„ERASMUS+“ teminis informacinis seminaras švietimo ir mokymo srities strateginių partnerysčių paraiškų teikėjams „Lietuvos švietimo iššūkiai: spręskime kartu“

2017-11-17 08:00

Švietimo mainų paramos fondas, administruojantis programą „Erasmus+“, 2017 m. lapkričio 29 d.  kviečia dalyvauti seminare „Lietuvos švietimo iššūkiai: spręskime kartu“.

Renginio tikslas – paskatinti įvairias švietimo, mokymo bei verslo organizacijas bendradarbiauti ir rengti tarptautinius strateginės partnerystės projektus, kurie spręstų aktualias švietimo problemas ir kurtų inovatyvius švietimui ir mokymui skirtus produktus.

 Renginio metu planuojama aptarti šias temas:

  • programos „Erasmus+“ galimybės ir pridėtinė vertė;
  • neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo svarba;
  • STEAM (gamtos mokslų (angl. – Science), technologijų (angl. – Technology), inžinerijos (angl. – Engineering), meno / dizaino (angl. – Art) ir matematikos (angl. – Mathematics) sričių) patrauklumas ir kokybė;
  • mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, lyčių lygybė, nediskriminavimas švietimo, mokymosi srityse;
  • verslo ir švietimo sektorių bendradarbiavimas;
  • programos „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektų tikslai, prioritetai ir nauda.

Į renginį kviečiami organizacijų atstovai, kurie ketina teikti paraiškas 2018 m. „Erasmus+“ programos visų švietimo sektorių strateginių partnerysčių (KA2) konkursui ir būti strateginių partnerysčių projektų koordinatoriais (ne partneriais) bei planuoja kurti inovatyvius intelektinius produktus.

Jei norėtumėte dalyvauti, kviečiame registruotis į seminarą iki 2017 m. lapkričio 24 d. (penktadienio).

Siekdami, kad renginyje dalyvautų kuo daugiau skirtingų organizacijų atstovų, maloniai prašome į renginį registruotis 1 žmogų, atstovaujantį vieną rengiamą strateginės partnerystės projektą.

Daugiau informacijos apie renginį čia.


Horizonto 2020 info diena. Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė

2017-10-25 10:08

Gruodžio 7 d. Briuselyje vyks Horizonto 2020 informacinė diena, kurioje bus pristatinėjami 1-oji visuomenės iššūkių sritis: Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė. Renginyje bus pristatinėjama šios srities tematika, artėjantys paraiškų teikimo terminai ir informacija apie naujus artėjančius kvietimus. Renginyje bus prezentuojamos individualios medicinos, užkrečiamų ligų, pasaulinės sveikatos, inovatyvių ir ilgalaikių sveikatos sistemų, gerovės užtikrinimo, skaitmeninės transformacijos ir kibernetinio saugumo sveikatos srityje tematikos.

Daugiau informacijos:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=60956678-FA2F-4FE0-77E88D89843C91BE.


Konferencija – Socialinių inovacijų ERA

2017-10-25 10:06

Lapkričio 27-28 d. Lisabonoje vyks socialinių inovacijų konferencija, kurioje bus pristatinėjama nauja socialinių inovacijų koncepcija ir jos integravimas į 9-ąją bendrąją programą (FP9). FP9 programa turėtų prisidėti prie ekonominių ir socialinių rodiklių užtikrinimo pasitelkiant socialinių inovacijų potencialą. Konferencijoje bus pristatinėjamos naujausios tendencijos, dalinamasi gerąja patirtimi ir skiriamas dėmesys bendradarbiavimo veikloms socialinių inovacijų srityje. Konferencija organizuojama Europos Komisijos, Portugalijos vyriausybės bei Calouste Gulbenkian fondo iniciatyva. Registracija jau prasidėjusi.

Daugiau informacijos: http://ec.europa.eu/research/conferences/2017/era/index.cfm?pg=programme.