Mokymai

Mokymai

Sukurta: 08 rugpjūčio 2018

Bendrųjų gebėjimų mokymai:

  • Bendrieji gebėjimai palengvina darbą tiek moksliniuose darbuose doktorantūros studijų metu, tiek tolesnėje mokslinėje karjeroje.
  • Bendruosius gebėjimus stiprinančios veiklos: teoriniai ir praktiniai mokymai Vilniaus ir / ar kituose universitetuose, vasaros / žiemos mokyklos, skirtos lavinti bendruosius gebėjimus ir pan.
  • Už bendruosius gebėjimus stiprinančias veiklas doktorantas turi atsiskaityti doktorantūros komitetui. Komitetas turi patvirtinti surinktus kreditus.
  • Atsiskaitydamas už bendrųjų gebėjimų veiklas, doktorantas turėtų pateikti dokumentą (pažymėjimą, raštą ar pan.), patvirtinantį jo dalyvavimą užsiėmimuose.
  • Kiekvienos mokslo krypties doktorantūros komitetas gali nustatyti savus reikalavimus veikloms, stiprinančioms doktorantų bendruosius gebėjimus.
  • Sudalyvavus bendruosius gebėjimus stiprinančiose veiklose ir ruošiantis atsiskaityti už surinktus kreditus doktorantūros komitetui doktorantas užpildo lentelę.

Pažymėjimai 

- Pažymėjai už Doktorantūros ir podoktorantūros skyriaus organizuojamus bendrųjų gebėjimų mokymus išduodami pasibaigus vieniems mokslo metams (rudens ir pavasario semestrams) iki rugsėjo mėnesio.

- Viename pažymėjime nurodomi visi per praėjusius mokslo metus doktoranto/ės lankyti mokymai.

- Nuo 2021 metų pažymėjimai yra elektroniniai, pasirašomi ir registruojami dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“.

- Pasirašyti ir užregistruoti pažymėjimai arba persiunčiami el. paštu, arba perduodami pačioje „Avilio“ sistemoje (Universiteto darbuotojams).

- Jei pažymėjimas yra reikalingas anksčiau nei numatyta jį išduoti, prašome susisiekti: 

 

Informacija tel. +370 5 268 7094, el. p. ,

 

2022 m. pavasario bendrųjų gebėjimų mokymai doktorantams

 

2021 m. rudens bendrųjų gebėjimų mokymai doktorantams