Naujienos | VU projektinė veikla - Part 5

CHIST-ERA programos kvietimas

2018-10-22 14:05

Kvietimo aprėptis:

– „Analoginiai skaičiavimai dirbtiniam intelektui“ (angl. Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI));

– „Išmanusis skaičiavimų paskirstymas dinaminiuose tinkluose“ (angl. Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN)).

Trumposios paraiškos anglų kalba teikiamos iki 2019 m. sausio 15 d. 17:00 (CET).

Daugiau informacijos:

https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimu-planas/2287/kvietimas-454?fbclid=IwAR2SpZQJPAUC7TI-kCG7A_VO1yXnFCD791Y4nbhZTQYpLs77-sC0e4wRRrQ.

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Žemartas Budrys, tel. (8 5) 219 3298, el.p. zemartas.budrys@cr.vu.lt.

Dėl biudžetinių klausimų VU Plėtros departamente konsultuoja:

Agnija Duobienė, tel. (8 5)  268 7034, agnija.duobiene@cr.vu.lt

Nijolė Kavarskienė, tel. (8 5)  268 6968, nijole.kavarskiene@cr.vu.lt.


Kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2019-2020 m.

2018-10-22 14:04

Pasirodė VIII kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2019–2022 metais įgyvendinti.

Paraiškos priimamos iki 2018 m. gruodžio 11 d. 24 val.

– numatoma projektų pradžia 2019-05-01–2019-07-01

– projektų pabaiga iki 2022-06-30 (negalima sausio–vasario mėn.)

– biudžetas – ne didesnis nei 150 tūkst. Eur

– asmuo gali vienu metu vykdyti ne daugiau nei tris nacionalinių mokslo programų, Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo bei mokslininkų grupių projektus kaip pagrindinis projekto vykdytojas ir būti tik vieno iš jų vadovas.

Daugiau informacijos: https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimu-planas/2287/kvietimas-447.

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Gitana Vaitiekūnienė, tel. (8 5) 236 6068, gitana.vaitekuniene@cr.vu.lt.

Dėl biudžetinių klausimų VU Plėtros departamente konsultuoja:

Agnija Duobienė, tel. (8 5)  268 7034, agnija.duobiene@cr.vu.lt;

Nijolė Kavarskienė, tel. (8 5)  268 6968, nijole.kavarskiene@cr.vu.lt.


Kvietimas doktorantams teikti paraiškas už akademinius pasiekimus 2019 m.

2018-10-22 14:03

Lietuvos mokslo taryba, siekdama paremti produktyviai dirbančius doktorantus, skelbia kvietimą doktorantams teikti paraiškas paramai už akademinius pasiekimus.

Paraiškų teikimo pabaiga: 2018 m. gruodžio 17 d. 24 val.

Paramos dydis:

Bus nustatytas atsižvelgiant į konkursui pateiktų paraiškų skaičių ir paramai už akademinius pasiekimus bei paramai akademinėms išvykoms skirtą lėšų sumą.

Daugiau informacijos:

https://www.lmt.lt/…/kvietimu-kalendorini…/772/kvietimas-453.

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Simona Akamauskaitė, tel. (8 5) 268 7095, drs@cr.vu.lt.


Kvietimas doktorantams teikti paraiškas akademinei išvykai 2019 m. I pusmetį gauti

2018-10-22 14:02

Lietuvos mokslo taryba, siekdama sudaryti sąlygas doktorantams kelti mokslinę kvalifikaciją dalyvaujant užsienyje vykstančiuose renginiuose, didinti doktorantų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą, skelbia kvietimą doktorantams teikti paraiškas paramai 2019 metų I pusmečio išvykoms.

Paraiškų teikimo pabaiga: 2018 m. lapkričio 15 d. 24 val.

Paramos dydis:

Iki 1140 Eur.

Daugiau informacijos:

https://www.lmt.lt/…/kvietimu-kalendorini…/772/kvietimas-452

Išsamesnę informaciją VU Mokslo ir inovacijų departamente teikia:

Simona Akamauskaitė, tel. (8 5) 268 7095, drs@cr.vu.lt.


Lietuvos mokslo tarybos kvietimai

2018-10-22 14:00
  1. Kvietimas teikti paraiškas mokslinėms stažuotėms 2019 metais

Tikslas – skatinti  Lietuvos mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą – vykti į mokslines stažuotes užsienyje, susijusias su jų vykdomos mokslinės veiklos tematika.

Daugiau informacijos:

https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimu-planas/2287/kvietimas-448?fbclid=IwAR3vteBmhyyhyL_dmeJqsTOuLB1aJ3GiFz-1PQKSJcrxQ7aRlR7MKBxmdxA

  1. Kvietimas teikti paraiškas išvykoms į mokslo renginius 2019 metais

Tikslas – skatinti  Lietuvos mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą –  dalyvauti užsienio mokslo renginiuose, kurių tematika susijusi su jų vykdoma mokslinės veiklos tematika.

Daugiau informacijos:

https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimu-planas/2287/kvietimas-449?fbclid=IwAR1rItgJyIR15DGz6BRvwFXE5CIT90yX5vmT8ByD4brolOyUgeOMMfx6t_k

  1. Kvietimas teikti paraiškas vizitui į daktaro disertacijos gynimą 2019 metais

Tikslas – skatinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijas kviesti patyrusius mokslininkus iš užsienio mokslo ir studijų institucijų dalyvauti disertacijos gynimo procese, įtraukiant juos į gynimo tarybos sudėtį.

Daugiau informacijos:

https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimu-planas/2287/kvietimas-450?fbclid=IwAR3oUNwAkn2Rno6H6r2nbaiWGPbjDyYRk_Zex5gx-tSoozds-9eg1CNi-pQ

  1. Kvietimas teikti paraiškas vizitui kelti Lietuvos MSI tyrėjų kompetenciją 2019 metais

Tikslas – Padėti pritraukti patyrusius aukšto lygio užsienio mokslininkus atvykti ir vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas Lietuvos mokslo ir studijų institucijose bei išvykusių patyrusių mokslininkų  reintegracijai.

Daugiau informacijos:

https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimu-planas/2287/kvietimas-451?fbclid=IwAR0Byl9yuWbvvivUXsciz92lCK2T55503wHr-_DnUDdI1Qw6dJnosyq2fck

Projektų įgyvendinimo laikotarpis – 2019 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

Paraiškos priimamos iki 2018 m. gruodžio 12 d. 24:00 val.

Išsamesnę informaciją VU Plėtros departamente teikia:

Jolanta Droždz, tel. (8 5) 219 3203, jolanta.drozdz@cr.vu.lt

Laura Zableckienė, tel. (8 5) 219 3201, laura.zebleckiene@cr.vu.lt.


Tarptautinė konferencija: „ICT 2018, Imagine Digital – Connect Europe“

2018-10-01 13:59

Trumpas aprašymas: ICT 2018 will focus on the European Union’s priorities in the digital transformation of society and industry. It will present an opportunity for the people involved in this transformation to share their experience and vision of Europe in the digital age.

ICT 2018 offers networking opportunities both offline and online. Participants can meet and engage with the academic and research community, decision-makers, as well as business representatives.

Renginio data: 2018 m. gruodžio 4-6 d.

Renginio vieta: Viena, Austrija

Renginio metu bus organizuojamos ir partnerystės užmezgimo veiklos.

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/register-ict-2018

Dėl tyrėjo išvykos išlaidų kompensavimo galima teikti paraišką pagal MITA administruojamą priemonę „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU2)“. Daugiau informacijos: https://mita.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/mita-vykdomi-projektai/tyku2.


Tarptautinė konferencija: „Impact of Social Sciences and Humanities for a European Research Agenda – Valuation of SSH in mission-oriented research“

2018-10-01 13:58

Trumpas aprašymas. The purpose of the conference is to bring valuation (i.e. the provision of added value through SSH) and impact contributions of SSH research to transformative, mission- and challenges-oriented national and European research and innovation agendas to the forefront, to openly reflect and structurally discuss the topic in order to make it visible, debatable, verifiable and usable. The conference aims to engage around 350 participants from all over Europe and international partner countries. It targets policy-makers from the field of science and research, public research funding agencies, researchers from SSH and arts-based research as well as researchers from other disciplinary background, representatives from business and the social economy, media representatives and civil society organisations.

Renginio data: 2018 m. lapkričio 28-29 d.

Renginio vieta: Viena, Austrija

Registracija: https://survey.zsi.at/index.php/751886?newtest=Y&lang=en

Daugiau informacijos: https://www.ssh-impact.eu/programme/.


Tarptautinė konferencija: „Europa besikeičiančiame pasaulyje: Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė“

2018-10-01 13:56

Trumpas aprašymas: This international information-day event will highlight research topics covered within the 2019 calls for proposals in Societal Challenge 6 Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies of Horizon 2020. Participants will have the possibility to join in a matchmaking event dedicated to the topics of the 2019 Societal Challenge 6 call for proposals. The matchmaking event will give participants the opportunity to join pre-arranged meetings with other participants in order to identify possible collaborators and to facilitate the setup of Horizon 2020 project consortia.

Renginio data: 2018  m. spalio 30 d.

Renginio vieta: Varšuva, Lenkija

Registracija prasideda rugsėjo 2 dieną.

Daugiau informacijos: https://sc6-2019-brokerage.b2match.io/home.


Tarptautinė konferencija – BioJapan 2018

2018-10-01 13:55

BioJapan 2018 – viena didžiausių JP-jos ir viso Rytų/Pietryčių Azijos regiono biotechnologijų ir bio-mokslų parodų-konferencijų. Joje planuojamas Lietuvos nacionalinis stendas (detalesnė informacija dėl dalyvavimo: Monika Glinskytė (m.glinskyte@verslilietuva.l)).

Trumpas aprašymas: BioJapan has played an important role in facilitating interaction between Japanese and global companies/organizations and stimulating new business opportunities for almost two decades. Top business development, licensing, and alliance management professionals, R&D personnel, and biotech company executives from around the world will gather in Yokohama in October 2018 for the 20th iteration of BioJapan. Over 900 organizations from around 30 countries are expected to participate in the event, to hold an anticipated 9,000 business meetings over the course of the three days.

Renginio vieta: Jokohoma, Japonija

Renginio data: 2018 m. spalio 10-12d.

Daugiau informacijos: https://www.ics-expo.jp/biojapan/en/outline.html.


Kviečiame dalyvauti Europos Kosmoso agentūros 4 kvietimo teikti paraiškas Europos bendradarbiaujančios valstybės plano vykdymui kvietimo sąlygų pristatymo instruktaže-seminare

2018-10-01 13:53

Seminaras vyks 2018 m. spalio 4 d. Ūkio ministerijos (Gedimino per. 38) 213 salėje, nuo 9 val. (renginys anglų kalba)

Preliminari suma, skirta IV – ojo PECS kvietimo projektų vykdymui, numatoma 2 mln. eurų. Kvietimo finansavimo kryptys: EKA misijų aparatinė įranga; moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra; veiklos, produktai ir paslaugos, naudojančios kosmoso infrastruktūrą; parengiamosios studijos; informavimo ir ugdymo veiklos. Galimi pareiškėjai: įmonės arba įmonių bei mokslo ir studijų institucijų konsorciumai.

Oficialus viešas IV-jo PECS kvietimo paskelbimas numatomas 2018 m. spalio 10 d.

Planuojama, kad paraiškos bus priimamos iki 2018 m. gruodžio 3 d.

Instruktažo-seminaro darbotvarkė ir pranešimai

08:30 Registration of participants

09:00 Briefing Introduction by Delegation Representative

09:15 PECS introduction and past results

09:30 The Basics of ESA Procurement, a general presentation

09:45 Objectives of the New Call for Proposals

10:00 How to prepare a successful proposal. Hints and Tips. TECHNICAL PART

11:15 BREAK

11:30 How to prepare a successful proposal. Hints and Tips. MANAGEMENT AND COST PART

12:30 Question and Answers

13:00 LUNCH BREAK

14:00 Start of the One to One Meetings (20 minutes per company maximum)

18:00 End of the meetings

Norėdami užsiregistruoti į individualų pokalbį su EKA ekspertais, adresu egle.elena.sataite@mita.lt siųskite preliminarią informaciją šiam pokalbiui. Preliminarioje informacijoje anglų kalba būtina nurodyti:

  • juridinio subjekto (įmonės, universiteto, instituto ar pan.) pavadinimą
  • dalyvių asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą ir telefono numerį
  • interesų sritį, t. y. potencialaus projekto sritį, pvz.: Žemės stebėjimas (sintetinės apertūros radarų duomenų analizė), baterijos, FPGA (loginių elementų matricos, programuojamos eksploatacijos sąlygomis), gyvybės mokslai (zonduojančios raketos), jutikliai, ryšio sistemos ir pan.,

Seminare EKA ekspertai detaliau supažindins su EKA kvietimų organizavimo tvarka, kuri aprašyta IV-jo kvietimo tekste, atsakys į klausimus ir surengs individualius pokalbius su užsiregistravusiais potencialiais pareiškėjais.

Registracija į individualų pokalbį vykdoma iki 2018 m. spalio 1 d.

Kontaktinis asmuo: Eglė Elena Šataitė, NCP Kosmosas, Tel. +370 5 2644705.