Programų sistemos

Trukmė metais: 2
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 120
Studijų kalba: Lietuvių, anglų
Programą vykdo: Matematikos ir informatikos fakultetas

Programos tikslas
Parengti aukštos kvalifikacijos programų sistemų specialistus, gebančius savarankiškai atlikti mokslo tiriamuosius darbus, vadovauti programų sistemų kūrimo, priežiūros ir proceso gerinimo projektams, taikyti savo žinias įvairiose taikomosiose srityse, priimti sprendimus ribotos informacijos sąlygomis ir logiškai, nedviprasmiškai bei aiškiai argumentuoti juos specialistų ir ne specialistų tarpe.
Programos skiriamieji bruožai
Programa derina praktinę orientaciją su mokslo tiriamojo darbo gebėjimų ugdymu. Absolventai įgyja technologines ir vadybines žinias bei gebėjimus vadovauti programų sistemų kūrimo, priežiūros ir proceso gerinimo projektams.
Studijų programos bendrosios kompetencijos
Dirbti grupėje ir tarpdisciplininėje aplinkoje; planuoti ir organizuoti; atlikti mokslinius tyrimus.
Studijų programos dalykinės kompetencijos
Formuluoti programų sistemų reikalavimus ir projektuoti programų sistemas; kurti programų sistemas; vertinti ir gerinti programų kūrimo procesą; valdyti programų sistemų projektus; užtikrinti programų sistemų kokybę ir saugumą, jų įsigijimą bei priežiūrą.
Programos turinys
Studijų programą sudaro trys dalykų grupės: 1) teoriniai ir taikomieji (gilinamieji) dalykai – 45 proc. (privalomieji dalykai – 30,83 proc. ir pasirenkamieji dalykai – 14,17 proc.); 2) profesinė praktika – 15 proc.; 3) mokslo tiriamieji darbai ir baigiamasis darbas – 40 proc.
Studijų metodai
Paskaitos, probleminis dėstymas, atvejų analizė, projektai, seminarai, diskusijos, laboratoriniai darbai, savarankiškas darbas, tiriamasis darbas, baigiamojo darbo ruošimas.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Tolesnių studijų galimybės
Informatikos magistrantūros absolventas gali tęsti studijas informatikos, programų sistemų, informacinių sistemų, informacinių technologijų doktorantūroje.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Minimalus išsilavinimas – pagrindinės universitetinės studijos ir įgytas bakalauro diplomas. Sėkmingai išlaikytas stojamasis egzaminas iš pagrindinių Informatikos bakalauro studijų programos skyrių.

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Informatikos mokslai
Studijų programos valstybinis kodas
6211BX006
Studijų programos komiteto pirmininkas
Doc. Dr. Saulius Ragaišis
2195036

Didlaukio 47, Vilnius
Studijų mainų koordinatorius
Inga Baranauskaitė
2193053

Naugarduko 24, Vilnius
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
7

Numatomi studijų rezultatai
Programų sistemų magistrantūros absolventas įgyja technologines ir vadybines žinias bei sugebėjimus vadovauti programų sistemų kūrimo, priežiūros ir proceso gerinimo projektams, taikyti savo žinias naujomis sąlygomis ir įvairiose taikomosiose srityse, priimti sprendimus, esant ribotai informacijai, ir bendrauti įvairiose auditorijose, geba apibendrinti žinias ir turi mokslo tiriamojo darbo įgūdžių.
Profesinės veiklos galimybės
Absolventas gali dirbti IT projektų vadovu, programų kūrimo proceso gerinimo vadovu, o taip pat analitiku, projektuotoju bei programuotoju privačiame bei valstybiniame sektoriuose.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos