Naujienos

Liepos 20 d. vyks programos „Horizontas 2020“ srities „Mokslas su visuomene ir visuomenei“ informacinė diena

2017-07-17 09:39

Lietuvos mokslo taryba kviečia į programos „Horizontas 2020“ srities „Mokslas su visuomene ir visuomenei“ (angl. Science with and for Society) informacinę dieną. Ji skirta apžvelgti Europos Komisijos 2017 m. kvietimo tematikas, ruošiamą 2018–2020 m. darbo programą, Lietuvos tyrėjų dalyvavimą „Mokslas su visuomene ir visuomenei“ kvietimuose, pateikti praktinius patarimus rengiantiems paraiškas.

Renginys vyks liepos 20 d. (Lietuvos mokslo taryboje, Gedimino pr. 3, Vilnius, 115 salėje). Pradžia – 10 val., trukmė – 1,5 val. Maloniai prašome registruotis iš anksto elektroniškai iki liepos 18 d.

„Horizontas 2020“ teminės srities „Mokslas su visuomene ir visuomenei“ tikslas yra kurti efektyvų bendradarbiavimą tarp mokslo ir visuomenės, ieškoti naujų talentų mokslinėms veikloms, derinti pažangų mokslą su sąmoningumu ir atsakomybe Daugiau informacijos rasite Lietuvos mokslo tarybos interneto svetainėje.


Vasaros pabaigoje bus skelbiamas HERA „Viešoji erdvė“ kvietimas teikti paraiškas

2017-07-17 09:37

Europos humanitarinių mokslinių tyrimų tinklas HERA paskelbė pranešimą apie būsimą kvietimą teikti paraiškas. Vasaros pabaigoje bus skelbiamas IV jungtinės mokslinių tyrimų programos „Viešoji erdvė“ (angl. Joint Research Programme Public Space) paraiškų konkursas. Būsimo kvietimo informacija skelbiama HERA interneto svetainėje.

Tinklą HERA sudaro 24 Europos šalių mokslų tarybos. Rengdamas tarptautinius konkursus, HERA siekia skatinti aukšto lygio tarptautinius humanitarinių ir socialinių mokslų sričių tyrimus Europoje ir koordinuoti nacionalines mokslinių tyrimų programas.


Konsultacijos pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal priemonę „Studijų kokybės gerinimas“

2017-07-05 07:44

Europos socialinio fondo agentūra organizuoja konsultacijas būsimiems pareiškėjams (asociacijoms, vienijančioms įmones, kuriose studentas galėtų atlikti praktiką; asociacijoms, vienijančioms įmones arba jungiančioms asmenis profesiniu ir bendros veiklos pagrindu; Lietuvos aukštosioms mokykloms), ketinantiems teikti paraiškas pagal priemonę „Studijų kokybės gerinimas“ (informaciją apie priemonę ir remiamas veiklas rasite čia). Plačiau…


Priemonės „Intelektas. Bendro mokslo-verslo projektai“ kvietimas Nr. 3 (brandiesiems inovatoriams) teikti paraiškas NR. 01.2.1-LVPA-K-828-03

2017-07-05 07:42

Kvietimo tikslas – paskatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą..

Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra: privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas); viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), kai vykdomos Aprašo 10.1 ir (ar) 10.2 papunkčiuose nurodytos veiklos.

Pagal Aprašą galimi partneriai yra: privatieji juridiniai asmenys; mokslo ir studijų institucijos.

Paraiškos per Duomenų mainų svetainę (- DMS) turi būti pateiktos LVPA iki 2017 m. rugsėjo 29 d. 24:00 val. Plačiau…

VU konsultuoja:

Paraiškų rengimo klausimais: Laura Zebleckienė, tel. 2193201, el. paštas laura.zebleckiene@cr.vu.lt.

Finansų klausimais: Eglė Bobrovskė, tel. 2687074, el. paštas egle.bobrovske@cr.vu.lt.


Priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ kvietimas Nr. 2 (pradedantiesiems inovatoriams) teikti paraiškas NR. 01.2.1-LVPA-K-828-02

2017-07-05 07:39

Kvietimo tikslas – paskatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra: privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas); viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), kai vykdomos Aprašo 10.1 ir (ar) 10.2 papunkčiuose nurodytos veiklos.

Pagal Aprašą galimi partneriai yra: privatieji juridiniai asmenys; mokslo ir studijų institucijos.

Paraiškos per Duomenų mainų svetainę (- DMS) turi būti pateiktos LVPA iki 2017 m. rugsėjo 29 d. 24:00 val. Plačiau…

VU konsultuoja:

Paraiškų rengimo klausimais: Laura Zebleckienė, tel. 2193201, el. paštas laura.zebleckiene@cr.vu.lt.

Finansų klausimais: Eglė Bobrovskė, tel. 2687074, el. paštas egle.bobrovske@cr.vu.lt.


