Naujienos

Vilniaus universitete vykdoma akcija „Rinkis MIDAS – laimėk dvigubai“

2017-10-04 08:34

Akcija „Rinkis MIDAS – laimėk dvigubai“ vyksta dviem etapais: I etapas – nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2017 m. spalio 31 d.; II etapas – nuo 2017 m. lapkričio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 1 d. Akcijoje gali dalyvauti Vilniaus universiteto tyrėjai, kurie įkels savo mokslinių tyrimų duomenų rinkinius ir (arba) jų metaduomenis į MIDAS (https://www.midas.lt;  vartotojo vadovas – https://youtu.be/iG3mhbWlYBQ). Už kiekvieno mokslinių tyrimų duomenų rinkinio ir (arba) jų metaduomenų publikavimą, skiriamas vienas akcijos dalyvio numeris, galiojantis tuo metu vykstančio akcijos etapo metu. Kuo daugiau duomenų rinkinių publikuosite – tuo didesnę tikimybę laimėti turėsite! Prizų fondą sudaro 20 vnt. dovanų paketų: asmeninė mokslometrinė analizė pagal Web of Science™/Scopus™ duomenis ir 100 eurų vertės dovanų kuponas moksliniams leidiniams įsigyti (po 10 vnt. kiekvieno akcijos etapo metu). Plačiau apie akciją https://biblioteka.vu.lt/midas-akcija.

Daugiau informacijos: https://goo.gl/NULwuW


Dublino universitetas kviečia stažuotis „Marie Skłodowska-Curie Actions Cofund“ lėšomis

2017-10-04 08:33

Dublino universitetas paskelbė kvietimą teikti paraiškas stažuotėms Dublino Švenčiausiosios trejybės kolegijoje (Trinity College Dublin) pagal programą „TLRH-Visiting Research Fellowship COFUND” (finansuojama „Horizonto 2020“ programos „Marie Skłodowska-Curie Actions Cound“ lėšomis).

Stažuotės yra skirtos tyrėjams, siekiantiems stiprinti įgūdžius vykdant mokslinius tyrimus, gilinti žinias ir plėsti ryšius, kurių prireiks siekiant karjeros akademiniame darbe, versle ar viešajame sektoriuje. Paraiškos priimamos iki 2017 m. spalio 20 d. vidurnakčio (00:00) Airijos laiku.

Daugiau informacijos apie kvietimą – Dublino universiteto tinklalapyje ir „Euraxess“ interneto svetainėje


Lapkričio 21–23 d. Romoje vyks partnerių paieškos renginys „SPACE Week 2017“

2017-10-04 08:32

Lapkričio 21–23 d. Romoje vyks partnerių paieškos renginys „SPACE Week 2017“, skirtas programos „Horizontas 2020“ teminės srities „Kosmosas“ 2018–2020 m. paraiškų konkursams. Tai jau trečias renginys, kuriame universitetų, mokslinių tyrimų centrų, pramonės, mažų ir vidutinių įmonių atstovai skatinami plėtoti ryšius mokslo ir technologijų srityse ir susipažinti su Europos Komisijos programos teikiamomis galimybėmis.

„SPACE Week 2017“ organizuoja Italijos Europos mokslinių tyrimų skatinimo agentūra (APRE) bendradarbiaudama su Italijos kosmoso agentūra bei pasitelkdama programos „Horizontas 2020“ nacionalinių atstovų tinklo projekto „Cosmos 2020“ ir Europos įmonių tinklo (EEN) paramą.

Registracija į renginį ir susitikimus su potencialiais partneriais vyks iki lapkričio 8 d.

Dėl kelionės išlaidų apmokėjimo galima kreiptis į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą teikiant paraišką pagal priemonę „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU2)“.

 

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 268 7067, e. p. anzelma.useliene@cr.vu.lt.


Lapkričio 9–10 d. Budapešte vyks „H2020 ICT PROPOSERS’ DAY 2017″ informacinė diena

2017-10-04 08:30

Lapkričio 9–10 dienomis Budapešte (Vengrija) organizuojamas renginį „ICT Proposers’ Day 2017“. 2016 m. analogiškame renginyje dalyvavo daugiau kaip 800 dalyvių iš 46 pasaulio valstybių. Renginio dienomis dienomis bus organizuojami partnerystės renginiai, todėl tai puiki proga užmegzti naujus kontaktus ieškantiems partnerių ir planuojantiems rengti naujus projektus. Renginys orientuotas į Horizontas 2020 darbo programos 2018-2020 Informacinių ir ryšių technologijų srities kvietimus.
Daugiau informacijos ir registracija: https://ec.europa.eu/digital-singl…/…/ict-proposers-day-2017
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)  kviečia mokslininkus ir kitus tyrėjus teikti paraiškas dėl kelionės išlaidų apmokėjimo į renginį. Planuojama atrinkti 5-10 dalyvių iš įvairių organizacijų. Paraiškos teikiamos iki spalio 25 d.

 

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 268 7067, e. p. anzelma.useliene@cr.vu.lt.


Lapkričio 8–9 d. Briuselyje vyks „Horizonto 2020“ teminės srities „Klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas, žaliavų tiekimas“ informacinė diena ir partnerių paieškos renginys

2017-10-04 08:19

Kviečiame dalyvauti „Horizonto 2020“ teminės srities „Klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas, žaliavų tiekimas“ informacinėje dienoje ir partnerių paieškos renginyje. Renginio dalyviams bus pateikta naujausia informacija apie būsimus kvietimus ir sudarytos galimybės susitikti su dominančiais partneriais, su kuriais galėtų teikti numatomų kvietimų paraiškas. Renginys skirtas 2018–2020 m. kvietimams teikti paraiškas, jį organizuoja Europos Komisija.

Dėl kelionės išlaidų apmokėjimo galima kreiptis į Lietuvos mokslo tarybą teikiant paraišką pagal priemonę „Išvykstančiųjų ir atvykstančiųjų tyrėjų bei mokslo vadybininkų vizitai (LINO LT)“. Paraiškos priimamos nuolatos, sąlygos skelbiamos kvietime teikti paraiškas dėl tyrėjų išvykų finansavimo (LINO LT).

Registracija į „Horizonto 2020“ teminės srities „Klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas, žaliavų tiekimas“ informacinę dieną ir partnerių paieškos renginį.

 

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 268 7067, e. p. anzelma.useliene@cr.vu.lt.


Spalio 24-25 d. Briuselyje vyks „Horizonto 2020“ teminės srities „Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija“ informacinis renginys

2017-10-04 08:17

Spalio 24-25 d. Europos Komisija organizuoja informacinį renginį, kuriame bus pristatomi 2018 – 2020 m. programos „Horizontas 2020“ teminės srities „Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija“ kvietimai teikti paraiškas. Lietuva gali sėkmingai įsijungti ir dalyvauti programos „Horizontas 2020“ projektuose, todėl tikslinga atrinkti ir siųsti geriausius energetikos mokslo specialistus į šį renginį, besidominčius tarptautine partneryste ir pasirengusius rengti naujus projektus.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia Lietuvos mokslininkus ir tyrėjus, dirbančius energetikos srityje, dalyvauti MITA koordinuojamo ES projekto TYKU2 mokslo misijoje į Belgiją, Briuselį.
Paraiškos teikiamos iki 2017 m. spalio 10 d. el. paštu: info@mita.lt.

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 268 7067, e. p. anzelma.useliene@cr.vu.lt.


Kvietimas dalyvauti tarpvalstybinėje mokslinių tyrimų mainų programoje (Transnational Access Research Visit Programme)

2017-09-21 15:36

Švedijos Karališkojo technologijos universiteto PDC centras (angl. The PDC Center for High Performance Computing at the KTH Royal Institute of Technology) siūlo dalyvauti ES finansuotame projekto – HPCEuropa3 tarpvalstybinėje mokslinių tyrimų mainų programoje. KTH/PDC (https://www.pdc.kth.se/) yra vienas iš 10 partnerių, dalyvaujančių šiame projekte.

Vienas iš šio projekto tikslų pritraukti mokslininkus iš Baltijos šalių, kurie specializuotųsi arba siektų įgyti žinių itin našiame skaičiavime (angl. high-performance computing).

Projekto trukmė: 2017.05.01 – 2021.04

Tikslinė grupė: magistrantai, doktorantai, postdoktorantai ir profesoriai.

Paraiškos anglų kalba teikiamos iki lapkričio 16 d. projekto elektroninėje svetainėje.

Vizito trukmė: tarp 3 ir 13 savaičių.

Apmokamos išlaidos: kelionės, maisto, vietinio transporto ir apgyvendinimo išlaidos.

Reikalavimai:

 • būti susipažinus su Beskow kompiuterizuoto skaičiavimo systema naudojama PDC centre;
 • turėti išmanymą/žinias savo pasirinktoje mokslinio tyrimo tematikoje (vizito pabaigoje reikės pateikti dvi ataskaitas ir užpildytą klausimyną);
 • turėti šiek tiek žinių itin našiame skaičiavime (angl. high-performance computing) rekomenduotina, bet nebūtina.

Nėra jokių apribojimų vienam mokslininkui teikti paraiškas keletą kartų į skirtingus kvietimus.

Papildoma informacija: http://www.hpc-europa.eu/

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 268 7067, e. p. anzelma.useliene@cr.vu.lt ir

Donatas Jodauga, tel. (8 5) 2193298, donatas.jodauga@cr.vu.lt.


Kvietimas teikti paraiškas dėl mokslo vadybininkų vizitų finansavimo (LINO LT)

2017-09-21 15:33

Paraiškos priimamos nuolatos. Pastaba – bus finansuoti 8 vizitai.

Mokslo vadybininkų vizitų tikslas: stiprinti mokslo vadybininkų gebėjimus MTEPI (mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų) administravimo srityje. Vizitu turi būti siekiama susipažinti su gerąją praktika (kaip ruošiamasi dalyvavimui tarptautiniuose konkursuose, kaip vykdoma partnerių paieška, kokios priemonės naudojamos siekiant kuo labiau padėti tyrėjams sėkmingai dalyvauti tarptautinėje mokslo erdvėje ir kt.) ir (ar) su dalyvavimo tarptautinėse MTEPI programose taisyklėmis, naujovėmis ar aktualijomis ir kt.

Tinkami pareiškėjai: mokslo vadybininkai. Gali būti finansuojamos ne daugiau kaip dvi mokslo vadybininkų, dirbančioje toje pačioje mokslo ir studijų institucijoje, paraiškos.

Vizito trukmė: iki 4 kalendorinių dienų (galima vizito pradžia – ne anksčiau kaip 2017 m. spalio 1 d.).

Kompensuojamos šios išlaidų rūšys:

 • kelionės į užsienio šalį ir atgal išlaidos;
 • vietinių kelionių užsienio šalyje išlaidos;
 • gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;

Kvietimo informacija: http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/404.html

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 268 7067, e. p. anzelma.useliene@cr.vu.lt ir

Ana Raišienė, tel. (8 5) 268 7165, ana.raisiene@cr.vu.lt.


Nuolatinis kvietimas teikti paraiškas dėl tyrėjų išvykų finansavimo (LINO LT)

2017-09-21 15:32

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas tyrėjų išvykų finansavimui gauti. Išvykos finansuojamos vykdant projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001).

Galimi išvykos tikslai:

 • konsultacijos su tarptautinės MTEPI (mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų) srities iniciatyvų sričių kuratoriais dėl bendradarbiavimo inicijavimo ir (ar) vykdymo, ir (ar) projektų paraiškų rengimo ir pateikimo, ir (ar) konkretaus kvietimo reikalavimų;
 • dalyvavimas informacinėse dienose, skirtose pristatyti svarbiausius tarptautinių MTEPI kvietimų reikalavimus ir (ar) informaciją apie paraiškų parengimą, ir (ar) pateikti gerąją paraiškų rengimo praktiką ir pan.;
 • dalyvavimas projekto partnerių paieškos renginiuose.

