Patologija

Trukmė metais: 4
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 264
Studijų kalba: Lietuvių
Profesinė kvalifikacija: Gydytojas patologas
Programą vykdo: Medicinos fakultetas

Programos tikslas
Rezidentūros programos tikslas ir paskirtis - sudaryti gerai struktūruotą gydytojo patologo ruošimo planą, sudarant rezidentui sąlygas efektyviai ir intensyviai mokytis, aktyviai dalyvaujant Patologijos centro darbo procesuose, rengti aukščiausios kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistus, tobulinti jų kvalifikaciją pagal Lietuvos visuomenės sveikatos ir sveikatos apsaugos sistemos poreikius; vykdyti ir koordinuoti biomedicinos mokslinius tyrimus ir rengti šios srities mokslininkus.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Tolesnių studijų galimybės
Baigęs patologijos rezidentūrą ir gavęs kvalifikacijos pažymėjimą, gydytojas-patologas turi teisę tęsti Doktorantūros studijas.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Į patologijos studijų programos rezidentūrą priimami asmenys, baigę medicinos gydytojo internatūrą ir įgyję medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją. Patologijos rezidentūros studijų trukmė – 4 metai. Nuo birželio 11 iki birželio 19 dienos (imtinai) stojantieji privalo pateikti prašymą VU rektoriaus vardu dalyvauti priėmimo į rezidentūrą konkurse. Prašymus ir reikalingus dokumentus stojantieji pateikia VU Doktorantūros ir rezidentūros skyriui. Pateikiant nurodytų dokumentų kopijas, reikia turėti dokumentų originalus. Tiksli priėmimo į rezidentūrą data ir papildomo konkurso į laisvas vietas data skelbiamos VU interneto tinklapyje.

Plačiau

Studijų programos valstybinis kodas
733A30016
Studijų programos komiteto pirmininkas
Prof. Dr. (HP) Arvydas Laurinavičius
2 720664

P. Baublio g. 5, Vilnius
Studijų mainų koordinatorius
Prof. Dr. (HP) Arvydas Laurinavičius
2 720664

P. Baublio g. 5, Vilnius
Studijų krypčių grupė
Medicina ir sveikata

Numatomi studijų rezultatai
Rezidentas patologas programos pabaigoje sugeba savarankiškai atlikti patologijos tyrimus pagal galiojančius SAM patologijos tyrimų kokybės reikalavimus ir centro vidaus standartus, išmoksta kliniškai prasmingai ir aiškiai formuluoti tyrimo išvadas, sugeba išmanyti ligų patogenezę ir klinikos-patologijos sąsajas. Mokymosi metu rezidentas atlieka ne mažiau nei 100 patologijos autopsijų, ne mažiau nei 5000 biopsinės ir operacinės medžiagos tyrimų, ne mažiau nei 2500 ginekologinės citologijos tyrimų, ne mažiau nei 2500 neginekologinės (diagnostinės) citologijos tyrimų, parengia ne mažiau nei 10 patologijos tyrimų atvejų pristatymų klinikos-patologijos konferencijose, ne mažiau nei 10 profesinės bei mokslo literatūros pristatymų. Rezidentas išmoksta naudotis Centro informacinėmis sistemomis, profesine ir mokslo literatūra, analizuoti savo darbo duomenis, praktiškai susipažįsta su laboratorijoje naudojamomis technologijomis, įsisavina jų darbo organizavimo principus, susipažįsta su LR teisės aktais, reglamentuojančiais patologijos tarnybos veiklą.
Profesinės veiklos galimybės
Baigę patologijos rezidentūros studijas, savo profesinę kvalifikaciją gydytojai patologai kelia užsienio stažuotėse bei dalyvaudami mokslinėse konferencijose.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos