Naujienos | VU projektinė veikla - Part 31

Šiuolaikinėms studijoms – atnaujinta biologinių ir žemės gelmių išteklių infrastruktūra

2015-11-13 14:10

Vilniaus universitetas (VU) kartu su Vytauto Didžiojo universitetu (VDU) baigė įgyvendinti projektą „Biologinių ir žemės gelmių išteklių studijoms reikalingos infrastruktūros atnaujinimas ir sukūrimas (BIOGEONAUDA-C)“, kurio metu sėkmingai sukurta ir atnaujinta projekto dalyvių biologinių ir žemės gelmių išteklių studijų infrastruktūra. Tai daugiau kaip 3 mln. eurų vertės projektas, finansuotas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis ir suteikęs galimybę dalyvavusių universitetų gamtos mokslų studijoms skirtą infrastruktūrą priartinti prie tarptautinio lygio. Toliau


Užbaigti naujo Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto pastato „Saulėtekio“ slėnyje projektavimo darbai

2015-11-05 12:35

Vilniaus universitetas baigė įgyvendinti projektą „Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto pastato statyba ir įrengimas „Saulėtekio“ slėnyje. I etapas: investicinio projekto parengimas, techninio projekto parengimas ir statybos darbų generalinio rangovo atranka“. Beveik 400 tūkst. eurų vertės projekto, finansuoto Europos regioninės plėtros fondo bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis, sėkmingas įgyvendinimas sudaro visas sąlygas II-ajam etapui: Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto pastato „Saulėtekio“ slėnyje statybai ir įrengimui.

Toliau


Vilniaus universiteto organizacijų psichologai tiria psichosocialines darbo sąlygas

2015-11-03 13:00

Kas sukelia stresą darbe ir kas būtent motyvuoja darbuotojus? – tai vienas iš didžiausių iššūkių ir klausimų, į kurį tenka atsakyti organizacijų psichologams.

Šiuolaikinėms organizacijoms yra gyvybiškai svarbūs iniciatyvūs, atsakomybę už savo profesinį tobulėjimą prisiimantys ir aukštiems veiklos standartams įsipareigoję darbuotojai. Joms reikalingi aktyvūs ir atsidavę savo darbui darbuotojai. Be to, vis svarbesnis tampa pačių darbuotojų gebėjimas sukurti darbo aplinką, leidžiančią pasiekti organizacijos ir asmeninius tikslus bei susidoroti su darbe neišvengiamai kylančiais iššūkiais. Tačiau daugelio organizacijų patirtis rodo, kad šiuolaikinis darbo krūvis ir tempas, darbo reikalavimų ir rinkos sąlygų kaita neretai turi priešingą efektą ir sukelia vadinamąjį perdegimo sindromą, užkertantį kelią darbuotojo ir organizacijos gerovei. Toliau


Karjeros valdymas – raktas sėkmingai pradžiai darbo rinkoje

2015-11-03 10:05

Vilniaus universitetas baigia įgyvendinti nacionalinio kokybiškam karjeros valdymui skirto projekto „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas“ pirmąjį etapą. Šiose 5-erių metų trukmės veiklose dalyvavo 25 Lietuvos aukštosios mokyklos, parengta per 200 karjeros specialistų, beveik 20 tūkst. studentų suteiktos karjeros valdymo paslaugos, sukurta metodinė bazė kokybiškam studentų karjeros valdymo paslaugų teikimui, sukonstruota ir įdiegta karjeros valdymo informacinė sistema (www.karjera.lt), parengta daug kitokios medžiagos ir atliktas tyrimas karjeros paslaugų kokybės gerinimui. Toliau


INOVEKS – sėkmingas postūmis VU mokslininkų įmonėms

2015-10-28 14:35

Besibaigiantis Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros projektas „Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas“ (INOVEKS), kuriame Vilniaus universitetas (VU) dalyvavo kartu su VŠĮ „Saulėtekio slėnis“ ir Tarptautinio verslo mokykla, padėjo čia sėkmingai įsteigti aštuonias pradedančiąsias įmones. Savo rezultatus įmonės pristatė ekspertams, išklausė jų patarimų, dalijosi patirtimi, ateities planais, diskutavo apie perspektyvas versle. Toliau


Naujos galimybės mokslo ir verslo bendradarbiavimui

2015-10-26 12:41

Vilniaus universitetas dar šiais metais planuoja baigti įgyvendinti net keletą ambicingų projektų, skirtų suburti didelį Lietuvos mokslo potencialą kartu dirbti. Vienas tokių šį mėnesį užbaigiamų projektų – „Saulėtekio slėnio“ mokslo ir technologijų parko plėtra – 2-asis etapas (toliau – MTP2)“. Juo siekiama technologijų verslo inkubatorių ir laboratorines patalpas verslui įkurdinti šalia aukšto lygio mokslinius tyrimus vykdysiančio Jungtinio gyvybės mokslų centro. Toliau


VU Botanikos sodo modernizavimas – naujas energetinio efektyvumo etapas

2015-10-22 10:54

Vilniaus universitetas (VU) pasirašė sutartį su Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondu (LAAIF) dėl finansavimo suteikimo iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų projektui „VU Botanikos sodo administracinio / laboratorinio pastato su prietaisais modernizavimas, pagerinant energetinių sąnaudų balansą (LENERG)“. Ja skiriamas daugiau kaip 600 tūkst. eurų finansavimas modernioms technologijoms, konstrukciniams, architektūriniams sprendimams Botanikos sode įdiegti. Toliau


Vilniaus universiteto infrastruktūros atnaujinimas – studijų programų konkurencingumui didinti

2015-09-24 15:00

Vilniaus universitetas (VU) ir toliau tvirtai žengia atsinaujinimo, modernėjimo, konkurencingumo, kartu ir tarptautiškumo didinimo keliu. Vienas būdų – nuolatinės pastangos bei investicijos studijų kokybei gerinti, kur svarbus faktorius tenka šiuolaikinėms technologijoms bei moderniai infrastruktūrai. Tuo tikslu baigiamas įgyvendinti daugiau kaip ketverių metų trukmės, 4 mln. eurų viršijantis Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamas valstybės projektas „Vilniaus universiteto filologijos, socialinių ir komunikacijos mokslų studijų infrastruktūros ir bazinės įrangos atnaujinimas“ (VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-009). Toliau


Informacija apie Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto pastato Saulėtekio al. 9, Vilniuje statybos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą

2015-09-24 14:58

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, 01513 Vilnius, tel. 8-5 2745000, rastine@adm.vtu.lt.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto pastato statyba.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Saulėtekio al. 9, Vilnius. Toliau


Mokslininkai versle: beveik nematomos palydovinės antenos

2015-09-02 16:34

Pradedančiųjų įmonių (angl. start-up) Lietuvoje virusui plintant, juo vis labiau užsikrečia ir Vilniaus universiteto mokslininkai. Vienos iš tokių įmonių steigėjas dr. Saulius Rudys šiandien džiaugiasi sėkmingai pritaikyta technologija. Jo UAB „Eteronas“ kuria minimaliai matomos palydovinės antenos prototipą. Toliau