Disertacijų gynimas

Ginančių daktaro disertacijas dėmesiui!­
2015 m. kovo 31 d. VU Rektoriaus įsakymu Nr. 117 patvirtinta nauja VU elektroninių dokumentų įkėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinę sistemą (toliau - eLABa) tvarka