Vilniaus universiteto studijų procesui reikalingos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra | VU projektinė veikla

Vilniaus universiteto studijų procesui reikalingos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra

2020-09-22 14:13

Projektas Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-15-0001 finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.1.1-CPVA-V-720 „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“.

Projekto vykdytojas – Vilniaus universitetas

Projekto vadovas – Jonas Vengris

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2019 m. birželio mėn. – 2022 m. rugsėjo mėn.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 3.990.000,00 Eur.

Projektu siekiama sudaryti sąlygas modernių ir kokybiškų aukštojo mokslo, ypač pedagoginių studijų plėtrai bei užtikrinti efektyvų, besikeičiančią studijų aplinką ir naujas formas atliepiantį, studijų proceso valdymą Vilniaus universitete. Projektu numatome spręsti šiuos uždavinius:

1. Išplėsti ir modernizuoti pedagogų rengimo infrastruktūrą Vilniaus universitete. Atsižvelgiant į švietimo sistemoje diegiamas inovacijas, naujas didaktines priemones, kurios turi būti integruojamos į ugdymo procesą, taip pat į pedagogų rengimo centro veiklai ir studijų kokybei keliamus reikalavimus, naujai kuriamų ir atnaujinamų studijų programų turinį bei planuojamą studentų skaičiaus augimą, numatoma išplėsti ir modernizuoti pedagogų rengimui reikalingą infrastruktūrą ugdymo mokslų studijų programų vykdymui įrengiant auditorijas, laboratorijas ir kitas specializuotas edukacines erdves.

2. Modernizuoti Vilniaus universiteto studijų valdymo ir administravimo informacines priemones. Projekto lėšomis bus sukurta ir įdiegta nauja studijų administravimo, organizavimo ir valdymo informacinė sistema, kurioje studijų procesai bus valdomi orientuojantis ne į masiškumą, o į naudotojo individualius poreikius – individualios studijos su individualia trukme ir planavimu, pritaikyto krūvio planavimu.

Projektas įgyvendinamas Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto ir Informacinių technologijų paslaugų centro.Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *