Religijos studijos

Trukmė metais: 2
Forma: Nuolatinė
Kreditai: 120
Studijų kalba: Lietuvių
Programą vykdo: Filosofijos fakultetas

Programos tikslas
Religijos studijų programa skirta tarpdisciplininiu bei tarpkonfesiniu pagrindu rengti aukštos kvalifikacijos religijos mokslų specialistus. Religijos studijų programos pagrindiniai uždaviniai: suteikti profesinių žinių religijotyros, religijų istorijos, religijos filosofijos, teologijos, biblistikos, religijos bei kultūros sąveikos srityse; formuoti rengiamų specialistų kompetenciją analizuoti religijos vietą kultūroje, visuomenėje bei valstybėje; sudaryti galimybę gabesniems studentams atlikti mokslinius tyrimus religijos srityje bei tęsti studijas doktorantūroje.
Vertinimo metodai
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Tolesnių studijų galimybės
Absolventai studijas gali tęsti filosofijos, kultūrologijos, baltų kultūros, edukologijos, sociologijos doktorantūroje.
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai
Į antrosios pakopos religijos studijas priimami asmenys, baigę bet kurios studijų krypties bakalauro studijas. Stojantieji turi būti išklausę studijų dalykų, kuriuos galima būtų priskirti filosofijos bei religijos ir kultūros sąveikos disciplinoms. Neturint tokių studijų dalykų, yra sudaromos galimybės trūkstamas disciplinas išklausyti.

Plačiau

Studijų krypčių grupė
Humanitariniai mokslai
Studijų programos valstybinis kodas
6211NX030
Studijų programos komiteto pirmininkas
Prof. Dr. (HP) Rita Šerpytytė
2667613

Universiteto g. 9, Vilnius
Studijų mainų koordinatorius
Doc. Dr. (HP) Tomas Sodeika
2687189

Universiteto g. 9, LT-01513 Vilnius
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą
7

Numatomi studijų rezultatai
Baigus Religijos studijų programą įgyjama profesinė kompetencija dirbti įvairiose valstybinėse bei visuomeninėse institucijose, sprendžiančiose su religija susijusius klausimus; žiniasklaidoje kompetetingai analizuoti religijos klausimus; dirbti organizacinį darbą, reikalaujantį kvalifikacijos religijos mokslų srityje.
Profesinės veiklos galimybės
Absolventas gali dirbti žiniasklaidoje, vidurinėse mokyklose, gimnazijose bei kolegijose, valstybinėse bei visuomeninėse organizacijose, dalyvauti projektų rengime bei vykdyme ir kt.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos