Teorinė fizika ir astrofizika

Trukmė metais: 2
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 120
Studijų kalba: Lietuvių
Programą vykdo: Fizikos fakultetas

Programos tikslas
Parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, kurie, taikydami kompiuterius, sugebėtų atlikti astronomijos, elektrodinamikos, mikroobjektų kvantinės teorijos tiriamuosius darbus bei kompiuterinio modeliavimo būdu sugebėtų spręsti teorinius ir taikomojo pobūdžio uždavinius, analizuoti ir atrinkti tinkamus modeliavimo metodus, suplanuoti tiriamųjų darbų eigą.
Programos skiriamieji bruožai
Studijos ir studijų metu atliekami moksliniai tyrimai remiasi matematiniais fizikinių sistemų modeliais, priežastinių sąryšių išgryninimu, ištobulintais matematinės fizikos metodais ir pažangiaisiais kompiuteriniais modeliavimo algoritmais.
Studijų programos bendrosios kompetencijos
Išvystomi matematiniai analitiniai gebėjimai, susipažįstama su šiandieninėmis teorinės fizikos ir astrofizikos mokslinėmis problemomis ir jų sprendimo ar kompiuterinio modeliavimo metodais/algoritmais.
Studijų programos dalykinės kompetencijos
Gebėjimai taikyti klasikinės ir kvantinės fizikos metodus, statistinės fizikos, metodus realių fizikinių sistemų ir procesų modeliavimui, gebėjimai naudoti stochastinius ir variacinius metodus matematinio modeliavimo algoritmų taikyme, gebėjimai valdyti, apdoroti ir reorganizuoti didelius duomenų kiekius eksperimentų ir kompiuterinių simuliacijų rezultatų analizėje
Programos turinys
Studijų programą tris semestrus sudaro privalomieji, pasirinktiniai dalykai ir mokslo tiriamasis darbas kiekviename iš šių semestrų. Ketvirtajame semestre yra tik mokslo tiriamasis darbas. Visus kursus jungia kompiuteriniai skaičiavimų metodai, kurie sudaro privalomuosius kursus, sudarančius 25 proc. kursų. Fizikiniai kursai yra pasirinktiniai - jie sudaro apie 50 proc studijų. Likę 25 proc. yra mokslo tiriamasis darbas. Tas leidžia studentui susidaryti sau orientuotą teorinės fizikos ir astrofizikos programą, kuri gali būti orientuota labiau į pvz. kvantinę žemųjų temperatūrų sritį, kvantinės statistikinės fizikos sritį, stochastinės fizikos sritį, dalelių fizikos ir kosmologijos sritį ar astrofizikos sritį.
Studijų metodai
Paskaitos, pratybos, seminarai, darbas mokslinėse grupėse
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Tolesnių studijų galimybės
Studijos fizikos, astronomijos doktorantūroje
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Minimalus išsilavinimas – fizikos bakalauro diplomas.
Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
Nėra tokių galimybių

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Fiziniai mokslai
Studijų programos valstybinis kodas
6211CX008
Studijų programos komiteto pirmininkas
Dr. Darius Abramavičius
2366281

Saulėtekio al. 9, III rūmai
Studijų mainų koordinatorius
Dr. Vidita Urbonienė
2234595

Saulėtekio al. 3
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
7

Numatomi studijų rezultatai
Fizikos magistras geba naudotis šiuolaikinėmis mokslinėmis koncepcijomis ir teoriniais modeliais, moderniais modeliavimo ir skaičiavimo metodais bei juos tobulinti, atlikti kryptingus eksperimentus ir stebėjimus, analizuoti bei apibendrinti gautus duomenis, atlikti mokslinius tyrimus, naudodamas šiuolaikines technologijas bei techninę įrangą.
Profesinės veiklos galimybės
Absolventas gali dirbti tiriamąjį darbą aukštosiose mokyklose ar mokslo institutuose, teorinių prognozių bei informacijos tvarkymo bei kompiuterinio modeliavimo darbą mokslo institutuose ar firmose.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos