Kartografija

Trukmė metais: 2
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 120
Studijų kalba: Lietuvių
Programą vykdo: Chemijos ir geomokslų fakultetas

Programos tikslas
Kartografija - specifinė pažinimo šaka, turinti platų taikomąjį pobūdį, todėl šios programos tikslas - išugdyti būsimiesiems specialistams ne tik mokslinio darbo įgūdžius, bet ir šiuolaikišką šios pažinimo šakos suvokimą, suteikti kuo daugiau praktinių įgūdžių, kruopštumo.
Studijų programos bendrosios kompetencijos
Geba dirbti savarankiškai ir komandoje mokslo, verslo, gamybiniuose ir kitokiuose subjektuose; skatinti inovacijas ir suvokti mokslinių ir taikomųjų tyrimų svarbą; perteikti žinias, teorijas ir koncepcijas specialistams ir ne specialistams, identifikuoti savo mokslinius ir profesinius interesus šiuolaikinių fizinių ir socialinių mokslų raidos kontekste, nuolat mokytis, tobulinti ir atnaujinti įgytas žinias bei įgūdžius ir siekti naujų.
Studijų programos dalykinės kompetencijos
Kompleksiškai suvokti geografinių reiškinių vyksmą; atlikti geografinių duomenų analizę ir kurti geografines informacines sistemas; vykdyti įvairiatemį gamtinių ir socialinių reiškinių modeliavimą, atlikti kartografinių kūrinių kokybės vertinimą; įsisavinti, įvertinti ir tikslingai taikyti tinkamas geodezinių matavimų, GIS, duomenų bazių kūrimo, projektavimo, kompiuterinės grafikos technologijas; vykdyti strateginę ir sisteminę smulkių ir vidutinių projektų analizę.
Programos turinys
Duomenų bazių projektavimas, kartografinė programinė įranga, kartologija, mokslinių tyrimų metodologija, topografija, matematinė kartografija, erdvinės informacinės sistemos ir projektų vadyba, kartografinė komunikacija, kartografinis projektas, internetinė kartografija, GIS metodologija ir taikymas, specialioji kartografija, žemėlapių spausdinimas technologijos, žemėlapių sudarymo metodologija, distanciniai kartografavimo metodai, magistro seminaras.
Studijų metodai
Paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas darbas.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Tolesnių studijų galimybės
Tolimesnių studijų galimybės: Kartografijos magistrai gali tęsti studijas fizinių ir socialinių mokslų bei artimų krypčių doktorantūros studijose (trečiojoje pakopoje) Lietuvos ir užsienio universitetuose.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Minimalus išsilavinimas - fizinių ir technologijos mokslų geografijos bei matavimų inžinerijos krypčių bakalauro laipsnis.
Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
Netaikoma.

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Fiziniai mokslai
Studijų programos valstybinis kodas
6211CX013
Studijų programos komiteto pirmininkas
Prof. Habil. dr. Algimantas Česnulevičius
2398296

Čiurlionio 21/27,Vilnius
Studijų mainų koordinatorius
Dr. Rasa Šimanauskienė
2398286

Čiurlionio 21/27,Vilnius
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
7

Numatomi studijų rezultatai
Kartografai turi gerai žinoti gamtinių ir antropogeninių struktūrų kompleksinės sąveikos ir funkcionavimą; subalansuotos plėtros principus; jų sisteminį ir kritinį vertinimą; suprasti chorologinį ir chronologinį geografinių sistemų būvį; pažinti kartografinį modeliavimą, taikomą tarpdisciplininiuose tyrimuose; perprasti kartografinių tyrimų novatoriškumą, pritaikomumą ir vaizdumą; formuluoti mokslinių ir taikomųjų tyrimų siekius, turinį ir galimus rezultatus; strategiškai analizuoti ir įvertinti kartografinių projektų poreikius ir sudėtingumo laipsnį; formuluoti mokslo tyrimo rezultatus; atlikti kokybinę ir kiekybinę duomenų analizę; formuluoti ir pristatyti tyrimo rezultatus; analizuoti mokslinę literatūrą, teisinius aktus; tyrimams, informacijos paieškai, jos vertinimui ir atgaminimui taikyti įvairias technologijas.
Profesinės veiklos galimybės
Kartografai gali dirbti kartografinėse ir topografinėse valstybinėse ir privačiose įmonėse, mokslinėse, savivaldybių ir edukacinėse institucijose.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos