Optoelektronikos medžiagos ir technologijos

Trukmė metais: 2
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 120
Studijų kalba: Anglų
Programą vykdo: Fizikos fakultetas

Programos tikslas
Parengti aukštos kvalifikacijos, tarptautinius standartus atitinkančius optoelektronikos medžiagų ir technologijų specialistus, sugebančius pažinti, kurti ir pritaikyti moderniąsias technologijas, generuoti ir realizuoti idėjas efektyviai gamybinei, ūkinei ir ekspertinei veiklai, didinti Lietuvos pramonės konkurencingumą. Paruošti aukštos kvalifikacijos specialistus, galinčius tęsti studijas fizikos, chemijos, medžiagų mokslo ir kitų panašių studijų krypčių doktorantūroje.
Programos skiriamieji bruožai
Programa rengia aukštos kvalifikacijos, tarptautinius standartus atitinkančius optoelektronikos medžiagų ir technologijų specialistus, sugebančius pažinti, kurti ir pritaikyti moderniąsias technologijas, generuoti ir realizuoti idėjas efektyviai mokslinei, ūkinei ir ekspertinei veiklai, didinti Lietuvos pramonės konkurencingumą.
Studijų programos bendrosios kompetencijos
Projektų vadybos ir darbo komandoje įgūdžiai, gebėjimai kritiškai vertinti mokslinės ir techninės literatūros šaltinius, efektyvaus rezultatų ir apžvalgų pristatymo įvairioms auditorijoms patirtis.
Studijų programos dalykinės kompetencijos
Teorinės žinios ir praktiniai gebėjimai, reikalingi moksliniams tyrimams bei/arba pramoniniams taikymams šiose srityse: organinių ir neorganinių puslaidininkių auginimas; modernūs įtaisų gamybos metodai optoelektronikos taikymams; šiuolaikiniai medžiagų bei įtaisų struktūrinių, optinių ir elektrinių charakteristikų matavimų metodai; naujų optoelektronikos technologijų galimo poveikio vertinimas.
Programos turinys
Privalomųjų dalykų paskaitos, seminarai ir laboratoriniai darbai - 65 kreditai; pasirenkamieji dalykai - 5 kreditai; mokslo tiriamasis darbas, praktika ir baigiamojo darbo rengimas - 50 kreditų.
Studijų metodai
Paskaitos, seminarai, laboratoriniai darbai, praktika ir tiriamasis darbas mokslinėse laboratorijose.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Tolesnių studijų galimybės
Vilniaus universiteto Fizikos fakultete siūlomos Fizikos (N 002) ir Medžiagų inžinerijos (T 008) doktorantūros studijos.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Fizikos, chemijos, medžiagų mokslo ar elektronikos inžinerijos bakalauro laipsnis.
Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
-

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Technologijų mokslai
Studijų programos valstybinis kodas
6211FX003
Studijų programos komiteto pirmininkas
Dr. Vincas Tamošiūnas
2234491, 2366029

Saulėtekio al. 9, III rūmai
Studijų mainų koordinatorius
Dr. Vidita Urbonienė
2234595

Saulėtekio al. 3
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
7

Numatomi studijų rezultatai
Įvaldymas perspektyviausių organinių ir neorganinių puslaidininkinių šviesos šaltinių, saulės elementų gamybos technologijų, kitų elektronikos krypčių hibridinių technologijų. Gebėjimas dirbti ir diegti optoelektronikos technologijas pramonės įmonėse, vykdyti eksperimentinius ir fundamentaliuosius tyrimus mokslo institucijose, generuoti naujas idėjas ir kurti naujus konkurencingus produktus, įgyvendinti inovacinius aukštųjų technologijų projektus.
Profesinės veiklos galimybės
Absolventai gali dirbti tyrėjais universitetuose, institutų mokslinėse laboratorijose, taikomosios, inovacinės ar technologinės pakraipos elektronikos pramonės įmonėse.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos