Pirmasis kvalifikacinis laipsnis pažymintis įgytą universitetinį aukštajį išsilavinimą. Toliau studijas galima tęsti magistrantūroje.

Trečiosios pakopos studijos, apimančios aukšto teorinio lygio dalykų studijas, kryptingus mokslinius tyrimus ir disertacijos rengimą. Suteikiamas daktaro kvalifikacinis laipsnis.

Antras kvalifikacinis laipnis, žymintis aukštąjį tam tikros mokslo krypties išsilavinimą ir pasirengimą studijuoti doktorantūroje arba užsiimti praktine veikla.

Laipsnio nesuteikiančios Medicinos ir Odontologijos krypties studijos, skirtos gydytojui, siekiančiam įgyti ar pakeisti gydytojo profesinę kvalifikaciją. Suteikiama gydytojo ar odontologo specialisto profesinė kvalifikacija.

Apima dvi pirmąsias (pirmąją ir antrąją) studijų pakopas. Baigus studijas, suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis.

Studijos, skirtos parengti aukštos kvalifikacijos pedagoginio išsilavinimo specialistus, turinčius pakankamai teorinių žinių bei praktinių įgūdžių. Suteikiama pedagogo kvalifikacija.

Studijos, turintiems kitos krypties aukštąjį universitetinį arba tos pačios krypties koleginį išsilavinimą ir pageidaujantiems studijuoti Vilniaus universitete.

Siekiantiems bakalauro

Siekiantiems magistro

Studijos, skirtos kvalifikacijos tobulinimui, naujų kompetencijų bei gebėjimų įgijimui. Galimybė studijuoti atskirus laipsnio suteikiančių studijų programų dalykus. Išduodamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.