Konferencija: „TRA 2018 – A DIGITAL ERA FOR TRANSPORT – SOLUTIONS FOR SOCIETY, ECONOMY AND ENVIRONMENT“

2018-02-23 11:11

2018 m. balandžio 16-19 d. Vienoje vyks „Transport Reseach Arena“ organizuojamas renginys „TRA 2018 – A Digital ERA For Transport – Solutions for Society, Economy and Environment“.

Renginio programa: https://www.traconference.eu/.

Finansavimą galima gauti pagal MITA paskelbtą TYKU 2 kvietimą, teikiant paraiškas svetainėje www.e-mokslovartai.lt.


Partnerių paieškos renginys: „WOLVES SUMMIT“

2018-02-23 11:10

2018 m. balandžio 10-11 d. Varšuvoje (Lenkija) organizuojamas partnerių paieškos renginys „Wolves Summit“.

Renginio metu bus organizuojami B2B susitikimai pasinaudojant partnerystės įrankiu.

Platesnė informacija: https://www.wolvessummit.com/en

Finansavimas galimas iš projekto MITAP II lėšų: https://mita.lrv.lt/lt/skelbimai/kvietimas-teikti-paraiskas-del-komandiruociu-islaidu-vykstant-i-tikslinius-renginius-uzsienio-valstybese-kompensavimo.


Partnerių paieškos renginys: „SUCCESSFUL R&I IN EUROPE 2018 – 9TH EUROPEAN NETWORKING EVENT“

2018-02-23 11:09

2018 m. kovo 15-16 d. Diuseldorfe (Vokietija) vyks Horizontas 2020 partnerių paieškos renginys „Successful R&I in Europe 2018 – 9th European Networking Event“.

Renginio programa: http://horizon2020.zenit.de/…/successful-ri-in-europe-2018…/

Paraiškos finansavimui į renginį gauti teikiamos svetainėje www.e-mokslovartai.lt pagal MITA paskelbtą TYKU 2 kvietimą.


Konferencija: „VULNERABLE YOUTH – INSIGHTS, POLICY AND FUTURE PERSPECTIVES”

2018-02-23 11:08

2018 m. kovo 14 d. 12.30-17.30 val. Briuselyje, Square de Meeus 1, 1st floor, 1000 Brussels vyks baigiamoji projekto “Vulnerable Youth – Insights, policy and future perspectives”, kurį vykdo Tarptautinis socialinių mokslų institutas (Estija), konferencija.

 

Konferencija siekiama skatinti politikų, pilietinės visuomenės ir tyrėjų dialogą, siekiant aptarti naujas priemones, skirtas mažinti atskirtį Europoje. Dėmesys – jaunų žmonių įsidarbinimo problemos ir skurdo mažinimo ateityje perspektyvos.

Daugiau informacijos: http://www.etag.ee/en/event/final-conference-except-project-vulnerable-youth-insights-policy-future-perspectives.


Konferencija: EU FUNDING FOR DEFENCE AND SECURITY

2018-02-23 11:07

2018 m. kovo 8 d.  9.30 – 15.00 val. Briuselyje, Rue du Commerce 44, vyks konferencija EU FUNDING FOR DEFENCE AND SECURITY.

Konferenciją organizuoja Slovėnijos Gynybos ministerija.

Konferencijos tikslas – pristatyti ES gynybos politiką ir įvairias ES finansavimo galimybes gynybos pramonei ir moksliniams tyrimams ir ypač Europos gynybos fondą, kuris mokslinio bendradarbiavimo projektams, skirtiems novatoriškoms gynybos technologijoms skirs 90 mln. EUR iki 2020 m. Ir 500 mln. EUR po 2020 m.  per metus.

Daugiau informacijos: https://www.sbra.be/en/content/eu-funding-defence-and-security.


Konferencija: COST CONNECT – QUANTUM: WHERE WILL THE NEXT JUMP GO?

2018-02-23 11:06

2018 m. kovo 8d. vyks konferencija Varšuvoje, Lenkijoje.

