Naujienos

Protų pritraukimo ir reintegracijos priemonės aptarimas

2018-04-23 09:12

Mokslo ir inovacijų departamentas kviečia į vidinį VU seminarą Protų pritraukimo ir reintegracijos (SMART) priemonei aptarti. Seminaras vyks balandžio 25 d., 10.00-13.00 val. Seminaro vieta: VU centriniai rūmai, Senato salė. Kviečiame dalyvauti! Apie dalyvavimą prašome informuoti – donatas.jodauga@cr.vu.lt

Lauksime norinčių dalyvauti.


Informacinis renginys doktorantų akademinėms išvykoms aptarti

2018-04-23 09:09

2018 m. balandžio 25 d., 13 val. LMT Mažojoje salėje. vyks renginys doktorantams, skirtas kvietimui teikti paraiškas paramai akademinėms išvykoms 2018 m. II pusmetį pristatyti.

Lietuvos mokslo taryba kviečia doktorantus į renginį, skirtą pristatyti kvietimui teikti paraiškas paramai akademinėms išvykoms 2018 metų II pusmetį gauti. Rengiančius paraiškas doktorantus supažindinsime su šios paramos naujienomis, reikalavimais paraiškoms, jų vertinimu bei atsakysime į su paraiškų rengimu susijusius klausimus.

Registracija iki balandžio 24 d. 13 val

Daugiau informacijos: http://www.lmt.lt/lt/visuomenes-informavimas/renginiai/2315/renginys-doktorantams-rengiantiems-paraiskas-pagal-kvietima-paramai-akademinems-isvykoms-2018-metu-ii-pusmeti-gauti/r31.


Tarptautinė konferencija “Electron Beam Shaping in Space and Time”

2018-04-23 09:07

Trumpas pristatymas: This conference aims to address challenges and opportunities in electron beam shaping and its applications. It will showcase cutting-edge theoretical and experimental developments in the form of invited plenary talks and contributed presentations and include space for product displays. There will be opportunities for networking and discussion, as well as an edit-a-thon, an interdisciplinary workshop and a webinar.

Renginio data: 2018 m. gegužės 28-30 d.

Daugiau informacijos: http://www.qsort.eu/conference.


MITA kviečia dalyvauti konferencijoje „INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS SVARBA VERSLUI“

2018-04-23 09:05

Renginys skirtas paminėti Pasaulinę intelektinės nuosavybės dieną bei Lietuvos patentų įstatymo 90-metį. Renginio metu įvairių pramonės sričių atstovai ir ekspertai dalinsis patirtimi, aktualijomis, sėkmės istorijomis, rekomendacijomis bei įžvalgomis. Konferencijoje išgirsite apie priemonę intelektinei nuosavybei apsaugoti – Inopatentą.

Data: 2018 m. balandžio 26 d.

Vieta: Kūrybiškumo ir inovacijų centras „LinkMenų fabrikas (Linkmenų g. 28), Vilnius

Daugiau informacijos ir renginio programa: https://mita.lrv.lt/lt/renginiai/intelektines-nuosavybes-svarba-verslui.


Tarptautinė konferencija “Reflecting on Europe’s (dis)order: scenarios for the EU’s future”

2018-04-23 09:03

Trumpas pristatymas: The Centre for European Studies within Alexandru Ioan Cuza University of Iasi organizes the seventh EURINT edition, May 18-19, 2018. The event is part of the EURINT conference series which was successfully launched in 2013 in the frame of the Jean Monnet Life Long Learning Programme.These challenges have shifted the ordinary political and economic paradigms and have created a new state of affairs for the EU, as well as for its partners. Therefore, new policies are required to help address the urgent economic, political and social challenges. Current strategies are being questioned while new perspectives of the European and global economy are emerging.

 Renginio data: 2018m gegužės 18-19d

Daugiau informacijos: http://cse.uaic.ro/eurint/index.htm.


Tarptautinė konferencija “Resilient Cultural Heritage and Communities in Europe”

2018-04-23 09:01

Trumpas pristatymas: REACH, RE-designing Access to Cultural Heritage for a wider participation in preservation, (re-)use and management of European culture is a three-year project aiming to establish a Social Platform for participatory approaches and social innovation in culture. The project is funded by the European Union in the frame of the Horizon2020 programme, and coordinated by Coventry University. By showcasing concrete, participatory experiences and identifying good practice by means of the project’s pilots, a robust framework will be developed for building and sustaining a resilient European Cultural Heritage. The REACH international conference in Budapest will offer a great opportunity to discuss and compare successful examples of participatory processes and researches. A call for posters is currently open.

 Renginio data: 2018m gegužės 10-11d.

Daugiau informacijos: http://reach-culture.eu/events/opening-conference-in-budapest.


Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-855 „Intelektas LT-2“

2018-04-23 08:57

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę  Nr. 01.2.1-LVPA-K-855 „Intelektas LT-2“  (toliau – Priemonė).

Kvietimo pradžia: 2018 m. balandžio 20 d.
Kvietimo pabaiga: 2020 m. rugpjūčio 20 d.
Kvietimo biudžetas: 50 000 000 Eur.

Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 10 000 000 Eur.

Kvietimo tikslas: paskatinti bendrus mokslo ir verslo mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) projektus, kuriančius didesnę pridėtinę vertęturinčius produktus.

Atrankos būdas: projektų atranka konkurso būdu.

Tinkamas pareiškėjas: 1. Aprašo 10.1 ir 10.2 papunkčiuose nurodytų veiklų pareiškėjai – viešieji juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas, arba privatieji juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas;
2. Aprašo 10.3 papunktyje nurodytos veiklos pareiškėjai – privatieji juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas.
3. Pagal Aprašą partnerystė būtina. Privalomi partneriai yra: 3.1. Aprašo 10.1 ir 10.2 papunkčiuose nurodytų veiklų, kai pareiškėjai yra viešieji juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas, privatieji juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas;
3.2. Aprašo 10.1 ir 10.2 papunkčiuose nurodytų veiklų, kai pareiškėjai yra privatieji juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas, viešieji juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas, ir (arba) mokslo ir studijų institucijos, kurios yra privatieji juridiniai asmenys;
3.3. Aprašo 10.3 papunktyje nurodytos veiklos privatieji juridiniai asmenys.
Finansuojamos veiklos: 1. fundamentiniai tyrimai (turi sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų); 2. MTEP; 3. įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose.
Kvietimo tinkamos išlaidos: 1. įranga, įrenginiai ir kitas turtas; 2. projekto vykdymas; 3. Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą.
Paraiškų pateikimo būdai: pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 81 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS, o jei DMS funkcinės galimybės laikinai neužtikrinamos – LVPA raštu Projektų taisyklių III skyriaus 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2018 m. rugpjūčio 20 d. 24:00 val.


Protų pritraukimas ir reintegracija (SMART)

2018-04-23 08:42

Paskelbtas paraiškų konkursas vykdyti didelės apimties mokslinių tyrimų sumanios specializacijos kryptyse projektus Lietuvoje, kuriems vadovautų užsienio ir Lietuvos mokslininkai. Naudojantis Europos Sąjungos fondų lėšomis protų pritraukimui ir reintegracijai vienam projektui  numatyta didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma  –  1 mln. eurų.

Kvietimui numatytas finansavimas – 14,481 mln. eurų.

Tikimasi, jog didelio biudžeto projektai paskatins Lietuvoje burti savo mokslininkų grupes tarptautinį pripažinimą turinčius užsienio, taip pat ir lietuvių kilmės, tyrėjus, ir perduoti patirtį ar tyrimų metodus ir pasiekti mokslinių rezultatų, naudojantis Lietuvoje turima mokslinių tyrimų infrastruktūra.

Paraiškų teikimo terminas – 2018 m. gegužės 28 d.

Daugiau informacijos apie kvietimą: https://goo.gl/xNTdu6.

VU Mokslo ir inovacijų departamente konsultuoja:

Donatas Jodauga, tel. (8 5) 236 6068, donatas.jodauga@cr.vu.lt;

Žemartas Budrys, tel. (8 5) 219 3298, zemartas.budrys@cr.vu.lt;

Vaida Garmuvienė, tel. (8 5) 219 3298, vaida.garmuviene@cr.vu.lt.

Biudžeto sudarymo klausimais VU Plėtros departamente konsultuoja:

Eglė Bobrovskė, tel. 268 7074, egle.bobrovske@cr.vu.lt.


Kvietimas teikti paraiškas pagal H2020 Marie Skladowska-Curie IF veiklą

2018-04-23 08:40

Paskelbtas naujas programos „Horizontas 2020“ Marie Sklodowska-Curie veiklos (MSCA) “Individualių stipendijų” (angl. Indvidual Fellowships, IF) kvietimas.

Projektų finansavimo tikslas:

  • Sustiprinti patyrusių tyrėjų kūrybinį ir inovacinį potencialą;
  • Suteikti galimybę įgyti naujų žinių, vykdant mokslinių tyrimų projektus kitoje Europos ar pasaulio šalyje, pratęsti karjerą mokslinių tyrimų srityje po pertraukos arba pakartotinai integruotis Europoje po išvykos.

Paraiškas galima teikti iki 2018 m. rugsėjo 12d. 17:00val. Briuselio laiku.

