Reabilitacija

Trukmė metais: 2
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 120
Studijų kalba: Lietuvių
Programą vykdo: Medicinos fakultetas

Programos tikslas
,,Reabilitacijos“ magistratūros studijų programa yra gilinamoji magistrantūros studijų programa, skirta parengti reabilitacijos magistrus, kineziterapeutus arba ergoterapeutus, kurie gilindami reabilitacijos mokslo, praktinio darbo, vadybos, reabilitacijos paslaugų plėtros bei profesinės autonomijos ir atsakomybės kompetencijas bus pasirengę tolesnėms (trečios pakopos) studijoms, kad taptų reabilitacijos mokslininkais su moksliniais ir pedagoginiais vardais.
Programos skiriamieji bruožai
Reabilitacijos studijų programos dalykus dėsto kvalifikuoti ir patyrę savo srities specialistai, aktyviai dalyvaujantys mokslinėje veikloje, keliantys kvalifikaciją tarptautinėse ir nacionalinėse bazėse. Pagrindinė studijų programos studentų mokymosi bazė (VšĮ VUL Santariškių klinikų, Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos centras) ir joje vykdomos 4 ligonių reabilitacijos programos akredituotos Europos Sąjungoje. VU yra Europos Sąjungos kineziterapijos aukštųjų mokyklų tinklo (ENPHE) bei Europos Sąjungos ergoterapijos aukštųjų mokyklų tinklo (ENOTHE) narys.
Studijų programos bendrosios kompetencijos
Savarankiškumas, kritinis požiūris ir nuolatinis mokymasis.
Studijų programos dalykinės kompetencijos
Ergoterapijos/Kineziterapijos procesas ir profesinis mąstymas Profesiniai santykiai ir atsakomybė Mokslo tyrimai ir plėtra Vadyba ir plėtra
Programos turinys
Studijuojami biomedicinos mokslų (studijų krypties dalykai: Funkcinio Pajėgumo Vertinimas ir Ugdymas Sporto Medicinoje, Kineziterapijos Metodologija, Ergoterapijos Metodų ir Modelių Efektyvumo Analizė, Šeimos ir Bendruomenės Sveikata ir kt.), socialinių mokslų (Organizacinės Inovacijos ir Modeliai, Neįgaliųjų Psichologija ir kt.) studijų sričių dalykai.
Studijų metodai
Taikomi studijų metodai, skirti plėtoti bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas ir paremti probleminio mokymosi principais: įtraukiamoji paskaita, grupės diskusija, atvejo analizė, savirefleksija, vaidmenų atlikimas, situacijų modeliavimas, literatūros paieška ir jos nagrinėjimas, pranešimo rengimas ir pristatymas.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Tolesnių studijų galimybės
Studentai baigę ,,Reabilitacijos“ magistrantūros studijų programą ir gavę Reabilitacijos magistro kvalifikacinį laipsnį gali toliau tęsti studijas biomedicinos mokslų doktorantūroje
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Į ,,Reabilitacijos“ magistrantūrą priimama konkurso tvarka. Teisę dalyvauti konkurse turi asmenys, baigę reabilitacijos krypties pagrindines universitetines studijas - kineziterapijos arba ergoterapijos bakalauro programą. Jų konkursinį balą sudarys kineziterapijos arba ergoterapijos bakalauro studijų programų pagrindų ir specialaus lavinimo dalykų balų aritmetinis vidurkis. Studijų programų pagrindų dalykai: ,,Žmogaus anatomija“ ir ,,Žmogaus fiziologija“. Specialieji dalykai kineziterapijos bakalauro programą baigusiems: ,,Kineziterapijos pagrindai“, ,,Specialioji kineziterapija“, ,,Vaikų raidos sutrikimų ankstyva reabilitacija“. Specialieji dalykai ergoterapijos bakalauro programą baigusiems: ,,Ergoterapijos metodai“, ,,Motorinės kontrolės raida“, ,,Ergoterapija darbingo amžiaus žmonėms“. Baigusiems kineziterapijos arba ergoterapijos bakalauro studijas kitose aukštosiose mokyklose į konkursinį balą įeis kiti galimai įskaitomi dalykai, atitinkantys aukščiau minėtų specialiųjų lavinimo dalykų tikslus ir turinį.
Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės
Formaliuoju, neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytos kompetencijos pripažįstamos pagal Vilniaus universiteto nustatytą metodiką.

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Sveikatos mokslai
Studijų programos valstybinis kodas
6211GX020
Studijų programos komiteto pirmininkas
Prof. Dr. Juozas Raistenskis
2661364

Studijų mainų koordinatorius
Prof. Dr. Juozas Raistenskis
2661364

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
7

Numatomi studijų rezultatai
Baigę ,,Reabilitacijos“ magistrantūros programą reabilitacijos magistrai: - gebės kritiškai analizuoti mokslinę literatūrą, savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus kineziterapijos arba ergoterapijos srityje, kūrybiškai taikyti žinomus kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodus, žinos metodų taikymo ribas, mokės įvertinti ir interpretuoti tyrimų rezultatus, nustatyti jų patikimumą; - kritiškai vertins ir taikys reabilitacijos mokslo teorines ir praktines naujoves; - žinos naujausias reabilitacijos krypties mokslo teorijas ir metodus, gebės tai taikyti praktinėje veikloje;
Profesinės veiklos galimybės
,,Reabilitacijos“ magistrantūros programos absolventai gali: - dirbti kineziterapijos arba ergoterapijos dėstytojais ir mokslininkais aukštosiose universitetinėse ir neuniversitetinėse mokyklose; - organizuoti ir metodiškai vadovauti kineziterapeutų arba ergoterapeutų darbui.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos