Veido ir žandikaulių chirurgija

Trukmė metais: 5
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 300
Studijų kalba: Lietuvių
Profesinė kvalifikacija: Gydytojas veido ir žandikaulių chirurgas
Programą vykdo: Medicinos fakultetas

Programos tikslas
1.Išugdyti gydytoją veido ir žandikaulių chirurgą, sugebantį kvalifikuotai spręsti veido ir žandikaulių chirurgijos problemas, mokantį teikti būtinąją pagalbą dėl veido ir žandikaulių srities patologijos, taip pat aukščiausio lygio specializuotą planinę asmens sveikatos priežiūrą dėl veido ir žandikaulių srities patologijos, kai reikalingas chirurginis ar konservatyvus gydymas. 2.Įdiegti sugebėjimus pritaikyti mokslinį požiūrį sprendžiant klinikines situacijas. 3.Užtikrinti, kad studijų programa atitiktų nacionalinius poreikius ir Europos Sąjungos direktyvas. 4.Suteikti rezidentui pakankamai žinių apie veido ir žandikaulių srities susirgimų kliniką, diagnostiką, gydymą ir profilaktiką 5.Ugdyti kritinį ir kūrybinį klinikinį mąstymą. 6.Suteikti pakankamai praktinių įgūdžių, leidžiančių baigus studijas dirbti savarankiškai gydytoju veido ir žandikaulių chirurgu. 7.Ugdyti kūrybišką asmenybę.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Tolesnių studijų galimybės
-
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Į veido žandikaulių chirurgijos studijų programų rezidentūrą priimami asmenys, baigę bendrosios praktikos gydytojo odontologo internatūrą ir įgiję bendrosios praktikos gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją. Stojantieji į odontologijos krypties (veido žandikaulių chirurgija) rezidentūrą prašymus ir dokumentus pateikia Odontologijos institutui (Žalgirio g. 115, tel. 272 75 89). Pagal konkursinius balus formuojama atskira kiekvienos specialybės rezidentūros konkursinė eilė. Priimama Komisijos posėdyje. Jame stojantieji privalo dalyvauti asmeniškai arba jų įgalioti asmenys. Priimama į vienos specialybės rezidentūrą atsižvelgiant į prašyme nurodytų pageidaujamų specialybės rezidentūrų prioriteto eilę. Stojančiųjų į rezidentūrą konkursinis balas (KSR) skaičiuojamas pagal formulę, esančią VU rezidentūros skyriaus tinklalapyje.

Plačiau

Studijų programos valstybinis kodas
733A40003
Studijų programos komiteto pirmininkas
Doc. Dr. Linas Zaleckas
2728321

Žalgirio 117, Vilnius
Studijų mainų koordinatorius
Doc. Dr. Linas Zaleckas
2728321

Žalgirio 117, Vilnius
Studijų krypčių grupė
Medicina ir sveikata

Numatomi studijų rezultatai
Studijuojantys veido iržandikaulių chirurgijos rezidentūroje rezidentai praktinius įgūdžius ir teorines žinias įgyja praktinių ciklų, paskaitų ir seminarų metu, kuriuos pagal rezidentūros programą organizuoja Veido ir žandikaulių chirurgijos centras. Klinikinių ciklų bei teorinių studijų metu rezidentas turi įgyti teorinių ir praktinių įgūdžių, kurie pagal įsisavinimo laipsnį skirstomi į tokias kategorijas: a)išmanyti – tam tikras mokslo (medicinos, visuomenės sveikatos) ir praktines metodikas gerai suvokti teoriškai ir sugebėti taikyti praktinėje veikloje. b)įgyti supratimą – žinoti mechanizmus ir ligų gydymo principus ( pvz.: veido ir žandikaulių ligų pagrindinius simptomus, pasekmes, komplikacijas, profilaktikos priemones, diagnostikos bei gydymo priemones bei metodus, indikacijas kitų specialistų konsultacijai ir stacionarizavimui). c)išmokti nustatyti – sugebėti savarankiškai nustatyti burnos bei veido ir žandkaulių srities ligas, su šiomis ligomis susijusius sindromus, organizuoti pacientų ištyrimus, diagnostikos procesą, vertinti tyrimų rezultatus, įvardyti diagnozę ir sudaryti gydymo planą. d)išmokti gydyti – atlikti veiksmus, kuriais siekiama pašalinti arba susilpninti ligos priežastį, pasekmes, sumažinti ligos poveikį paciento sveikatai, pagerinti paciento gyvenimo kokybę. e)išmokti atlikti - sugebėti savarankiškai atlikti poveikio, diagnostikos ar gydomuosius veiksmus, siekiant įvykdyti tam tikrą uždavinį, nustatyti diagnozę, pašalinti arba susilpninti ligos priežastį.
Profesinės veiklos galimybės
Gali dirbti gydytoju veido-žandikaulių chirurgu
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos