Studijų forma, apimtis ir trukmė

Studijos universitete vyksta pagal nuolatinę ir ištęstinę studijų formą. Studijos vykdomos pagal dieninį, vakarinį arba sesijinį tvarkaraštį.

 

Studijų apimtis skaičiuojama kreditais, kuriais matuojami studijų rezultatai ir studento darbo krūvis. Vilniaus universitete studijų kreditas formuojamas ECTS pagrindu. Vienų studijų metų 1600 valandų atitinka 60 kreditų. Vienas kreditas yra lygus 25–30 studento ar klausytojo darbo valandų.

 

Nuolatinių studijų įprastinė apimtis yra 60 kreditų (1600 valandų) per mokslo metus. Ištęstinių studijų vienų metų apimtis įprastai yra ne didesnė kaip 45 kreditai, o bendra studijų šia forma trukmė nėra daugiau kaip pusantro karto ilgesnė už studijų pagal atitinkamą nuolatinės formos programą trukmę. Gali būti nustatyta ir kita studijų apimtis bei trukmė.