Planuojamam kvietimui „Protų pritraukimas ir reintegracija (SMART)“– per 20 mln. Eurų

2018-01-10 14:46

2018 m. pirmoje pusėje numatoma skelbti kvietimus mokslinių tyrimų projektams, kuriuos vykdyti į Lietuvą galės atvykti užsienio mokslo institucijose dirbantys aukšto lygio mokslininkai ir tyrėjai. Įgyvendinant projektus, planuojama, kad mokslinių tyrimų grupėms vadovaus aukšto lygio užsienio mokslininkai, o pačią mokslinių tyrimų grupę galės sudaryti tiek Lietuvos, tiek užsienio tyrėjai. Į projektus bus skatinama įtraukti ir jaunuosius tyrėjus. Konkursą organizuos Lietuvos mokslo taryba.

Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama į šalį pritraukti aukšto lygio mokslininkus iš užsienio, taip pat ir iš Lietuvos išvykusius perspektyvius tyrėjus, skirs per 20 mln. eurų ES investicijų.

Numatoma, kad mokslinių tyrimų projektai galės būti iki 4 metų trukmės, o maksimali vieno projekto vertė – iki 1 mln. eurų. Bus skiriamos lėšos ne tik moksliniams tyrimams, tyrimo grupės narių atlyginimams ir komandiruotėms, bet ir tyrėjų iš užsienio persikėlimo išlaidoms kompensuoti.

Daugiau informacijos: https://goo.gl/WrxvAL; https://goo.gl/YL5xB5.


Programos „Horizontas 2020“ dalyvių portale – naujas partnerių paieškos įrankis

2018-01-10 14:44

Nuo šiol programos „Horizontas 2020“ dalyvių portale partnerių paieška yra tiesiogiai susieta su paskelbtų ir darbo programose numatytų skelbti kvietimų teikti paraiškas tematikomis.

Potencialūs pareiškėjai juos dominančios tematikos partnerysčių pasiūlymus gali peržiūrėti tematikų tinklalapiuose (pavyzdys).

Juridinių asmenų paskirtieji atstovai (legal entity appointed representative, LEAR) gali skelbti savo organizacijos partnerystės užklausas (Procedūros vadovas, reikia registracijos).

Kitos partnerių paieškos galimybės: http://www.net4society.eu/public/pss.php.


Socialinių ir humanitarinių mokslų atstovams – galimybių dalyvauti „Horizontas 2020“ programoje analizė

2018-01-10 14:43

Programos „Horizontas 2020“ 6-ojo prioriteto „Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė“ nacionalinių atstovų tinklas Net4Society parengė potencialiems pareiškėjams dokumentą, kuriame pateikiamos galimybės socialinių ir humanitarinių mokslų atstovams teikti paraiškas pagal 2018-2020 darbo programas.

Susipažinti su dokumentu galite čia: http://net4society.eu/_media/SSH_Opportunities_Document_2018-2020.pdf.