Paveldosauga

Trukmė metais: 2
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 120
Studijų kalba: Lietuvių
Profesinė kvalifikacija: Paveldosaugininkas
Programą vykdo: Istorijos fakultetas

Programos tikslas
Suteikti teorinių žinių bei praktinių įgūdžių, parengiančių absolventą savarankiškam darbui paveldosaugos ir mokslinių istorijos tyrimų srityje (išskyrus intervencinę paveldosaugą).
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Tolesnių studijų galimybės
Absolventas, norintis dirbti istorijos/paveldosaugos srities mokslo tiriamąjį bei akademinį darbą, studijas gali tęsti istorijos arba mokslo krypčių, kuriomis remiasi paveldosauga, doktorantūros studijas įvairiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose bei mokslo tyrimo institucijose.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Minimalus išsilavinimas - humanitarinių ar socialinių mokslų srities pirmosios pakopos arba nuosekliosios studijos. Taip pat studijuoti priimami asmenys baigę kitų sričių pirmosios pakopos arba nuosekliąsias studijas ir dirbantys paveldosaugos srityje. Priėmimo konkursinis balas formuojamas iš bakalauro darbo (arba baigiamojo darbo, baigiamųjų egzaminų) įvertinimo ir diplomo priedo pažymių svertinio vidurkio.

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Humanitariniai mokslai
Studijų programos valstybinis kodas
6211NX058
Studijų programos komiteto pirmininkas
Dr. Marija Drėmaitė
2121262

Studijų mainų koordinatorius
Dr. Loreta Skurvydaitė
2687253

Universiteto 7
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
7

Numatomi studijų rezultatai
Asmuo, turintis istorijos magistro kvalifikacinį laipsnį ir paveldosaugininko profesinę kvalifikaciją, turi integralių istorijos ir paveldosaugos teorinių žinių (išmano pamatines paveldo tyrimų, apsaugos, tvarkymo ir panaudojimo koncepcijas bei metodus) ir praktinių įgūdžių, reikalingų savarankiškam darbui istorijos tyrimų ir paveldosaugos srityje (išskyrus intervencinę paveldosaugą). Jis sugeba kompleksiškai tirti ir įvertinti paveldą; nustatyti, planuoti ir valdyti paveldo būklę įtakojančius procesus; dirbti tarpdisciplininėse grupėse.
Profesinės veiklos galimybės
Istorijos magistras (paveldosaugininkas) gali dirbti paveldosaugos sistemos valstybinėse įstaigose, muziejuose, saugomose teritorijose, mokslo institucijose, kultūrinio turizmo srityje, bei srityse, kur reikalingi analitinio mąstymo, darbo komandoje, komputerinio raštingumo gebėjimai, užsienio kalbų mokėjimas.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos