Genetika

Trukmė metais: 2
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 120
Studijų kalba: Lietuvių
Programą vykdo: Gyvybės mokslų centras

Programos tikslas
Lavinti mokslo tiriamuosius įgūdžius genetikos srityje, kurie turi būti realizuojami gebėjimu atlikti savarankšką tyrimą įvairiose genetikos srityse (molekulinėje, augalų, žmogaus, mikroorganizmų, genų inžinerijos, citogenetikos, genotoksikologijos, bioinformatikos).
Programos skiriamieji bruožai
Programa suteikia šiuolaikines genetikos mokslo žinias ir praktinius įgūdžius, reikalingus tolesnei savarankiškai mokslinei bei profesinei karjerai sparčiai besivystančiose genetinių technologijų, biomedicinos ir biotechnologijų srityse.
Studijų programos bendrosios kompetencijos
Gebėjimas abstrakčiai ir analitiškai mastyti; gebėjimas efektyviai planuoti darbo laiką; gebėjimas taikyti mokslo žinias praktinėje veikoloje; gebėjimas dirbti komandoje; gebėjimas rengti ir įgyvendinti mokslinių tyrimų projektus.
Studijų programos dalykinės kompetencijos
Įvairių genetikos sričių (molekulinės genetikos, augalų genetikos, žmogaus genetikos) žinojimas ir supratimas; mokslinio darbo laboratorijoje ir mokslinės komunikacijos kompetencijos; aktualiausių genetikos problemų suvokimas; gebėjimas taikyti įvairius šiuolaikinius tyrimo metodus sudėtingoms genetinėms problemoms spręsti.
Programos turinys
Privalomi kursai: didžiųjų duomenų bioinformacinė analizė, molekulinės genetikos metodai; genotoksikologija; mokslinio darbo praktika ( I/II); rekombinogenezė; taikomoji augalų genetika ir genomika, magistro baigiamasis darbas. Didelis sąrašas pasirenkamųjų dalykų: epigenetika, eukariotų chromosomų struktūra ir funkcijos; genomo evoliucija, elgsenos genetika; žmogaus genomo analizė; eksperimentinio darbo pagrindai molekulinėje genetikoje ir biotechnologijoje; laboratorinių gyvūnų mokslas; onkogenetika, sintetinė biologija, molekulinė virusologija, ląstelių technologijos.
Studijų metodai
Paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas darbas.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Egzaminai vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų.
Tolesnių studijų galimybės
Tobulinti savo analitinius gebėjimus biologijos (genetikos), molekulinės biologijos ar biochemijos doktorantūrose
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Minimalus išsilavinimas - ne žemesnis kaip bakalauro laipsnis. Priimami asmenys, baigę biomedicinos krypties bei biochemijos ir biotechnologijos šakų studijų programas. Priėmimo konkursinis balas formuojamas iš bendrųjų (biochemija, genetika, mikrobiologija, žmogaus ir gyvūnų fiziologija) ir specialiųjų (imunologija, molekulinė biologija, genų inžinerija) dalykų bei baigiamojo bakalauro darbo įvertinimų.
Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
Netaikoma.

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Gyvybės mokslai
Studijų programos valstybinis kodas
6211DX006
Studijų programos komiteto pirmininkas
Prof. Habil. dr. Juozas Rimantas Lazutka
2398257

Saulėtekio al. 7, Vilnius
Studijų mainų koordinatorius
Ernestas Švedas


Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
7

Numatomi studijų rezultatai
Asmuo, baigęs Genetikos programą, gerai išmano molekulinę, žmogaus, augalų, mikroorganizmų genetiką, citogenetiką, genotoksikologiją, genoinformatiką, sugeba atlikti savarankišką darbą genetikos, molekulinės biologijos, genotoksikologijos tiriamosiose ir taikomosiose srityse, turi įgūdžių naudotis informacinėmis sistemomis, kritiškai ir analitiškai mąstyti, dirbti komandoje, gali prisiimti asmeninę atsakomybę karjeros srityse, susijusiose su sprendimų priėmimu.
Profesinės veiklos galimybės
Absolventas gali dirbti biotechnologijos ir biomedicinos pramonėje, visose biomedicininio profilio mokslinėse institucijose, švietimo srityje.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos