Dokumentų sąrašas įregistruojant prašymą priimti svarstyti eksternu teikiamą ginti daktaro disertaciją

         Dokumentai pateikiami  VU Doktorantūros ir podoktorantūros skyriui:

              (Universiteto g. 3, Centriniai rūmai, 108 kabinetas):

  1. Prašymas priimti svarstyti eksternu teikiamą ginti daktaro disertaciją (prašymo pavyzdys).
  2. Disertacijos rankraštis arba išleista monografija.
  3. Disertanto paskelbtų mokslinių straipsnių disertacijos tema sąrašas ir straipsnių kopijos.
  4. Magistro kvalifikacinio laipsnio arba jam prilygstančio aukštojo išsilavinimo diplomo kopija.
  5. Gyvenimo, kūrybinės ir mokslinės veiklos aprašymas.
  6. Išlaikytų doktorantūros studijų egzaminų (jeigu tokių buvo) protokolas.

         Pastaba. Doktorantūros ir podoktorantūros skyriuje įregistruotas prašymas ir pateikti dokumentai perduodami atitinkamos mokslo krypties Doktorantūros komitetui.