For PhD students

VU disertacijos Mielieji doktorantai, norėdami atsispausdinti disertacijas Vilniaus universiteto leidykloje, disertacijos tekstą ir jos santrauką patalpinkite į nurodytą Word šabloną ir DOCX bei PDF formatais atsiųskite el. paštu . Galite disertacijos tekstą rengti ir LaTeX formatu. Tokiu atveju mums pateikite tik PDF failą, kuris turi atitikti Word šablono stilių. Šablonas skirtas pagal naują tvarką besiginantiems disertantams.

Prašymas dėl daktaro disertacijos spausdinimo: Prasymo_del_disertacijos_ir_santraukos_spausdinimo_sablonas.doc

Dėmesio! Į šabloną tekstą reikia talpinti be stilių – naudokitės šablone esančiais stiliais. Šablono stiliaus neatitinkančių failų nepriimame.

Doktorantui pageidaujant, ant galinio viršelio galima pateikti 5-8 sakinių disertacijos aprašymą.

Terminai. Jeigu disertacija VU leidykloje tik spausdinama (yra sumaketuota ir suredaguota), ji privalo būti pateikta prieš 4 darbo dienas iki pageidaujamos atsiėmimo datos. Jeigu papildomai užsakoma maketavimo paslauga, disertacija pateikiama prieš 8 darbo dienas. Pageidaujant spausdinimo, redagavimo ir maketavimo paslaugų – prieš 14 darbo dienų.

Pagrindiniai reikalavimai teikiamai spausdinti daktaro disertacijai:

 • puslapio dydis – B5 (17x24 cm),
 • apatinė paraštė 2 cm, viršutinė paraštė 1,5 cm, kairė ir dešinė paraštės turi būti 2,5 cm,
 • tarpai tarp eilučių – 1,15 intervalo,
 • teksto šriftas – 11 pt. Times New Roman,
 • puslapių numeracija – puslapio apačioje, dešinėje,
 • paveikslėlių plotis neturi būti didesnis už teksto plotį,
 • kiti maketavimo reikalavimai pateikti disertacijos Word šablone.

Pagrindiniai reikalavimai teikiamai spausdinti daktaro disertacijos santraukai:

 • puslapio dydis – A5 (14,8x21 cm),
 • apatinė paraštė 2 cm, viršutinė paraštė 1,5 cm, kairė ir dešinė paraštės turi būti 2 cm,
 • tarpai tarp eilučių – 1,15 intervalo,
 • teksto šriftas – 11 pt. Times New Roman,
 • puslapių numeracija – puslapio apačioje, dešinėje,
 • kiti maketavimo reikalavimai pateikti disertacijos santraukos Word šablone.

Disertacijų šablonai maketavimui:
VU_disertacijos_maketo_sablonas_ginantiems_pagal_VU_Senato_2017-10-24_nutarima.docx
VU_disertacijos_maketo_sablonas_ginantiems_pagal_VU_Senato_2010-06-03_nutarima.docx
VU_disertacijos_santraukos_maketo_sablonas_ginantiems_pagal_VU_Senato_2010-06-03_nutarima.docx

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information