Įmokos už studijas

Už studijas vis­ą studijų kainą moka studentai, studijuojantys valstybės nefinansuojamoje ­vietoje, taip pat kitais Senato tvarkoje numatytais atvejais.

 

2009 metais ir anksčiau į Universitetą įstoję studentai, kurių studijos visiškai arba iš dalies apmokamos valstybės biudžeto lėšomis ir kurie neatitinka gerai besimokančio studento kriterijų, privalo sumokėti 4 BSI dydžio (šiuo metu - 152 EUR) dalinę studijų įmoką.

 

Fakulteto dekanas (padalinio vadovas) gali leisti studijų įmoką mokėti dalimis arba atidėti studijų įmokos mokėjimą. Prašymas teikiamas fakultete (padalinyje), kuris vykdo studijas.

 

Jei studentas (klausytojas) nutraukia studijų sutartį, sumokėtos studijų įmokos, atitinkančios metinę studijų kainą (studijuojamų dalykų kainą), grąžinamos Senato nustatyta tvarka.


Įmokų mokėjimo būdai

Įmoką už studijas galima sumokėti naudojantis elektroninės bankininkystės paslauga „Swedbank" arba SEB banke.

Įmoką už studijas taip pat galima sumokėti banko pavedimu nuvykus į „Swedbank" arba SEB banką. Maloniai prašome sumokėti įmoką tame banke, kuriame turite sąskaitą. Įmoką už studijas mokant pavedimu, būtina nurodyti visą informaciją, kuri pateikiama studento duomenų bazėje suformuotame kvite.

 

Kilus neaiškumams, prašome kreiptis į savo fakulteto (padalinio) studijų administratorių. Jei neaiškumai kyla dėl mokėjimo banke, prašome kreiptis į Finansų ir ekonomikos direkciją.

 

Studentams, kurių įmoką už studijas moka įmonės ar įstaigos, dėl sąskaitos-faktūros išrašymo turi kreiptis į:

Finansų ir ekonomikos direkcijos

vyr. specialistę Vitaliją Narkevičiūtę el. p.

↑ Į viršų


Mokėjimo kvitai

Mokėjimo nurodymai (kvitai) formuojami ir spausdinami prisijungus prie VU studijų informacinės sistemos (studento duomenų bazės).

Vilniaus universiteto padalinių kodai.

 

Vilniaus universiteto sąskaitų, į kurias mokamos įmokos už studijas, rekvizitai:

 
 
Įmokos kodas – 103027
Įmokos pavadinimas - Studijų įmoka
Gavėjas – Vilniaus universitetas
Gavėjo kodas - 211950810
Gavėjo bankas – „Swedbank", AB
Banko kodas – 73000
SWIFT kodas – HABALT22
Gavėjo sąskaita – LT377300010094318310
Mokėtojo (kliento) kodas – nurodyta 
kvite (6 simboliai)
Mokėjimo paskirtis – nurodyta 
kvite (8 simboliai)
Suma skaičiais – suma arba jos dalis, kurią
turite sumokėti
 
Įmokos kodas – 3005000
Įmokos pavadinimas - Studijų įmoka
Gavėjas – Vilniaus universitetas
Gavėjo kodas - 211950810
Gavėjo bankas – SEB bankas, AB
Banko kodas – 70440
SWIFT kodas – CBVILT2X
Sąskaita – LT087044060001101389
Mokėtojo (kliento) kodas – nurodyta 
kvite (6 simboliai)
Įmokos paskirtis - nurodyta studento
duomenų bazėje suformuotame kvite (8 simboliai)
Suma skaičiais – suma arba jos dalis, kurią
turite sumokėti

↑ Į viršų


Įmokų deklaravimas

Asmenys, sudarę studijų (klausytojo) sutartį ir mokantys įmokas už studijas, gali jas deklaruoti. Šie asmenys yra įtraukiami į Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamų studentų, mokančių už studijas, sąrašus. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio nuostatose ir VU Senato komisijos 2007 m. balandžio 17 d. nutarime nustatyta, kokias įmokas už studijas galima deklaruoti.

 

Nuo 2009 m. vasario 1 d. Universitetas kartą per savaitę siunčia Valstybinei mokesčių inspekcijai duomenis apie studento (klausytojo) sumokėtas įmokas už ataskaitinį laikotarpį. Siunčiami šie duomenys: studento (klausytojo) asmens kodas, studento (klausytojo) vardas pavardė, sumokėta įmokų už studijas suma.

 

Prireikus, pažymas apie studento (klausytojo) sumokėtas įmokas už studijas išduoda fakultetų (padalinių) administracijos.

 

Deklaruojant mokesčius e-būdu, preliminarios gyventojų metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM308 sudėtinės dalies (lentelė GPM308L) „Gyventojo apmokestinamąsias pajamas mažinančios išlaidos“ pildymo ypatybės skiriasi, kai įmokas deklaruoja studento tėvai ar pats studentas (klausytojas).

 

Kai įmokas deklaruoja tėvai, preliminarios deklaracijos dalis GPM308L nėra užpildoma, todėl ją reikia užpildyti pačiam deklaruojančiam duomenimis iš ataskaitos „Duomenys deklaracijai VMI“, kuri yra paskelbta studento informacinėje sistemoje, aplikacijoje „Deklaracija VMI“. Kai įmokas deklaruoja studentas, kuris per ataskaitinį laikotarpį turėjo apmokestinamų pajamų, preliminarios deklaracijos dalis GPM308L yra automatiškai užpildoma. Jei deklaracijos dalis GPM308L nėra užpildyta arba užpildyta ne ta suma, kuri Jūsų nuomone turi būti, prašome kreiptis į Finansų ir ekonomikos direkciją.

↑ Į viršų