Vaikystės pedagogika (Pradinio ugdymo pedagogika) (motyvacijos vertinimas)

Vaikystės pedagogika (Pradinio ugdymo pedagogika) (motyvacijos vertinimas)

Sukurta: 30 gegužės 2018

Scope2x

Padalinys
Filosofijos fakultetas

Scope2x

Krypčių grupė
Ugdymo mokslai

Scope2x

Studijų kryptis (šaka)
Pedagogika

Scope2x

Kvalifikacinis laipsnis
Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogo kvalifikacija

Scope2x

Trukmė
4 metai

Scope2x

Studijų forma
Nuolatinės dieninės

Scope2x

Studijų programos kreditai
240

Scope2x

Metinė studijų kaina (2022 metai)
3524 EUR

Vaikystės pedagogikos studijos skirtos siekiantiems pažinti vaikystės fenomeną, suprasti vaiko vystymosi ir ugdymo procesus, įgyti asmeninių ir specialiųjų gebėjimų, leidžiančių padėti kiekvienam vaikui pasiekti ugdymosi sėkmę.

Studijų programos tikslas – parengti pedagogą, kuris gebėtų kūrybiškai veikti savo profesijos lauke, vadovaudamasis naujausiais mokslo pasiekimais, inovatyviomis technologijomis ir asmeninėmis nuostatomis bei pasirengusį kokybiškai ugdyti vaikus pagal pasirinktą Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos arba Pradinio ugdymo pedagogikos specializaciją.

Dėmesio! Stojant į šią studijų programą yra vykdomas motyvacinis vertinimas, kurio neišlaikius dalyvauti konkurse neleidžiama. Motyvacijos vertinimo kriterijus galite rasti čia. Bendrąją informaciją apie motyvacijos vertinimą galite rasti čia.

Valstybės finansuojamose vietose studijuojantys studentai kas mėnesį gauna 300 eurų dydžio valstybinę pedagogo stipendiją. 

Programos tikslas – parengti pedagogą, gebantį kūrybiškai veikti savo profesijos lauke vadovaujantis naujausiais mokslo pasiekimais, inovatyviomis technologijomis ir asmeninėmis nuostatomis, pasirengusį kokybiškai ugdyti vaikus dirbant pagal pasirinktą specializaciją (ikimokyklinio ugdymo pedagogikos arba pradinio ugdymo pedagogikos).

Programos studentams siūloma pasirinkti vieną iš šių dviejų specializacijų:

 • Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos specializacija suteikia psichologinius vaiko fizinės, socialinės-emocinės ir kultūrinės raidos pagrindus, pažinimo ir kognityvinių gebėjimų raidos aspektų ir ankstyvojo ugdymo didaktikos specifikos supratimą. Šios specializacijos studijų turinys padės pedagogams pažinti vaiko vystymosi poreikių ir galių, savireguliacijos ir žaidimo aspektus, išmokti kūrybiškai ugdyti vaikus, pritaikyti įvairiapusio ankstyvojo ugdymo pradmenis.
 • Pradinio ugdymo pedagogikos specializacija suteikia mokslinį pagrindą integruoti pradinio ugdymo mokyklinių dalykų mokslo bei didaktines žinias, kurios įgalina pedagogą kurti vaikams patrauklų, individualizuotą ir diferencijuotą ugdymo turinį. Šios specializacijos studijų turinys padės pedagogams išmokti taikyti įvairias ugdymo strategijas, technologijas ir ugdymosi aplinkas, kurti ir išbandyti ugdymo veiklas, teikti mokymosi pagalbą kiekvienam vaikui.

Sužinokite apie šią studijų programą daugiau!

Pedagogika baneriai mobile v2 03 400x156

 

Kodėl ši programa?

 • naudosiesi moderniausia Vilniaus universiteto infrastruktūra;

 • tau dėstys dėstytojai-ekspertai, savo srities profesionalai, nes studijos vykdomos įtraukiant įvairių Vilniaus universiteto fakultetų mokslininkus;

 • iki 50 proc. studijų trukmės galėsi studijuoti užsienio universitetuose – atlikti praktiką užsienio mokyklose;
  puikiai išmanysi vaikų psichologiją, vaikystės amžiaus tarpsnio ugdymo turinį ir didaktiką;

 • pedagoginės studijos vyks kartu su kitų pedagogikos mokomųjų dalykų studentais, tai padės pajausti būsimos mokyklos aplinką;

 • būsi didžiausios studentiškos bendruomenės Lietuvoje dalimi ir turėsi galimybę įsitraukti į įvairias studentiškas organizacijas;

Karjera

 • ikimokyklinio ugdymo pedagogai valstybinėse ir privačiose vaikų ugdymo įstaigose;

 • priešmokyklinio ugdymo pedagogai valstybinėse ir privačiose vaikų ugdymo įstaigose;

 • pradinio ugdymo pedagogai valstybinėse ir privačiose vaikų ugdymo įstaigose;

 • formalaus ir neformalaus švietimo ir ugdymo įstaigų bei organizacijų darbuotojai viešojo ar privataus sektoriaus institucijose.

 • absolventai gali tęsti studijas Ugdymo mokslų krypčių grupės Edukologijos krypties antros pakopos (magistrantūros) studijas arba studijuoti pagal kitas studijų programas, į kurias priimami socialinių mokslų srities bakalaurai.

Daugiau apie iššūkius, su kuriais susiduria mokytojai ir galimybes, kurias suteikia mokytojo kelias, vaizdo įraše 3 ir 1 kelias būti mokytoju. Kokie jie? Dayvauja Ramūnas Skaudžius chemijos mokytojas, Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto docenas, prodekanas Ramūnas Skaudžius.