Studijos

Studijos

Užsienyje įgytų akademinių kvalifikacijų pripažinimas

Mokymai ir paskaitos studentams

Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

Darbo pokalbio simuliacija

Karjeros konsultacija

Studijų mugė

2018 metų absolventų užimtumas

2019 metų absolventų užimtumas

2020 metų PRELIMINARUS absolventų užimtumas

Kauno fakultetas prisistato

Jei svarstai apie studijų stabdymą ar nutraukimą

Jei nori grįžti į studijas

Darbdaviams

VU Technologijų uostas (Tech Hub)

2017 metų absolventų užimtumas

Studijų programos

Studijų krepšelio lėšų grąžinimas

Finansai

Studijų eiga

Karjeros valdymas

Grįžtamojo ryšio studijų kokybei tobulinti sistema