Doktorantų susitikimo su mokslo prorektore prof. E. Sužiedėliene santrauka bei informacija apie įtinklinimą

Doktorantų susitikimo su mokslo prorektore prof. E. Sužiedėliene santrauka bei informacija apie įtinklinimą

Sukurta: 23 vasario 2022

Šių metų vasario 9 d. įvyko doktorantų susitikimas su mokslo prorektore prof. E. Sužiedėliene.

Susitikimo metu buvo pristatyti tyrimo apie doktorantų savijautą ir produktyvumą preliminarūs rezultatai, aptarta doktorantų įtinklinimo idėja.

Susitikimo santrauką lietuvių kalba galite rasti čia: https://sway.office.com/ZeGSrfqT2MM7uZDS?ref=Link

Susitikimo santrauką anglų kalba galite rasti čia: https://sway.office.com/Klipul57UkEgKEpm?ref=Link

 

Doktorantų įtinklinimas

Susitikimo metu buvo išsakyta įtinklinimo idėja bei siūlymas suburti doktorantų grupę / tarybą (pirminiu siūlymu – VU Studentų atstovybės sudėtyje). Šiame darinyje turėtų būti po atstovą iš kiekvieno VU akademinio padalinio.
Įsistemintas tinklas galėtų likti ilgalaikiu dariniu, kuris kas metus atsinaujintų (jei baigiasi studijos / nebėra noro tęsti veiklą ir pan.).
Kartu su doktorantų grupe būtų analizuojami pagrindiniai doktorantūros metu kylantys iššūkiai, svarstoma, kaip gerinti III pakopos studijų procesą, keliami tikslai atstovavimui ir III pakopos studijų gerinimui, derinant juos ir su VU KAP strategijomis, VU SA strateginiais veiklos tikslais, nacionaliniu lygmeniu spręstinais klausimais.

Veikimo principas ir pirmieji etapai:

  • Iki kovo 1 d. surenkama bent iš 15 doktorantų sudaryta grupė (kviečiame tiek jau dabar padaliniuose išrinktus atstovus, tiek aktyvius ir norinčius prisidėti VU doktorantus). Grupės veikloje taip pat dalyvauja VU SA atstovai, studentų atstovai VU Taryboje, Senate.
  • Grupė veiktų susitikimų formatu, susitikimai vyktų kartą per mėnesį iš anksto sutartu laiku.
  • Pirmasis susitikimas suorganizuojamas iki kovo mėnesio vidurio. Šio susitikimo metu peržvelgiami atliktų tyrimų rezultatai ir rekomendacijos planuojant tolimesnes veiklas. Atsižvelgiant į VUSA atstovavimo plotį ir galimybes (pagal poreikį supažindinama detaliau su struktūriniais dariniais, šių metų jų patvirtintais metų darbo / veiklos planais), sudaromas nuoseklus kylančių iššūkių ir sprendimų planas tiek trumpajam periodui, tiek labiau strateginis. Išsigryninamas tolimesnis darinio veikimo modelis ir ateities perspektyvos.

Susidomėjusius, turinčius klausimų bei norinčius prisijungti doktorantus kviečiame susisiekti el. paštu .