Endodontologija

Trukmė metais: 3
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 180
Studijų kalba: Lietuvių
Profesinė kvalifikacija: Gydytojas endodontologas
Programą vykdo: Medicinos fakultetas

Programos tikslas
1.Suteikti teorinius ir praktinius įgūdžius reikalingus endodontologui 2.Išugdyti specialistą, kvalifikuotai sprendžiantį endodontolginio gydymo problemas. 3.Užtikrinti, kad studijų programa atitiktų nacionalinius poreikius ir Europos sąjungos direktyvas. 4.Suteikti pakankamai žinių rezidentui apie odontologinių ligų epidemiologiją bei profilaktiką. 5.Ugdyti kritinį ir kūrybinį klinikinį mastymą. 6.Suteikti pakankamai praktinių įgūdžių, leidžiančių baigus studijas dirbti kaip savo srities specialistui.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Tolesnių studijų galimybės
Studijos tęsiamos doktorantūroje
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Į endodontologijos studijų programų rezidentūrą priimami asmenys, baigę bendrosios praktikos gydytojo odontologo internatūrą ir įgiję bendrosios praktikos gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją. Stojantieji į odontologijos krypties (endodontologija) rezidentūrą prašymus ir dokumentus pateikia Odontologijos institutui (Žalgirio g. 115, tel. 272 75 89). Pagal konkursinius balus formuojama atskira kiekvienos specialybės rezidentūros konkursinė eilė. Priimama Komisijos posėdyje. Jame stojantieji privalo dalyvauti asmeniškai arba jų įgalioti asmenys. Priimama į vienos specialybės rezidentūrą atsižvelgiant į prašyme nurodytų pageidaujamų specialybės rezidentūrų prioriteto eilę. Stojančiųjų į rezidentūrą konkursinis balas (KSR) skaičiuojamas pagal formulę, esančią VU rezidentūros skyriaus tinklalapyje.

Plačiau

Studijų programos valstybinis kodas
733A40007
Studijų programos komiteto pirmininkas
Prof. Dr. Vytautė Pečiulienė
2727589

Žalgirio 117, Vilnius
Studijų krypčių grupė
Medicina ir sveikata

Numatomi studijų rezultatai
Gydytojas odontologas endodontologas turi gebėti savarankiškai: -teikti būtinąją medicinos ir būtinąją odontologinę pagalbą; -teikti bendrosios praktikos gydytojo odontologo kompetencijoje numatytą osdontologinę priežiūrą; -atlikti endodontinių ligų profilaktiką; gydyti pulpos bei viršūninio periodontito patologiją tausojamu ir chirurginiu metodais; - gydyti trauminius dantų pažeidimus; -gydyti ankstyvasias ir vėlyvąsias trauminių dantų pažeidimų komplikacijas; -atlikti endodontiškai gydytų dantų balinimą; -atlikti dantų šaknų hemisekciją ir amputaciją;
Profesinės veiklos galimybės
Gali dirbti gydytoju endodontologu
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos