Vilniaus universiteto Leidybos direkcija

leidykla-200x200Nesibaigiančios permainos ir laiko iššūkiai kelia vis naujus uždavinius Vilniaus universiteto leidybai. Todėl 2011 metais Vilniaus universiteto Senatas patvirtino naują leidybos strategiją – buvo įsteigta Leidybos direkcija. Ji perėmė Vilniaus universiteto leidyklos darbus ir didelę patirtį sukaupusį personalą.
Leidybos direkcija rengia spaudai mokslinius leidinius, periodinius, tęstinius mokslo darbus, mokslo populiarinamuosius leidinius, vadovėlius, monografijas, žodynus, žinynus, bibliografines rodykles, kitą informacinę medžiagą, plakatus, lankstinukus, kvietimus, skrajutes,
vizitines korteles ir kt.

Pagrindiniai Leidybos direkcijos uždaviniai – organizuoti Universiteto darbuotojų leidinių leidybą ir platinimą.

Direkcija rūpinasi visu leidybos procesu:
• rankraščio redagavimu ir korektūra,
• leidinio dizaino sukūrimu ir maketo parengimu spaudai,
• spaudos organizavimu ir kontrole,
• elektroninių leidinių parengimu,
• leidinių platinimu,
• konsultuoja autorius, sudarytojus, redaktorius įvairiais leidybos klausimais.

Mūsų tikslas – garbingai tęsti šimtametes Vilniaus universiteto leidybos tradicijas.


Jonas Vėgėlė, direktorius, tel. 8 5 268 71 85,

Edita Motiejūnaitė, administratorė, tel. 8 5 268 71 84

Žydrė Černiūtė, vyr. specialistė, tel. 8 5 268 70 84,

Justina Michelbertienė, specialistė, tel. 8 5 236 60 57


Giedrius Kuzmickas, vyr. specialistas, tel. 8 5 268 72 49