Vilniaus universitetas | Aukštasis mokslas ir negalia

Konferencija „Aukštasis mokslas ir negalia: be paslaugų nebus diplomo?“

Kasmet Tarptautinės žmonių su negalios dienos proga Vilniaus universiteto (VU) Bendruomenės vystymo skyrius kviečia dalintis gerosiomis praktikomis ir diskutuoti apie Lietuvos aukštojo mokslo prieinamumą negalią turintiems asmenims.

Šių metų konferencija skirta paslaugų studentams (-ėms) su negalia temai. Kalbėdami apie paslaugas (angl. support services), turime omenyje asmeninio asistento, individualios pagalbos, pagalbos mokantis (angl. tutoring) ir mentorystės, konspektavimo, gestų kalbos vertimo ir kitas paslaugas, kurios leidžia studentams (-ėms) su negalia visavertiškai įsitraukti į akademinį ir socialinį universiteto gyvenimą bei sėkmingai įgyti aukštąjį išsilavinimą.

Nors kituose Europos universitetuose patirtis šioje srityje skaičiuojama dešimtmečiais, Lietuvoje kol kas matome tik kai kurių būtinųjų paslaugų užuomazgas. Asmeninio asistento paslauga nacionaliniu mastu neseniai pradėta teikti pilotinio projekto rėmuose; dėl išaugusios paklausos vis dažniau kalbama apie gestų kalbos vertėjų trūkumą; konspektavimo paslaugų praktikos apskritai dar beveik neturime.

Konferencijos metu kelsime klausimus: kokių paslaugų reikia, kad asmenims su negalia būtų sudarytos tinkamos sąlygos studijuoti ir sėkmingai įgyti aukštąjį išsilavinimą? Kokios priežastys lemia šių paslaugų trūkumą, kaip užtikrinti jų kokybę ir prieinamumą? Galiausiai, ko galime pasimokyti iš užsienio patirties organizuojant paslaugas studentams (-ėms) su negalia?

Konferencijoje gerąja patirtimi dalinsis ARQUS projekto partneris Karl-Franzens-Universität (Gratz, Austrija), pranešimus skaitys VU, Vilniaus universiteto Studentų atstovybės (VU SA), Lietuvos studentų sąjungos (LSS), Valstybinio studijų fondo (VSF), Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD), Lietuvių gestų kalbos vertimo centro, Vilniaus miesto socialinės paramos centro atstovai (-ės).

Konferencijos įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=KmbFW_aDwJo&feature=youtu.be

Programa

 

 

10:00

Įžanginis žodis 

10:10

Konferencijos programos pristatymas. VU patirtis teikiant paslaugas studentams su negalia

Indrė Širvinskaitė, Vilniaus universitetas

   
10:25

Individualių poreikių turinčių studentų pasitenkinimas teikiamomis paramos sistemomis

Viktorija Žilinskaitė, Lietuvos studentų sąjunga

   
11:05

Užsienio patirtys studijų prieinamumo didinimui Lietuvoje

Vilius Mickūnas, Vilniaus universiteto Studentų atstovybė

   
11:35

Valstybės teikiamos pagalbos studentams su negalia problematika

Ieva Rutavičiūtė, Valstybinis studijų fondas

   
12:00

Asmeninio asistento paslaugos neįgaliesiems: kokią pagalbą gali gauti studijuojantys

Anastasija Pydyk, Vilniaus miesto socialinės paramos centras

   
12:15

Lietuvių gestų kalbos vertėjas švietimo sistemoje

Ramunė Leonavičienė, Lietuvių gestų kalbos vertimo centras

   
12:35

Rekomendacijos dėl studijų aplinkos pritaikymo klausos negalią turintiems studentams

Kęstutis Vaišnora, Lietuvos kurčiųjų draugija

   
13:00

Services for students with disabilities at Karl-Franzens-University Graz: Development and experiences in 25 years

Barbara Levc Karl-Franzens-Universität

   
13:40

Diskusija: Kaip užtikrinti kokybiškas paslaugas studentams (-ėms) su negalia?

Moderatorius: VU SA prezidentas Justas Kvedaravičius

   
15:00

Pabaiga

Kontaktai

INDRĖ ŠIRVINSKAITĖ

VU neįgaliųjų reikalų koordinatorė

,

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information