Galimi pareiškėjai – Lietuvos aukštosios mokyklos arba valstybinio mokslinių tyrimų instituto mokslininkai ar kiti tyrėjai.

Paraiškos priimamos nuolatos.

 

Paraiškos teikiamos elektroniniu paštu. Pareiškėjai turi užpildyti Paraiškos dėl tyrėjo išvykos išlaidų kompensavimo formą, ją atspausdinti, pasirašyti ir kartu su priedais nuskenuotą pateikti elektroniniu paštu ugne.dragunaite@lmt.lt.

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Virginija Antanavičiūtė-Kasperūnė, tel. (8 5) 268 7164, e. p. virginija.antanaviciute-kasperune@cr.vu.lt ir

Žemartas Budrys, tel. (8 5) 219 3298,  zemartas.budrys@cr.vu.lt.


Nuolatinis kvietimas teikti paraiškas dėl tyrėjų išvykų finansavimo (TYKU 2)

2017-09-21 15:31

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, įgyvendindama projektą „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU 2)“, projekto numeris 09.3.3-ESFA-V-711-01-0005, kviečia mokslininkus ir kitus tyrėjus iš mokslo sektoriaus, vykdančius ar ketinančius vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų projektus teikti paraiškas

Paraiškų teikiamos nuolatos.

Tinkami pareiškėjai  – mokslininkai ir / arba tyrėjai iš mokslo sektoriaus, vykdantys arba ketinantys vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų projektus.

Minimalūs reikalavimai pareiškėjui:

 1. Dalyvio mokslinių tyrimų krypties atitikimas renginio tematikai;
 2. Dalyvio mokslinė kompetencija;
 3. Dalyvavimo tarptautinėse programose patirtis (paraiškų rengimas, vertinimas, dalyvavimas projektuose, kita);
 4. Dalyvavimo renginyje tikslingumo pagrindimas.

Remiamos veiklos:

 1. Dalyvavimas informaciniuose renginiuose, susijusiuose su paraiškų rengimu, MTEPI projektų valdymu ir administravimu;
 2. Dalyvavimas partnerystės renginiuose ir / ar tyrėjų misijose;
 3. ​Dalyvavimas konsorciumo partnerių susitikimuose, skirtuose MTEPI programų projektams rengti;
 4. Konsorciumo partnerių susitikimų, skirtų MTEPI programų projektų rengimui, organizavimas Lietuvoje;
 5. Dalyvavimas MTEPI asociacijų,  Europos technologijų platformų posėdžiuose ir kituose susijusiuose renginiuose, konferencijose, kurių metu formuojamos naujos strateginės mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros kryptys, temos bei veiklos ir teikiami siūlymai programai „Horizontas 2020“;
 6. Dalyvavimas tarptautiniuose MTEPI programų praktiniuose seminaruose ir / ar stovyklose, kuriuose gali dalyvauti doktorantai.

Paraiškų pateikimas:

Pareiškėjai gali teikti patvirtintos formos pasirašytą paraišką (jos forma priklauso nuo renginio į kurį vykstama) ir jos priedus vienu iš būdų:

 1. Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į Agentūrą A. Goštauto g. 12-216, LT-01108 Vilnius;
 2. Arba elektroniniu paštu info@mita.lt pateikiant skenuotą pasirašytos paraiškos versiją arba elektroniniu parašu pasirašytą paraiškos versiją.

Paraiškų pateikimo terminas: Paraiškos turi būti pateiktos ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki patvirtinto renginio pradžios asmeniškai, laišku arba elektroniniu paštu info@mita.lt.

Kvietimo informacija: http://h2020.lt/tyku2-kvietimai/

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 268 7067, e. p. anzelma.useliene@cr.vu.lt ir

Donatas Jodauga, tel. (8 5) 2193298, donatas.jodauga@cr.vu.lt.