Konferencijos tikslas – suburti mokslininkus ir tyrėjus, dirbančius kvantinės fizikos mokslo srityje. Ši konferencija taip pat sieks pagerinti bendradarbiavimo galimybes tarp šios srities profesionalų, gerinti sinergiją tarp skirtingų ES programų ir projektų, skatinti naujų projektų atsiradimą H2020 srityje ir kt.

 

Daugiau informacijos: http://www.cost.eu/events/cost_connect_quantum.


L‘OREAL Baltic stipendija „Moterims moksle“

2018-02-23 11:04

Iki 2018 m. kovo 5 d. laukiamos paraiškos, skirtos prestižinei „Moterims moksle“ stipendijai gauti. 2018 m. penkioms Baltijos šalių mokslininkėms bus skirta 6 tūkst. eurų stipendija už jų indėlį į mokslą.

Konkursas vyksta visose trijose Baltijos šalyse – Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Kiekvienoje šalyje bus skiriama stipendija moksliniams tyrimams gyvosios gamtos mokslų, aplinkosaugos, fizikos ir inžinerijos srityse. Į stipendiją Lietuvoje pretenduos daktaro disertaciją apsigynusios tyrėjos iki 40 metų amžiaus.

„Moterims moksle“ stipendijų programa yra įgyvendinama bendradarbiaujant su Latvijos, Lietuvos ir Estijos mokslų akademijomis, nacionalinėmis Lietuvos, Latvijos ir Estijos UNESCO komisijomis.

Paraiškas L’OREAL Baltic „Mokslo moterims“ stipendijų programai galima teikti tarptautiniame „Mokslo moterims“ (FWIS) portale www.fwis.fr.


MITA vykdomo projekto Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU2) naujienos:

2018-02-23 11:02
  1. Iki balandžio 1 d. nebus apribojimų dalyvių skaičiui dalyvauti H2020 renginiuose ES šalyse  į tą patį renginį gali vykti ne po vieną dalyvį iš universiteto (skaičius nėra ribojimas);
  2. iki balandžio 1 d.  yra 5 laisvos vietos dalyviams dalyvauti renginiuose ne ES šalyse;
  3. iki balandžio 1 d. yra 5 laisvo vietos apmokėti dalyvių išvykas į renginius susijusius su universiteto dalyvavimu asociacijų ir kt. organizacijų veiklose (Pagal šią veiklą numatoma remti mokslininkų ir kitų tyrėjų dalyvavimą MTEPI asociacijų, agentūrų posėdžiuose ir kituose susijusiuose renginiuose, bei konferencijose, kurių metu taip pat formuojamos naujos strateginės mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros kryptys, temos bei veiklos ir teikiami siūlymai H2020. Dalyvis, kuris vyks į tokius renginius, turės pateikti savo institucijos įgaliojimą dalyvauti tokioje veikloje arba kitą įrodymą, kad Lietuvos mokslo įstaiga dalyvauja/ turi narystę tam tikroje MTEPI asociacijoje ar agentūroje);
  4. 4 laisvos vietos mokslininkams, įskaitant doktorantus, ir kitus tyrėjus bei  mokslo vadybininkus dalyvauti tarptautiniuose MTEPI programų praktiniuose seminaruose ir/ar stovyklose (mokymai turi būti susiję su tarptautinių MTEPI programų projektų rengimo aspektais). Kompensuojamos visos kelionės ir pragyvenimo išlaidos (pagal fiksuotuosius įkainius) bei seminaro mokestis, vienai kelionei į mokymus vienam asmeniui galime skirti iki 2370

 

Visą informaciją apie TYKU 2 projekto kvietimus teikti paraiškas ir paraiškų teikimo tvarką galima rasti https://www.e-mokslovartai.lt/all-calls-for-proposals/-/call/bc7aabc8-458f-4cf1-a2e1-a5b030c60f33.

 

VU Plėtros departamente konsultuoja:

Gintarė Grimžienė, tel (8 5) 236 6073, el. p. gintare.grimziene@cr.vu.lt.


Dėstytojų/ekspertų mainai – 2018

2018-02-23 11:00

Italijos Respublikos Užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerija finansuoja Italijos ir užsienio šalių (taip pat ir Lietuvos) dėstytojų, ekspertų ir kultūros veikėjų mainus, suteikdama nustatyto dydžio paramą, skirtą viešnagės iki 8 dienų išlaidoms padengti. Pagal programą numatyta fiksuota ir visaapimanti paramos suma (t.y. 120 EUR į dieną pirmas 6 dienas ir 93 EUR už septintą ir aštuntą dieną, bendrai maksimali suma – 906 EUR).

Mainų tikslas – plėtoti intensyvesnius dvišalius kultūrinius ryšius abi šalis dominančiose srityse, tuo pačiu skatinant universitetų ir tyrimų centrų bendradarbiavimą.

Komandiruotės metu turi būti aktyvus kandidato dalyvavimas tyrimų projektuose, dirbtuvėse, paskaitose, seminaruose.

Paraiškų galutinis teikimo terminas: 2018 m. rugsėjo 15 d.

Suinteresuoti asmenys turėtų siųsti paraišką Italų kultūros institutui ir prieš tai elektroniniu paštu (iicvilnius@esteri.it) šiuos dokumentus:

– priimančios Italijos institucijos kvietimą ant firminio blanko su data ir parašu, kuriame turi būti aiškiai nurodytos ir viešnagės datos;

– kviečiamojo asmens sutikimo laišką ant firminio blanko su data ir parašu;

– kandidato gyvenimo aprašymą;

– komandiruotės darbo planą, kuriame būtų glaustai apibūdinta viešnagės metu numatyta veikla;

– pareiškėjo asmens dokumento kopija.

Paraiškos su visais dokumentais turi būti atsiųstos į Italų kultūros institutą likus bent 60 dienų iki suinteresuoto asmens atvykimo į Italiją.

 

VU Mokslo ir inovacijų departamente konsultuoja:

Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 268 7067, e. p. anzelma.useliene@cr.vu.lt.


ŽŪM kvietimas teikti paraiškas moksliniams tyrimams ir taikomosios veiklos projektams vykdyti

2018-02-23 10:57

Vadovaujantis Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 3D-18 ,,Dėl Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“, skelbiamas paraiškų gauti valstybės pagalbą žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės moksliniams tyrimams ir taikomosios veiklos projektams vykdyti priėmimas.

Skiriama bendra pagalbos suma – 275  tūkst. Eur.  Pagalbos intensyvumas – finansuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Paraiškos teikiamos Finansuotinų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos apraše nurodytiems tyrimams vykdyti.

Paraiškas gali teikti – mokslo ir studijų institucijos, mokslinių tyrimų institutai (kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme) arba mokslininkų grupės, susivienijusios mokslinių tyrimų projektui vykdyti.

Lietuvių kalba užpildytos paraiškos gauti valstybės pagalbą žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės moksliniams tyrimams ir taikomajai veiklai vykdyti turi būti pateiktos iki 2018 m. kovo 9 d. 15.00 val. Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir mokslo skyriui (Gedimino pr. 19, Vilnius, 264 kab. arba 266 kab.). Paraiškos turi būti įteiktos pareiškėjo asmeniškai arba per įgaliotą asmenį. Kitais būdais (paštu, per kurjerį, faksu, el. paštu ir kt.) pateiktos paraiškos nepriimamos.

 

Daugiau informacijos ministerijos tinklapyje:

http://zum.lrv.lt/lt/skelbimai/kvietimas-teikti-paraiskas-gauti-valstybes-pagalba-zemes-ukio-maisto-ukio-ir-zuvininkystes-moksliniams-tyrimams-ir-taikomosios-veiklos-projektams-vykdyti-2.

 

Papildomą informaciją teikia Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir mokslo skyrius tel.: (8 5) 239 1084, (8 5) 239 1023.

 

VU Mokslo ir inovacijų departamente konsultuoja:

Donatas Jodauga, tel. (8 5) 2193298, donatas.jodauga@cr.vu.lt;

Anzelma Ūselienė, tel. (8 5) 268 7067, e. p. anzelma.useliene@cr.vu.lt.