Reumatologija

Trukmė metais: 4
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 0
Studijų kalba: Lietuvių
Profesinė kvalifikacija: Gydytojas reumatologas
Programą vykdo: Medicinos fakultetas

Programos tikslas
Programa skirta baigusiems medicinos studijas ir vienerių metų trukmės internatūrą. Jos tikslas - įsisavinti reumatinių ligų profilaktikos, diagnozavimo ir gydymo principus ir baigus studijas įgyti gydytojo reumatologo kvalifikaciją. Programos pabaigoje bus paruošti kvalifikuoti gydytojai reumatologai, galintys dirbti reumatologo darbą šalies sveikatos apsaugos sistemoje. Gydytojo reumatologo kvalifikaciją sudaro žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, kuriuos jis įgyja baigęs gydytojo reumatologo rezidentūros studijas bei nuolat tobulindamas įgytą profesinę kvalifikaciją, atsižvelgiant į nuolatinę reumatologijos mokslo ir praktikos pažangą.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Tolesnių studijų galimybės
Rezidentas pabaigęs reumatologijos rezidentūros studijas turi galimybę toliau tobulintis kituose Europos reumatologijos centruose pagal rezidentų ir jaunų specialistų programas. Mokslinius tyrimus reumatologijos srityje gali vykdyti ar toliau tęsti stodamas į medicinos krypties reumatologijos šakos doktoran tūrą.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Priiėmimo į reumatologijos rezidentūrą tvarką nustato PRIĖMIMO Į VILNIAUS UNIVERSITETO INTERNATŪROS IR REZIDENTŪROS STUDIJAS 2005 m. TVARKA. Planuojama, kad kiekvienais metais bus priimta po vieną ar du reumatologijos rezidentūros rezidentus. Tokiu būdu bus užtikrintas senstančios visuomenės sveikatos paslaugų poreikis dažnėjančių reumatinių ligų profilaktikai ir gydymui. Būtina stojančiojo kvalifikacija - medicinos gydytojas.

Plačiau

Studijų programos valstybinis kodas
733A30044
Studijų programos komiteto pirmininkas
Prof. Habil. dr. Algirdas Venalis


Studijų mainų koordinatorius
Prof. Dr. (HP) Jolanta Dadonienė
2398746

Žygimantų g. 3, Vilnius
Studijų krypčių grupė
Medicina ir sveikata

Numatomi studijų rezultatai
Baigęs šią rezidentūros programą rezidentas privalo: - surinkti sergančiojo reumatine liga anamnezę ir jį kliniškai ištirti; - paskirti reikiamus laboratorinius tyrimus ir įvertinti jų pokyčius, būdingus reumatinėms ligoms; - paskirti reikiamus instrumentinius tyrimus ir mokėti įvertinti jų rezultatus; - įvertinti ligonio būklės sunkumą; - įvertinti pacientui reikalingos reumatologinės pagalbos lygį ir laiku jį nukreipti į atitinkamo lygio paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą; -
Profesinės veiklos galimybės
Baigęs rezidentūros studijas studijuojantysis įgyja gydytojo reumatologo profesinę kvalifikaciją. Jam suteikiama galimybė dirbti praktinį darbą III ar II lygio sveikatos priežiūros įstaigose. Tęsti studijas reumatologijos srityje rezidentas gali studijuodamas doktorantūroje.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos