Laboratorinė medicina

Trukmė metais: 4
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 264
Studijų kalba: Lietuvių
Profesinė kvalifikacija: Laboratorinės medicinos gydytojas
Programą vykdo: Medicinos fakultetas

Programos tikslas
Programos tikslas – paruošti kompetentingą laboratorinės medicinos gydytoją su giliomis teorinėmis ir praktinėmis dėstomos disciplinos žiniomis, galintį interpretuoti ir perteikti kolegoms bei pacientams laboratorinius duomenis ir jų reikšmę. Laboratorinės medicinos rezidentūra turi atitikti tiek nacionalinius, tiek Europos Bendrijos reikalavimus, siekiant nepažeisti ES šalių piliečių galimybių dalyvauti mokymuose, organizuojamuose kitose šalyse-narėse. Ši programa skirta užtikrinti laboratorinės medicinos gydytojams galimybę dirbti sveikatos priežiūros įstaigų ir akademinių institucijų laboratorijose.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Tolesnių studijų galimybės
Laboratorinės medicinos doktorantūra; Tęstinio profesinio podiplominio tobulinimo kursai
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Patvirtinta Vilniaus universiteto Senato komisijos posėdyje 2007m. spalio 11 d., protokolo Nr. SK-2007-16

Plačiau

Studijų programos valstybinis kodas
733A30045
Studijų programos komiteto pirmininkas
Prof. Habil. dr. Zita Aušrelė Kučinskienė
2365180

M. K. Čiurlionio g. 21/27, Vilnius
Studijų mainų koordinatorius
Doc. Dr. Rėda Matuzevičienė
2365323

Santariškių 2, Vilnius
Studijų krypčių grupė
Medicina ir sveikata

Numatomi studijų rezultatai
Gebėti: parinkti, įdiegti ir naudoti analizės metodus ir aparatūrą; savarankiškai arba konsiliumuose interpretuoti tyrimų rezultatus, atsižvelgiant į klinikinių, preanalizinių, analizinių ir poanalizinių požymių visumą, konsultuoti tyrimą užsakiusius specialistus bei pacientus diagnostikos, gydymo ir prognozės klausimais; kontroliuoti paskirtų tyrimų tikslingumą bei savalaikį atlikimą; analizuoti atliekamų laboratorinių tyrimų ekonominį pagrįstumą; skaityti paskaitas ar pranešimus laboratorinės medicinos temomis; bendrauti su pacientais, jų šeimų nariais ir kolegomis.
Profesinės veiklos galimybės
Šiuo metu Lietuvos respublikoje veikia net 156 asmens sveikatos priežiūros laboratorijos, neskaitant pirminės sveikatos priežiūros grandyje esančių šeimos gydytojų kabinetų laboratorijų. Laboratorinės medicinos gydytojas profesinę kvalifikaciją įgyja baigęs medicinos studijas ir laboratorinės medicinos rezidentūrą.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos