Pasirenkamieji dalykai

Studijų programa sudaryta iš dėstomųjų dalykų. Pagal pasirinkimo tipą Universitete dalykai skirstomi į privalomuosius ir pasirenkamuosius dalykus.

 

Privalomieji dalykai sudaro pasirinktos studijų krypties išsilavinimo pagrindus, tuo tarpu pasirenkamieji dalykai (moduliai) užtikrina bendrąjį universitetinį lavinimą ir iš esmės papildo pasirinktos pagrindinės ir (ar) gretutinės studijų krypties (šakos) išsilavinimą.

 

Pasirenkamieji dalykai pasirenkami iš studijų programoje pateikto sąrašo. Studentas, nesiekiantis gilesnės specializacijos pagrindinėje studijų kryptyje ar dvigubo laipsnio, pasirenkamuosius dalykus (modulius) gali rinktis iš visų Universitete vykdomų bendrojo universitetinio lavinimo dalykų pagal numatytas procedūras.

 

Pasirenkamuosius dalykus galima rinktis tuose semestruose, kuriuose jie yra numatyti pagal studijų planą. Studijų plane taip pat nurodoma pasirenkamojo dalyko apimtis kreditais.


Registracija į pasirenkamuosius dalykus

Semestro pabaigoje studentai privalo registruotis į kito semestro pasirenkamuosius dalykus (modulius). Pasirinkimai turi būti atliekami per VU studijų informacinę sistemą, kurioje automatizuotai siūlomi galimi pasirinkimo variantai.

 

Registracijos  pavasario semestro pasirenkamųjų dalykų (modulių) studijoms galutinis terminas yra gruodžio 15 d., į rudens semestro – gegužės 15 d.

 

Išsiregistruoti iš pasirinktų dalykų (modulių) ir į jų vietą pasirinkti kitus leidžiama, tik kai:

  • Nesuderinamas tvarkaraštis;
  • Nepatenkama į pasirinktam dalykui (moduliui) numatytą studentų kvotą;
  • Fakultetų (padalinių) administracijos atšaukia pasirinktąjį dalyką (modulį).

 

Pirmojo studijų semestro studentai į pasirenkamuosius dalykus (modulius) privalo registruotis per pirmas dvi semestro savaites.

 

Laiku nepasirinkus pasirenkamojo dalyko, įrašoma akademinė skola. Tokiu atveju akademinę skolą galima likviduoti kartojant dalyką.