Darbo medicina

Trukmė metais: 4
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 0
Studijų kalba: Lietuvių
Profesinė kvalifikacija: Darbo medicinos gydytojas
Programą vykdo: Medicinos fakultetas

Programos tikslas
Pagrindinis tikslas - parengti specialistą, sugebantį dirbti profesinės sveikatos ir saugos tarnyboje ir atitinkantį Lietuvos medicinos normos MN 73:2007 "Darbo medicinos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" reikalavimams. Privalo žinoti: medicinos etikos ir deontologijos reikalavimus; medicinos statistikos pagrindus; darbo su dokumentais ir raštvedybos pagrindus; pagrindinius sveikatos priežiūros rodiklius; sveikatos draudimo principus ir rūšis; socialinio draudimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų principus; slaugos principus; darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nuostatas.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Tolesnių studijų galimybės
Doktorantūros studijos
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Baigus medicinos vientisąsias studijas

Plačiau

Studijų programos valstybinis kodas
733A30048
Studijų programos komiteto pirmininkas
Dr. Jelena Stanislavovienė
2398792

M. K. Čiurlionio g. 21/27, Vilnius
Studijų mainų koordinatorius
Doc. Dr. Algimantas Urbelis
2398736

Čiurlionio 21/27, Vilnius
Studijų krypčių grupė
Medicina ir sveikata

Numatomi studijų rezultatai
Teikti būtinąją medicinos pagalbą; konsultuoti darbdavius ir darbuotojus nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos klausimais; atlikti klinikinį paciento tyrimą; įvertinti klinikinių, laboratorinių, instrumentinių ir kitų tyrimų duomenis, kitų specialybių gydytojų konsultacijų išvadas, profesinės ligos ištyrimo ir patvirtinimo aktą bei darbo sąlygų higieninę charakteristiką; atlikti profilaktinius sveikatos tikrinimus LR teisės aktų nustatyta tvarka; interpretuoti mokslinių tyrimų, nagrinėjančių darbo sąlygų poveikio darbuotojų sveikatai ir darbingumui problemas
Profesinės veiklos galimybės
Darbo medicinos gydytojas
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos