Ortopedinė odontologija

Trukmė metais: 3
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 180
Studijų kalba: Lietuvių
Profesinė kvalifikacija: Gydytojas odontologas ortopedas
Programą vykdo: Medicinos fakultetas

Programos tikslas
1.Užtikrinti, kad studijų programa atitiktų nacionalinius poreikius ir Europos sąjungos direktyvas. 2.Baigę ortopedinės odontologijos specialybės rezidentūrą, odontologai ortopedai turėtų kompetentingai sugebėti: a.Kokybiškai vykdyti Lietuvos medicinos normą MN 48: 1997 ''Gydytojas stomatologas ortopedas. Funkcijos, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė''. b.Teikti II-III lygio ortopedinės odontologijos pagalbą. c.Vesti tobulinimosi kursus besitobulinantiems odontologams ir jų asistentams formalaus ir neformalaus odontologų švietimo rėmuose. d.Pasidalinti turimomis žiniomis ir patirtimi su kolegomis. e.Demonstruoti kritinį ir kūrybinį klinikinį mastymą. f.Demonstruoti mokslinės veiklos įgūdžius.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Tolesnių studijų galimybės
-
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Į ortopedinės odontologijos studijų programų rezidentūrą priimami asmenys, baigę bendrosios praktikos gydytojo odontologo internatūrą ir įgiję bendrosios praktikos gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją. Stojantieji į odontologijos krypties (ortopedija) rezidentūrą prašymus ir dokumentus pateikia Odontologijos institutui (Žalgirio g. 115, tel. 272 75 89). Pagal konkursinius balus formuojama atskira kiekvienos specialybės rezidentūros konkursinė eilė. Priimama Komisijos posėdyje. Jame stojantieji privalo dalyvauti asmeniškai arba jų įgalioti asmenys. Priimama į vienos specialybės rezidentūrą atsižvelgiant į prašyme nurodytų pageidaujamų specialybės rezidentūrų prioriteto eilę. Stojančiųjų į rezidentūrą konkursinis balas (KSR) skaičiuojamas pagal formulę, esančią VU rezidentūros skyriaus tinklalapyje.

Plačiau

Studijų programos valstybinis kodas
733A40001
Studijų krypčių grupė
Medicina ir sveikata

Profesinės veiklos galimybės
Gali girbti gydytoju ortopedu
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos