Istorija

Trukmė metais: 2
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 120
Studijų kalba: Lietuvių
Programą vykdo: Istorijos fakultetas

Programos tikslas
Suteikti teorinių žinių bei praktinių įgūdžių, parengiančių absolventą savarankiškam mokslo tiriamajam darbui.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Tolesnių studijų galimybės
Absolventas, norintis dirbti mokslo tiriamąjį bei akademinį darbą, studijas gali tęsti istorijos krypties doktorantūros studijose įvairiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose ir mokslo tyrimo institucijose.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Minimalus išsilavinimas - humanitarinių ar socialinių mokslų srities pirmosios pakopos arba nuosekliosios studijos. Priėmimo konkursinis balas formuojamas iš bakalauro darbo (arba baigiamojo darbo, baigiamųjų egzaminų) įvertinimo ir diplomo priedo pažymių svertinio vidurkio.

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Humanitariniai mokslai
Studijų programos valstybinis kodas
6211NX027
Studijų programos komiteto pirmininkas
Doc. Dr. Arūnas Streikus
2687286

Universiteto 7 ,Vilnius
Studijų mainų koordinatorius
Dr. Loreta Skurvydaitė
2687253

Universiteto 7
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
7

Numatomi studijų rezultatai
Asmuo, turintis istorijos magistro kvalifikacinį laipsnį, yra pasirengęs savarankiškai mokslinei veiklai. Jis geba savarankiškai atnaujinti žinias, kurti teorinius modelius, atpažinti ir analizuoti svarbiausius procesus bei jų tarpusavio ryšius Lietuvos ir pasaulio istorijoje, išmano ir gali taikyti įvairius istorijos tyrimo metodus, geba savarankiškai formuluoti hipotezes, iškelti ir realizuoti tyrimų tikslus bei uždavinius; išmano pagrindinius istorijos didaktikos principus.
Profesinės veiklos galimybės
Istorijos magistras gali dirbti istorijos tyrimus atliekančiose institucijose, paveldosaugos sistemoje, muziejuose, archyvuose, mokyklose; taip pat kitose srityse, kur reikalingi tokie bendrieji gebėjimai kaip analitinis mąstymas, mokėjimas dirbti komandoje, naudojimasis kompiuteriu, kalbų mokėjimas ir pan.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos