Europos Komisijos organizuojama informacinė diena: „Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė (WEBSTREAM)“

2018-06-27 09:02

Liepos 12 dieną Europos Komisija organizuoja informacinę dieną, kurioje bus pristatomi nauji 1-ojo visuomenės iššūkio „Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė kvietimai. Renginys bus transliuojamas gyvai.

Renginio data: 2018 m. liepos 12 d., 9:00-12:00 val.

Daugiau informacijos: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=EC1C5BA5-B89B-0C8B-89C2E1E35FAC0804.


Tarptautinė konferencija: „Klimato kaita, aplinka, išteklių naudojimo efektyvumas, žaliavų tiekimas“

2018-06-27 09:01

Lietuvos mokslo taryba, siekdama pagerinti Lietuvos tyrėjų sėkmingą dalyvavimą tarptautinėse mokslo programose,  yra paskelbusi kvietimą tyrėjų išvykų finansavimui gauti: http://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimu-planas/2287/kvietimas-325.  Kvietimu siekiama finansuoti Lietuvos tyrėjų dalyvavimą įvairiose informacinėse dienose, partnerių paieškos ir pan. renginiuose.

LMT kviečia mokslininkus ir tyrėjus teikti paraišką dalyvavimui informacinėje dienoje ir partnerių paieškos renginyje pagal programą  Socialiniai iššūkiai 5: „Klimato kaita, aplinka, išteklių naudojimo efektyvumas, žaliavų tiekimas“ (Societal challenges 5: „Climate Action, Environment, Resource Efficiency & Raw Materials“), vyksiančiuose 2018 m. rugsėjo 11  dieną, Briuselyje, Belgijoje. Apie šį renginį daugiau galite rasti čia:

Renginio data: 2018 m. rugsėjo 11 d.

Renginio vieta: Briuselis, Belgija.

Daugiau informacijos: http://lino.lmt.lt/renginiai/informacine-diena-skirta-2019-kvietimams-pagal-programa-socialiniai-issukiai-5-klimato-kaita-aplinka-istekliu-naudojimo-efektyvumas-zaliavu-tiekimas.


Skelbiamas Meilės Lukšienės premijos konkursas

2018-06-26 09:21

Premijos tikslas – paskatinti habil. dr. Meilės Lukšienės iškeltų Lietuvos kultūros ir švietimo idėjų įgyvendinimą ir įvertinti ryškiausius edukologijos, kultūrologijos ir lituanistikos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (kultūrinės, socialinės) plėtros darbus Lietuvoje.

Premija gali būti skiriama pavieniam mokslininkui / dėstytojui / tyrėjui arba jų kolektyvui.

Meilės Lukšienės premijos konkursui priimami iki 2018 m. rugsėjo 15 d. 16 val.

Kandidatus Premijai gauti gali siūlyti Lietuvos aukštųjų mokyklų senatai, akademinės tarybos ir / ar mokslinių tyrimų institutų mokslo tarybos, mokslininkų asociacijos.

Premijai gauti pateikiami šie dokumentai:

  1. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) darbas(-ai) – 2 egz.
  2. Siūlymas skirti Meilės Lukšienės premiją, užpildytas pagal šių Nuostatų priedą.
  3. Aukštosios mokyklos senato, akademinės tarybos, mokslinių tyrimų instituto mokslo tarybos, mokslininkų asociacijos posėdžio protokolo išrašas arba iškilaus mokslininko rekomendacija. Išraše ar rekomendacijoje turi būti MTEP darbo ir autoriaus (-ių) kūrybinio indėlio įvertinimai ir argumentuotas pristatymas.
  4. MTEP darbo autoriaus (-ių) spausdintų mokslo darbų sąrašas.
  5. MTEP darbo autoriaus (-ių) gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymas.

Darbai priimami Lietuvos mokslu akademijoje, 310 kab. (Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius). Informacija tel.: (8 5) 261 9118, 8683 61990, e. p. a.bagdonaviciene@lma.lt.

Daugiau informacijos: http://www.lma.lt/meiles-luksienes-premijos-konkursas.