kultūrinių vertybių išsaugojimui.

DBU siūlo stipendijas baigusiems Vidurio ir Rytų Europos universitetus ir dirbantiems aplinkosaugos srityje savo šalyse. Programoje dalyvauja Estija, Latvija, Lietuva, Kaliningrado sritis, Lenkija, Čekija, Slovakija, Vengrija, Rumunija ir Bulgarija.

 

Stipendija suteikiama 6-12 mėnesių mokslinei arba profesinei stažuotei Vokietijos mokslinių tyrimų centruose ir universitetuose. Taip pat galima gauti finansavimą stažuotėms pramonės įmonėse, ministerijose, įstaigose bei nevyriausybinėse organizacijose. DBU laukia paraiškų iš gamtos mokslo specialistų, inžinierių, ekonomistų, teisininkų, dėstytojų ir visų tų, kurie yra susiję su gamtos ir aplinkos apsauga jų gimtosiose šalyse arba Europos Sąjungoje. Kiekvienais metais apie 60 jaunųjų mokslininkų iš aukščiau išvardintų šalių gauna DBU stipendijas.

Programos tikslas – padėti specialistams užmegzti ilgalaikius kontaktus, kurie padėtų sukurti ekspertų tinklą, kaupiantį žinias aplinkosaugos srityje, besikeičiantį informacija ir vykdantį bendrus aplinkosaugos projektus.

Stažuotės trukmė: nuo 6 iki 11 mėnesių.

Kandidatai

 • turi būti aukščiau išvardintų šalių piliečiai ir nuolat gyventi jose;
 • turi turėti magistro laipsnį arba studijuoti doktorantūroje (paraišką gali teikti ir antro kurso magistrantai ir doktorantai);
 • turi būti baigę studijas ne anksčiau kaip prieš 3 metus;
 • pageidautina, kad kandidatai mokėtų vokiečių kalbą arba turėtų šios kalbos pagrindus (kandidatai, kurių stažuotė patvirtinama ir kurių vokiečių kalbos žinios nepakankamos, gali lankydami vokiečių kalbos kursus su DBU finansavimu);
 • būti ne vyresni nei 30 metų.

Dokumentai

 • online paraiška
 • CV, kurioje atsispindėtų jūsų interesai, darbo patirtis ir ateities planai;
 • siūlomas projektas;
 • magistro diplomo kopija arba akademinis išrašas (jei studijos nebaigtos);
 • mokslinio vadovo arba dėstytojo rekomendacija/projekto komentaras;
 • vokiečių kalbos žinių patvirtinimas (jei toks yra)

Dokumentai lietuvių kalba turi būti išversti į vokiečių arba anglų kalbą.

Finansavimas
Skiriama 1060 Eurų mėnesiui.

Atranka
Paraiškoms vertinti kviečiama ekspertų komisija. Vėliau atrinkti kandidatai yra kviečiami pokalbiui savo šalyje.

Būstas
Apgyvendinimą Vokietijoje organizuoja DBU ir kviečiančioji institucija. Kandidatai gali pateikti savo pageidavimus.

Stažuotė
Stažuotės pradžioje visi stipendiatai praleidžia 4 savaites centrinėje fondo būsitnėje Osnabriuke: lanko intensyvius vokiečių kalbos kursus, seminarus, kuriuose sprendžiami pagrindiniai organizaciniai klausimai, dalyvauja kultūrinėje programoje. Po to stipendiatai išvažiuoja į savo stažuotės vietas. Stipendijos gavėjui suteikiamas būstas, skiriama darbo vieta ir projekto/stažuotės vadovas. Vėliau DBU organizuoja seminarus, kurių metu stipendiatai gali pristatyti savo mokslinių tyrimų temas ir supažindinti su pirmaisiais rezultatais. DBU taip pat remia kitus stipendiatų siūlomus projektus.

Ypatingas dėmesys skiriamas kasmetiniam dalyvavimui St. Marienthal /Ostritz Vasaros Akademijoje liepos mėnesį ir Vokietijos Aplinkosaugos apdovanojimo ceremonijai spalio mėnesį.

Stipendiatų pareigos
Gavusieji stipendiją įsipareigoja vykdyti paraiškoje pristatytą projektą. Jie neturi teisės dirbti kitą darbą arba teikti paraišką kitai stipendijai gauti. Jeigu projektas yra nutraukiamas, pakeičiamas arba baigiamas anksčiau, stipendijos gavėjas privalo apie tai nedelsiant pranešti DBU. DBU pasilieka teisę nutraukti finansavimą ir pareikalauti grąžinti stipendiją, jeigu stipendijos gavėjas pateikė klaidingus duomenis, vykdo projektą, neatitinkantį paraiškoje nurodyto arba nepraneša apie kitus pasikeitimus.

Svarbios datos:

 • paraišką teikti: nuo 2017 m. gegužės 01 d. iki 2017 m. rugpjūčio 01 d. čia
 • interviu su fondo atstovais: 2017 m. spalį, Vilniuje
 • stažuotės pradžia: 2018 m. vasario mėn.

Kontaktai:
Renata Žukovska
Studijų užsienyje informacijos centras
Saulėtekio al. 9, 107 kabinetas, LT-10222 Vilnius
Tel.: +370 5 2366274, +370 620 87841
El. Paštas: 

DBU

FAQ