Finansavimo programos:

Europos stipendijos (angl. European Fellowships – EF):

  • Tipinės Europos stipendijos (angl. Standard European Fellowships – standard EF) – Valstybėje Narėje (VN) ar Asocijuotoje šalyje (AŠ) esanti institucija, priimanti bet kokios tautybės patyrusį tyrėją, atvykstantį iš bet kokios šalies ir atitinkantį mobilumo taisyklę.
  • Stipendija karjerai neakademiniame sektoriuje (angl. Society and Enterprise Panel – SE)– VN ar AŠ esanti neakademinio sektoriaus institucija, priimanti bet kokios tautybės patyrusį tyrėją, atvykstantį iš bet kokios šalies ir atitinkantį mobilumo taisyklę.
  • Stipendija karjerai po pertraukos tęsti (angl. Career Restart Panel – CAR)– VN ar AŠ esanti institucija, priimanti bet kokios tautybės patyrusį tyrėją, atvykstantį iš bet kokios šalies ir atitinkantį mobilumo taisyklę. Patyrę tyrėjai, pretenduojantys į CAR stipendiją, turi būti nedirbę mokslinio darbo mažiausiai 12 mėnesių, skaičiuojant pagal galutinę paraiškų teikimo datą.
  • Reintegracijos stipendijos (angl. Reintegration Panel – RI) – VN ar AŠ esanti institucija, priimanti patyrusį tyrėją, kuris yra VN ar AŠ pilietis arba ilgalaikis gyventojas, atvykstantis iš Trečiosios Šalies (TŠ) ir atitinkantis mobilumo taisyklę.

Pasaulio stipendijos (angl. Global Fellowships – GF) – VN ar AŠ esanti institucija, priimanti patyrusį tyrėją, kuris yra VN ar AŠ pilietis arba ilgalaikis gyventojas, atitinkantis mobilumo taisyklę, bei siunčianti jį stažuotis į TŠ.

Tipinės EF mobilumo taisyklė – patyręs tyrėjęs negali būti gyvenęs ar vykdęs aktyvios veiklos (studijos, darbas) šalyje, kurioje yra priimanti institucija daugiau nei 12 mėn. per pastaruosius 3 m., skaičiuojant pagal galutinę paraiškų teikimo datą

Projektų trukmė 12-36 mėn.

Finansavimas yra skiriamas:

Tyrėjo atlyginimas; mobilumo išlaidos; šeimos išlaidos; išlaidos; mokslinių tyrimų, lavinimo ir bendradarbiavimo veikloms; valdymo ir netiesioginės išlaidos.

LMT konsultuoja Aistė Vilkanauskytė aiste.vilkanauskyte@lmt.lt  arba  tel. (8 5) 262 1939.

VU Mokslo ir inovacijų departamente konsultuoja:

Žemartas Budrys, tel. 219 3298, zemartas.budrys@cr.vu.lt,

Donatas Jodauga, tel. 236 6068, donatas.jodauga@cr.vu.lt

Biudžeto sudarymo klausimais VU Plėtros departamente konsultuoja:

Nerijus Naujalis, tel. 236 6074, nerijus.naujalis@cr.vu.lt

Kvietimo informacija:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html

Daugiau informacijos: http://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/horizontas-2020/marie-sklodowska-curie-veiklos/354

Patyrusių tyrėjų paraiškos dėl MSCA IF Europos stipendijų „plėtros“ (angl. Widening) šalyse, įvertintos ne mažesniu nei slenkstiniu balu, tačiau nefinansuotos iš MSCA IF kvietimo lėšų, bus automatiškai priskiriamos Plėtros stipendijų kvietimui (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/wf-02-2019.html).

Pareiškėjai, pateikę paraiškas pagal šią veiklą, pripažinti tinkamais finansuoti, tačiau negavę finansavimo dėl lėšų trūkumo, galės dalyvauti LMT kvietime individualiems MTEP projektams vykdyti pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant individualius „Horizontas 2020“ MTEP projektus“  (http://lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/mokslininku-inicijuoti-projektai/individualus-mtep-h2020-projektai/2384).


Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos

2018-04-23 08:36

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas dalyvauti COST programos veiklose. Paraišką gali teikti pareiškėjas kartu su pareiškėjo institucija. Paraiškos priimamos nuolatos. Paraiškų vertinimas organizuojamas keturis kartus per metus.

Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą Lietuvos mokslo tarybos elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt

Daugiau informacijos: http://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimu-planas/2287/kvietimas-430

LMT konsultuoja Agnė Albrechtaitė, agne.albrechtaite@lmt.lt  arba  tel. (+370) 676 17398.

VU Mokslo ir inovacijų departamente konsultuoja: 

Virginija Antanavičiūtė Kasperūnė, tel. 268 71 64, virginija.antanaviciute-kasperune@cr.vu.lt,

Donatas Jodauga, tel. 236 60 68 donatas.jodauga@cr.vu.lt.