Erasmus praktika

 

Jeigu nori tobulėti, pasisemti vertingos profesinės patirties užsienio šalies įmonėje ar organizacijoje – dalyvauk Erasmus praktikos programoje. Tau tereikia:

 1. Susirasti praktikos užsienyje vietą;
 2. Užpildyti paraišką;
 3. Pateikti paraišką savo fakulteto Erasmus praktikos koordinatoriui;
 4. Laukti sprendimo dėl praktikos patvirtinimo ir Erasmus mobilumo stipendijos skyrimo;
 5. Suderinti ir pasirašyti praktikos sutartį;
 6. Pasisemti neįkainojamos patirties atliekant praktiką užsienyje.

Apie Erasmus praktiką

Erasmus praktika – tai „Erasmus+“ programoje dalyvaujančios šalies įmonėje ar organizacijoje atliekama profesinė praktika, kurios metu:

 • pritaikysi studijų metu įgytas teorines žinias praktikoje ir tobulinsi profesinius įgūdžius;
 • atskleisi profesijai naudingas asmenines savybes;
 • pažinsi kitą kultūrą ir tobulinsi užsienio kalbos gebėjimus;
 • sustiprinsi pasitikėjimą savimi;
 • užmegsi naujų kontaktų.

Svarbu! Erasmus praktika Tavo studijų metu bus užskaitoma kaip profesinė praktika (įtraukiama į diplomo priedėlį ir gali būti skiriami kreditai).

 

Kur gali atlikti Erasmus praktiką? 

Bet kurioje įmonėje ar organizacijoje, įsteigtoje „Erasmus+“ programoje dalyvaujančioje šalyje, nepriklausomai nuo jos dydžio, teisinio statuso ar veiklos sferos, pvz.:

 • Valstybinėje ar privačioje įmonėje (įskaitant ir socialines įmones);
 • Vietos, regiono ar nacionalinio lygmens viešojoje įstaigoje;
 • LR diplomatinėje atstovybėje;
 • Aukštojo mokslo institucijoje;
 • Mokslinių tyrimų institute / centre;
 • Švietimo įstaigoje (nuo ikimokyklinio ugdymo iki vidurinio ugdymo, įskaitant ir profesinį rengimą bei suaugusiųjų švietimą);
 • Ne pelno organizacijoje, asociacijoje, nevyriausybinėje organizacijoje (NVO) ir kt.

 

Kur negali atlikti Erasmus praktikos?

 

Į kokias šalis galima vykti Erasmus praktikai?

Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Makedonija, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Turkija, Vengrija, Vokietija. 

Jeigu šalies, kurioje norėtumėte atlikti praktiką, nėra šiame sąraše, tai reiškia, kad kad ji programoje Erasmus+ nedalyvauja, ir praktika joje negali būti finanuojama iš programos lėšų.

Svarbu! Šveicarija nedalyvauja Erasmus+ programoje, tačiau praktika Šveicarijoje gali būti finansuojama iš nacionalinių lėšų.

Taip pat svarbu! Atokių ES šalių regionai ir užjūrio šalys ir teritorijos yra tinkamos dalyvavimui programoje (žr. Programos vadovą, 21 psl.). Tačiau siunčiant studentus į šiuos regionus, jiems negali būti mokama papildoma stipendija (pvz., kelionės išlaidoms), t. y. studentas gauna tik atitinkamo dydžio mėnesinę stipendiją kaip vykdamas į tą šalį, kuriai priklauso atitinkama teritorija. Šių regionų žemėlapis.

 

Kokia yra Erasmus praktikos trukmė?

Praktika gali trukti nuo dviejų mėnesių iki vienerių metų. Praktikos po studijų baigimo (absolventų praktikos) įprasta trukmė - ne daugiau nei 6 mėnesiai (absoventai atlikdami praktiką gali kreiptis dėl jos pratęsimo, ir išskirtinais atvejais, praktika gali būti pratęsiama).

Svarbu! Kiekvienoje studijų pakopoje dalyvavimui „Erasmus+“ programoje gali skirti ne daugiau nei 12 mėnesių: studijoms, praktikai studijų metu bei absolventų praktikai; vientisųjų studijų atveju dalyvavimui programoje gali skirti iki 24 mėnesių.

↑ Į viršų


Praktikos mobilumo stipendija

Koks Erasmus praktikos mobilumo mėnesio stipendijos dydis?

Šalių grupėsErasmus praktikos mobilumo mėnesio stipendijos dydis, EUR
I šalių grupė: Airija, Austrija, Danija, Italija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija, Prancūzija, Suomija, Švedija. 700 EUR
II šalių grupė: Belgija, Čekija, Graikija, Islandija, Ispanija, Kroatija, Kipras, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Slovėnija, Turkija, Vokietija. 600 EUR
III šalių grupė: Bulgarija, Estija, Latvija, Makedonija, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Vengrija. 500 EUR

Stipendija skiriama dalinai padengti kelionės, draudimo, pragyvenimo ir kitas išlaidas.

 

Studentai, turintys specialiųjų poreikių, gali gauti papildomą paramą. Parama skiriama:

 • papildomoms išlaidoms priemonėms ir/ar paslaugoms, priklausomai nuo specialiųjų poreikių, ligos/negalios pobūdžio;
 • lydinčiojo asmens pragyvenimo ir kelionės išlaidoms, jei tai pagrįsta.

Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais. Daugiau apie papildomos dotacijos sąlygas skaitykite Erasmus+ programos svetainėje.

 

Kada gali gauti Erasmus praktikos mobilumo stipendiją?

Kai neturi akademinių įsiskolinimų, esi motyvuotas (-a) bakalauro, magistrantūros, doktorantūros, rezidentūros ar vientisųjų studijų studentas (-ė), praktikai priimančios organizacijos pasiūlyta veikla atitinka Tavo studijų programos keliamus reikalavimus.

Svarbu! Jeigu nori atlikti absolventų praktiką, patvirtinimą apie stipendijos skyrimą gausi tik po sėkmingo studijų baigimo, tačiau atrankoje šiai praktikai turi dalyvauti paskutiniame studijų semestre (t.y. paraišką turi pateikti atitinkamai iki gruodžio 31 d. arba gegužės 31 d.)

 

Kada gali atlikti Erasmus praktiką?

Tiek mokslo metų, tiek vasaros metu, jeigu leidžia padalinys (fakultetas / centras / institutas), kuriame studijuoji.

Svarbu! Jeigu nori atlikti absolventų praktiką, tai padaryti turi per pirmus metus po studijų baigimo: Tavo praktika turi ir prasidėti ir baigtis per pirmuosius 12 mėnesių po studijų sutarties nutraukimo (bet patvirtinta ji turi būti dar iki studijų baigimo!).

↑ Į viršų


Praktikos vietos paieška

Praktikos vietos užsienyje paieškos būdai:

 

Į ką atkreipti dėmesį renkantis priimančią organizaciją užsienyje?

 • Ar yra galimybė parengti praktikos planą, atitinkantį Tavo studijų programos keliamus reikalavimus?
 • Ar yra galimybė turėti praktikos vadovą, padedantį ne tik parengti praktikos planą, bet ir koordinuoti jo įgyvendinimą priimančioje organizacijoje?
 • Ar pakankamai moki užsienio kalbą, kuria bendrausi atlikdamas/-a praktikos plane numatytas užduotis?
 • Ar priimanti organizacija padeda susirasti gyvenamąjį plotą praktikos laikotarpiui?
 • Ar priimanti organizacija skiria papildomą finansavimą pragyvenimo (gyvenamojo ploto, vietinio transporto ir kt.) išlaidoms kompensuoti?

 ↑ Į viršų


 Ką daryti susiradus praktikos vietą užsienyje?

 1. Gauk iš priimančios organizacijos sutikimo raštą, patvirtinantį Tavo priėmimą tarptautinei praktikai. Rekomenduojama priimančios organizacijos sutikimo laiško forma.
 2. Užpildyk Studento paraišką Erasmus praktikai. Studento paraiškos forma.
 3. Pateik paraišką, priimančios organizacijos sutikimo laišką bei pažymą apie studijų rezultatus savo fakulteto Erasmus praktikos koordinatoriui. Savo fakulteto koordinatoriaus kontaktus rasi ČIA.

 

Paraiškų teikimo terminai

STUDENTAMS. Paraiškos Erasmus praktikai priimamos nuolat. Rekomenduojama paraišką fakulteto Erasmus praktikos koordinatoriui pateikti ne vėliau nei likus dviem mėnesiams (!) iki praktikos pradžios.

ABSOLVENTAMS. Jei studijuoji 4 ar 2 metų trukmės studijų programoje, paraišką turi pateikti paskutiniame semestre iki gegužės 31 d.; jei studijuoji 3,5 ar 1,5 metų trukmės studijų programoje – paskutiniame semestre iki gruodžio 31 d.

 

Kas priima sprendimus dėl Erasmus praktikos mobilumo stipendijos skyrimo?

Fakulteto / instituto / centro vadovo įsakymu sudaryta sprendimų priėmimo komisija, vadovaudamasi Tavo:

 • praktikos užduočių atitikimu studijų programos keliamiems reikalavimams;
 • motyvacija atlikti praktiką užsienyje;
 • visų semestrų rezultatų vidurkiu;
 • mobilumo istorija (pirmenybė teikiama neatlikusiems praktikos užsienyje).

Dėmesio! Vadovaujantis ES Aukštojo mokslo programų įgyvendinimo Lietuvoje ekspertų komisijos 2011-01-10 nutarimu Nr. NV-5, atrankos metu prioritetas skiriamas nuolatinių studijų formos studentams.

Gavęs/-usi teigiamą sprendimą dėl Erasmus praktikos mobilumo stipendijos skyrimo, el. paštu būsi informuotas/-a  apie pasirengimą išvykti į praktiką.

Svarbu! Sprendimas dėl stipendijos skyrimo absolventų praktikai priimamas tik po baigiamojo darbo gynimo / baigiamųjų egzaminų.

↑ Į viršų


Dokumentų formos

Erasmus mobilumo stipendijai gauti:

 

Pasirengimui išvykti į praktiką:

 

Papildomai dotacijai asmenims, turintiems specialiųjų poreikių:

 ↑ Į viršų


 Naudingos nuorodos

↑ Į viršų


Kyla klausimų? Kreipkis!

Vilniaus universiteto
Studentų paslaugų ir karjeros skyrius
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 104 kab.
Tel. (8 5) 236 6011
El. paštas:
Fakultetų Erasmus praktikos koordinatoriai

 

↑ Į viršų

@Partners4vu865