Redakcinė ir išsaugojimo politikos - VU

Redakcinė ir išsaugojimo politikos

Publikavimo etika

Su mūsų Publikavimo etikos ir netinkamos praktikos politika galite susipažinti (anglų kalba) čia. Vilniaus universiteto leidykla, kaip mokslo periodikos žurnalų ir knygų leidėja, yra įsipareigojusi visuose leidybos proceso etapuose laikytis aukštų etiško elgesio standartų. Šiose gairėse apibrėžiamos Vilniaus universiteto leidyklos autorių, recenzentų ir redaktorių pareigos, susijusios su leidybos etika.

Įspėjimas dėl autorių teisių

Pateikdamas mokslinio darbo rankraštį (Vilniaus universiteto leidyklos leidžiamam leidiniui) autorius patvirtina, kad yra bendraautorių įgaliotas sudaryti šiuos susitarimus ir savo bei bendraautorių vardu garantuoja ir užtikrina, kad:

  1. jis (ji) turi pilną teisę sudaryti šį susitarimą ir suteikti jame numatytas teises. Jis (ji) yra vienintelis (-ė) rankraščio autorius (-ė) ir turi pilną teisę sudaryti šį susitarimą bei suteikti teises Vilniaus universiteto leidyklai, nepažeisdamas (-a) jokių kitų įsipareigojimų;
  2. rankraštis yra originalus, nepažeidžia jokių autorių ar jokių kitų trečiųjų šalių teisių;
  3. rankraštis nebuvo oficialiai išleistas jokioje kitoje leidykloje ir nėra jokios kitos leidyklos svarstomas;
  4. rankraštyje nėra jokios neteisėtos informacijos, dezinformacijos ar duomenų, kuriuos paskelbus, būtų pažeista sutartis, konfidencialumo ar slaptumo įsipareigojimas;
  5. mokslo žurnalų atveju, autoriai sutinka su „Creative Commons“ priskyrimo licencijos 4.0 sutarties sąlygomis, kuriomis vadovaujantis žurnale spausdinamas straipsnis yra licencijuojamas, ir suteikia Vilniaus universitetui leidimą publikuoti iki šiol nepublikuotą originalų rankraštį ir jo neatsiejamą dalį sudarančią santrauką, visą susijusią papildomą medžiagą ir vėlesnius klaidų taisymus, jei tokie būtų reikalingi, žurnale, vadovaujantis „Creative Commons“ priskyrimo licencija (CC-BY-4.0). Šita nuostata taikoma ir knygų, kurios leidžiamos laikantis atviros prieigos principų atvejais. Vilniaus universiteto leidykloje leidžiamų  kitų knygų autorių teises reglamentuoja Vilniaus universiteto Intelektinės nuosavybės valdymo nuostatai.

Skaitmeninio archyvavimo ir išsaugojimo politika

Savo publikacijų archyvavimui ir atsarginiam išsaugojimui naudojamės PKP Preservation Network.

Būdama mokslinio turinio leidėja, Vilniaus universiteto leidykla pripažįsta tiek bibliotekininko, tiek leidėjo, kaip mokslinio turinio saugotojo, vaidmenį ir yra įsipareigojusi savo publikacijas išsaugoti ateinančioms kartoms. Skaitmeninį išsaugojimą vertiname kaip procesų ir veiklų rinkinį, užtikrinantį, kad mūsų publikacijos būtų kuriamos ir platinamos taip, kad būtų užtikrinta ilgalaikė prieiga.

Mūsų išsaugojimo politika apima šias priemones:

  • Visas mūsų elektroninis turinys (svetainė, rankraščiai ir kt.) yra saugomas keliuose skirtinguose serveriuose. Viešai prieinamas turinys skaitytojams yra Vilniaus universitetui priklausančiame serveryje, Vilniuje. To paties turinio kopija saugoma kaip atsarginė kopija kitoje atskiroje aparatinėje įrangoje. Sugedus vienam serveriui, galima padaryti kopiją iš kito serverio ir svetainė bus pasiekiama greičiau nei per 24 valandas.
  • Visų straipsnių elektroninės versijos taip pat saugomos Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABa), kaip nacionalinėje agreguotos atviros prieigos saugykloje (https://www.elaba.lt).
  • Kaip papildomas elektronines atsargines kopijas ir archyvinį išsaugojimą naudojame archyvavimo susitarimą su PKP Preservation Network.
  • Autoriai gali archyvuoti galutinę paskelbtą savo straipsnių versiją asmeninėse ar institucinėse saugyklose iškart po publikavimo.

Ketiname ir tikimės dar ilgai leisti savo žurnalus. Jei dėl kokių nors retų, nelaimingų aplinkybių būsime priversti nutraukti žurnalo leidybą, žurnale paskelbti straipsniai bus saugomi internete ir prieinami skaitytojams dar mažiausiai 10 metų. Esant tam tikroms sąlygoms, tokioms kaip leidybos nutraukimas ar katastrofiškas svetainės gedimas, turinys bus pasiekiamas per PKP išsaugojimo tinklą arba Lietuvos akademinę elektroninę biblioteką eLABa.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos