Biofizika

Trukmė metais: 2
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 120
Studijų kalba: Lietuvių
Programą vykdo: Gyvybės mokslų centras

Programos tikslas
Paruošti biofizikos specialistus, galinčius savarankiškai dirbti mokslo, švietimo, viešose bei verslo įstaigose/įmonėse sprendžiant šiuolaikines su biomedicinos mokslais, aplinkosauga, ekologija susijusias problemas.
Programos skiriamieji bruožai
Mokslinėse laboratorijose įgytos žinios ir praktiniai įgūdžiai.
Studijų programos bendrosios kompetencijos
Geba dirbti savarankiškai ir komandoje mokslo, studijų, verslo ir kituose ūkio subjektuose, perteikti žinias ir koncepcijas specialistams ir nespecialistams, identifikuoti savo mokslinius ir profesinius interesus šiuolaikinių gyvybės bei tiksliųjų mokslų kontekste, nuolat mokintis, plėsti bei atnaujinti įgytas žinias bei įgūdžius.
Studijų programos dalykinės kompetencijos
Biofizikiniais metodais tiria gyvų (nuo molekulių iki populiacijų lygio) objektų struktūrą bei funkcionavimo principus, taiko šiuolaikinės biofizikos žinias ir supratimą mokslinių tyrimų bei praktinės veiklos srityse, savarankiškai identifikuoja ir kompleksiškai sprendžia su biofizika susijusias biomedicinos, bioinžinerijos, aplinkosaugos bei kitų sričių problemas šiuolaikinių gyvybės mokslų raidos kontekste, geba dirbti tarpdalykinėse srityse.
Programos turinys
Pagrindiniai studijų dalykai: Biofotonika, Mokslinio darbo projektas (I, II, III), Biofizikinės nanotechnologijos, Bioduomenų analizė, Lazeriai biologijoje ir medicinoje. Pasirenkamieji dalykai: Augalų sensorinės sistemos, Bioelektriniai reiškiniai, Biologinių makromolekulių rentgenostruktūrinė analizė, Ląstelės biofizika, Neurofiziologija, Populiaciniai modeliai, Sensorinių sistemų biofizika, Sintetinė biologija, Sistemų biologija, Bioetika, Ląstelių technologijos, Matematinė fiziologija, Membranų biologija, Neurono biofizka, Valdymo procesų biofizika. Baigiamasis magistro darbas.
Studijų metodai
Paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas darbas.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Tolesnių studijų galimybės
Biofizikos magistrai gali tęsti studijas gyvybės mokslų ir artimų krypčių doktorantūros studijose (trečiojoje pakopoje) Lietuvos ir užsienio universitetuose.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Norintys studijuoti biofizikos magistro programoje privalo turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį vienoje iš šių studijų krypčių: biologijos; molekulinės biologijos, biofizikos ,biochemijos; aplinkotyros; medicinos; matematikos; fizikos; chemijos; informatikos; psichologijos; elektronikos ir elektros inžinerijos; bendrosios inžinerijos.
Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
Netaikoma.

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Gyvybės mokslai
Studijų programos valstybinis kodas
6211DX009
Studijų programos komiteto pirmininkas
Prof. Dr. Aidas Alaburda
2234438

Saulėtekio al.7, Vilnius
Studijų mainų koordinatorius
Ernestas Švedas


Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
7

Numatomi studijų rezultatai
Biofizikos magistrai turi žinoti bendrus gyvų sistemų funkcionavimo bei patologijos principus, naujausių biofizikinių tyrimo metodų taikymo galimybes ir apribojimus, duomenų analizės ir mokslinio tyrimo planavimo principus, turi gebėti nuolat atnaujinti ir pritaikyti žinias sprendžiant iškilusias problemas, turi gebėti dirbti savarankiškai ir komandoje, turi gebėti perduoti žinias bei koncepcijas tiek specialistams, tiek nespecialistams.
Profesinės veiklos galimybės
Biofizikai magistrai gali dirbti aukštųjų technologijų įmonėse, mokslo ir studijų, medicinos įstaigose, valstybinėse ir privačiose institucijose, kurios taiko, diegia, kuria biofizikos bei kitų gyvybės mokslų žinias ir jomis grindžiamas technologijas.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos