Diplomų ir priedėlių išdavimo tvarka
Sukurta: 22 rugsėjo 2011
S U D A R Y T A  P A G A L
Vilniaus universiteto Senato komisijos
2009 m. balandžio 23 d. posėdžio (protokolo Nr. SK-2009-5) nutarimą
Dėl įmokų už diplomų blankus tvirtinimo

Diplomų, diplomų priedų ir diplomų priedėlių dublikatų išdavimo tvarka

Asmuo, sugadinęs, pametęs ar kitaip praradęs diplomą ar (ir) diplomo priedą (diplomo priedėlį) ir norintis gauti jo (jų) dublikatą (-us), turi pateikti rektoriui nustatytos formos prašymą išduoti dublikatą (-us) ir į Universiteto sąskaitą įmokėti dublikato (-ų) išdavimo įmoką (-as).

Dublikatų išdavimo įmokos:

Diplomo, išduoto iki 2011 m. – 34,75 EUR;

Diplomo, išduoto po 2011 m. – 28,96 EUR;

Diplomo priedo – 34,75 EUR;

Diplomo priedas – dokumentas, kuris buvo išduotas baigusiems studijas iki 2005 m. imtinai.

Diplomo priedėlio – 37,65 EUR.

Diplomo priedėlis – dokumentas, kuris išduodamas baigusiems studijas nuo 2006 m. visiems, taip pat baigusiems studijas 2005 metais, jų pageidavimu.

Sumokėti įmoką už diplomo, diplomo priedo ar priedėlio dublikato išdavimą galima į Vilniaus universiteto sąskaitą:

 • AB SEB bankas, sąskaitos numeris LT08 7044 0600 0110 1389;
 • AB „Swedbank“, sąskaitos numeris LT37 7300 0100 9431 8310.

Įrašant į mokėjimo paskirtį: „01210080, už Vardeniui Pavardeniui išduotą dublikatą“.

Užsisakyti diplomo (diplomo priedo ar priedėlio) dublikatą galima:

Atvykus adresu Saulėtekio al. 9, Vilnius, II (jungiamieji) rūmai, 110 kab. ir pateikus:

 • Prašymą dublikatui gauti (galima užpildyti vietoje);
 • Įmokos už dublikatą kvito kopiją;
 • Asmens dokumentą.

Siunčiant paštu adresu „Informacinių technologijų paslaugų centras, Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius“ arba el. paštu ir pateikiant:

 • Prašymą diplomo dublikatui gauti;
 • Įmokos už dublikatą kvito kopiją;
 • Asmens dokumento kopiją.

Dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos adresu Saulėtekio al. 9, Vilnius, II (jungiamieji) rūmai, 110 kab. pateikus asmens dokumentą.

Žinotina:

 • Jeigu dublikatą užsako kitas asmuo, jis privalo pateikti įgaliojimą dublikatui užsakyti. Įgaliojimas turi būti lietuvių arba anglų kalba ir patvirtintas notaro.
 • Jeigu asmens duomenys yra kitokie nei diplome, reikia pateikti asmens duomenų pakeitimo dokumentą (santuokos/ištuokos liudijimą ar kt.).
 • Dublikatas išduodamas tik diplomo ar diplomo priedo (diplomo priedėlio) sugadinimo, pametimo ar kt. praradimo atveju, ir jame įrašomi visi asmeniui anksčiau įteikto diplomo ar diplomo priedo (diplomo priedėlio) duomenys (nekeičiama nei asmens pavardė, nei kt. duomenys).

Daugiau informacijos tel. +370 5 219 3164, el. p.