Lazerinė fizika ir optinės technologijos

Trukmė metais: 2
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 120
Studijų kalba: Lietuvių
Programą vykdo: Fizikos fakultetas

Programos tikslas
Rengti aukšto tarptautinio lygio lazerinės fizikos ir optinių technologijų magistrinį išsilavinimą turinčius specialistus, gebančius savarankiškai vykdyti šiuolaikinius mokslinius tyrimus, kurti naujus lazerius ir inovatyvias lazerines sistemas. Šios programos absolventai gali rinktis toliau studijuoti doktorantūroje arba įsilieti į sparčiai besivystančias Lietuvos lazerių kompanijas bei sėkmingai konkuruoti Europos ir pasaulio lazerių, šviesos technologijų bei fotonikos mokslinio darbo ar gamybos rinkose.
Programos turinys
Gilinamojo lygio dalykai: Kietojo kūno lazeriai; Lazerinis medžiagų apdirbimas; Netiesinė optika; Optiniai informacijos apdorojimo metodai; Biofotonika; Kinetinė ir lazerinė spektroskopija; Kvantinė optika; Šviesos šaltinių ir detektorių fizika ir technologija; Ultratrumpųjų impulsų optika; Šviesolaidžių fizika ir technologija; Modernioji optika; Mikro ir nanodarinių formavimo technologijos; Elektronikos ir fotonikos rinka. Praktika: Mokslo tiriamasis darbas (II sem.); Mokslinė tiriamoji praktika (III sem.); Magistro baigiamasis darbas (IV sem.)
Studijų metodai
Paskaitos, pratybos, seminarai, laboratoriniai darbai. Savarankiškas darbas sudaro daugiau nei 60% studijų apimties. Mokslo tiriamasis darbas, mokslinė tiriamoji praktika ir magistro baigiamasis darbas atliekami studentų pasirinktose Lazerinių tyrimų centro (LTC) bei socialinių partnerių (Fizinių ir technologijos mokslų centro, FTMC, Lietuvos lazerių kompanijų) mokslinėse ar gamybinėse laboratorijose; darbų temos viešai skelbiamos kiekvieno semestro pradžioje.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas raštu arba raštu ir žodžiu. Galutinis pažymys yra kaupiamasis, dalį pažymio sudaro įvertinimai už studentų prezentacijas seminaruose ir atsiskaitymą už laboratorinius darbus/pratybas (jei jie numatyti dalyko apraše). Mokslo tiriamasis darbas ir mokslinė tiriamoji praktika ginami LTC sudarytoje komisijoje, o baigiamasis darbas – valstybinėje komisijoje. Studentų žinios vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų
Tolesnių studijų galimybės
Fizikos, medžiagų inžinerijos ir pan. doktorantūros studijos Lietuvoje ar užsienyje.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Fizikos bakalauro diplomas

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Fiziniai mokslai
Studijų programos valstybinis kodas
6211CX006
Studijų programos komiteto pirmininkas
Prof. Dr. (HP) Audrius Dubietis
2366075

Saulėtekio al. 10
Studijų mainų koordinatorius
Dr. Vidita Urbonienė
2234595

Saulėtekio al. 3
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
7

Numatomi studijų rezultatai
Baigę šią programą, absolventai gebės savarankiškai planuoti, organizuoti ir atlikti kryptingus eksperimentus naudojant šiuolaikinę mokslinę ir technologinę lazerinę įrangą, analizuoti duomenis pasitelkiant šiuolaikines mokslines koncepcijas, teorinius modelius bei įrankius, apibendrinti rezultatus platesniame sprendžiamos mokslinės ar technologinės problemos kontekste, toliau savarankiškai ugdyti savo profesionalumą bei kompetencijas. Absolventai įgys visą reikiamą fundamentinių ir praktinių žinių visumą, būtiną naujų inovatyvių lazerių ir lazerinių sistemų kūrimui, jų panaudojimui įvairiose šiuolaikinių fundamentinių ir taikomųjų tyrimų srityse bei lazerių pramonėje.
Profesinės veiklos galimybės
Techninis ar mokslo tiriamasis darbas Lietuvos ar užsienio lazerių ir kitų aukštųjų technologijų pramonės įmonėse.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos