Dokumentų, pateikiamų Doktorantūros ir podoktorantūros skyriui prieš daktaro disertacijos gynimą, sąrašas