Patvirtinti 2017 metų konkursinės doktorantūros finansuotinų paraiškų sąrašai

2017-06-21 07:36

Baigėsi Lietuvos mokslo tarybos 2017 metų konkursas doktorantūros vietoms gauti. Šiam konkursui iš viso buvo pateiktos 282 paraiškos. Po administracinės patikros ekspertiniam vertinimui pateiktos visos paraiškos. Remiantis ekspertinio vertinimo išvadomis finansuotinomis pripažinta 70 doktorantūros vietų.

Konkurso rezultatai skelbiami konkursinės doktorantūros tinklalapyje.

Su savo paraiškos įvertinimu pareiškėjai gali susipažinti adresu http://kondok.lmt.lt, įvedę vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudojo pildydami paraišką.

Atrinktos doktorantūros vietos bus finansuojamos Tarybos vykdomo Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekto „Doktorantūros studijų plėtra“ lėšomis. Projektas (Nr.09.3.3-ESFA-V-711-01-0001) „Doktorantūros studijų plėtra“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę 09.3.3-ESFA-V-711 „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“.


Pradedamas socialinių mokslų paraiškų, pateiktų mokslininkų grupių projektų VII kvietimo I ir II konkursams, vertinimas

2017-06-21 07:34

Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (LVAT) š. m. birželio 15 d. nutraukus bylą dėl Lietuvos mokslo tarybos paskelbto VII kvietimo teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams įgyvendinti I ir II konkursų sąlygų, pradedame vykdyti šiems konkursams pateiktų socialinių mokslų paraiškų vertinimo ir atrankos procedūras. Apie vertinimo procedūros eigą Lietuvos mokslo taryba informuos pareiškėjus interneto svetainėje www.lmt.lt.

Procedūros buvo sustabdytos LVAT 2017 m. sausio 30 d. nutarimu ištirti šių konkursų sąlygų teisėtumą ir pritaikyti draudimą Lietuvos mokslo tarybai atlikti socialinių mokslų srities paraiškų vertinimą.


Mokymai, kaip parengti paraišką Marie Sklodowska-Curie individualiai stipendijai gauti

2017-06-21 07:29

Lietuvos mokslo taryba 2017 m. birželio 29 d. 9 val. rengia mokymus, kaip parengti paraišką Marie Skłodowska-Curie individualiai stipendijai gauti. Mokymai vyks Lietuvos mokslo tarybos 115 kab. (Gedimino pr. 3, Vilnius) ir truks 2–3 val.

Pretenduoti gauti Marie Skłodowska-Curie individualias stipendijas (angl. Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships, MSC IF) gali visų mokslinių tyrimų ir inovacijų sričių patyrę tyrėjai (t. y. turintys daktaro laipsnį ir (arba) daugiau nei 4 metus mokslinio darbo patirties). MSC IF yra Europos Sąjungos programos „Horizontas 2020“ (H2020) dalis.

Mokymai yra skirti tyrėjams, kurie rengia ar planuoja rengti MSC IF paraiškas pagal 2017 m. kvietimą (paraiškos priimamos iki rugsėjo 14 d.).

Norinčius dalyvauti mokymuose maloniai prašome užsiregistruoti e. paštu aiste.vilkanauskyte@lmt.lt iki birželio 26 d., nurodant vardą, pavardę, instituciją ir e. pašto adresą.


2017 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos-Japonijos mokslo projektams ir Lietuvos-Japonijos sklaidos projektams vykdyti

2017-06-21 07:27

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas mokslo projektams ir sklaidos projektams, įgyvendinamiems kartu su Japonijos mokslininkais, vykdyti. Paraiškos priimamos iki 2017 m. rugsėjo 6 d. 16 val. Kvietimas skirtas teikti paraiškas mokslo ir sklaidos projektams įgyvendinti visose mokslo srityse. Pagal šį kvietimą skiriamos lėšos bendriems Lietuvos–Japonijos projektams vykdyti. Plačiau…

VU konsultuoja:

Paraiškų rengimo klausimais: Virginija Antanavičiūtė-Kasperūnė, tel. 268 7164, el.p. virginija.antanaviciute-kasperune@cr.vu.lt.

Finansų klausimais: Agnija Duobienė, tel. 268 7034, el. p. agnija.duobiene@cr.vu.lt.


Informacinis seminaras pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal priemonę „Studijų kokybės gerinimas“

2017-06-12 10:13

Europos socialinio fondo agentūra į seminarą kviečia būsimus pareiškėjus (asociacijas, vienijančias įmones, kuriose studentas galėtų atlikti praktiką; asociacijas, vienijančias įmones arba jungiančias asmenis profesiniu ir bendros veiklos pagrindu; Lietuvos aukštąsias mokyklas), ketinančius teikti paraiškas pagal priemonę „Studijų kokybės gerinimas“.

Šios priemonės tikslas – studijų kokybės gerinimas. Kvietimas teikti paraiškas paskelbtas 2017 m. gegužės 23 d. Paraiškų teikimo terminas – 2017 m. liepos 24 d. Plačiau…