Verslo informacinės sistemos

Trukmė metais: 4
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 240
Programą vykdo: Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Verslo ir viešoji vadyba
Studijų programos valstybinis kodas
6121LX013
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
6