Recenzavimas - VU

Recenzavimas

Vilniaus universiteto leidykla naudoja Open Journal System straipsnių pateikimui ir recenzavimui. Pateiktus straipsnių rankraščius recenzuoja (double-blind) ne mažiau kaip du srities ekspertai. Pateikti knygų rankraščiai recenzuojami pagal Vilniaus universiteto nustatytas tvarkas akademiniuose padaliniuose.

Remdamiesi toliau pateiktais kriterijais, recenzentai nusprendžia, ar rankraštis gali būti priimtas publikavimui be papildomų pataisymų, ar reikalingi mažesni ar didesni pataisymai, ar rankraštis turi būti atmestas. Bet kokio recenzavimo pagrindas – objektyvus techninio tikslumo ir pateikiamo darbo aktualumo vertinimas.  

Vertinimo kriterijai:

 • temos ir skelbiamo tikslo aiškumas;
 • teorinės diskusijos aktualumas;
 • empirinio tyrimo aktualumas ir aprašymas;
 • atkuriamieji tyrimo metodai ir rezultatai;
 • nedviprasmiai ir tinkamai išanalizuoti duomenys;
 • tvirtai pagrįsta diskusija (analizė);
 • išvadomis paremti duomenys;
 • darbo originalumas;
 • žinios apie naujausius tyrimus;
 • gerai apgalvota ir logiškai nuosekli darbo struktūra.

Recenzento įsipareigojimai autoriaus atžvilgiu:

 1. Raštu pateikti nešališką atsiliepimą apie darbo privalumus ir mokslinę vertę, savo nuomonę pagrįsti.
 2. Nurodyti, ar tekstas yra aiškus, pakankamai glaustas ir aktualus, ir įvertinti darbo struktūrą, mokslinį tikslumą, originalumą ir aktualumą skaitytojams.
 3. Vengti asmeninių komentarų ir kritikos.
 4. Išlaikyti recenzavimo proceso konfidencialumą, nesidalinant, neaptariant ir neatskleidžiant recenzuojamame rankraštyje pateiktos informacijos trečiosioms šalims be leidyklos leidimo.

Recenzento įsipareigojimai redaktorių atžvilgiu:

 1. Įspėti redaktorių apie bet kokį galimą asmeninį ar finansinį interesų konfliktą (žr. Etikos politika, Interesų konfliktas) ir atsisakyti recenzuoti rankraštį, jei yra tokio konflikto tikimybė.
 2. Nustatyti darbo mokslinę vertę, originalumą ir aprėptį, pasiūlyti jo tobulinimo būdų.
 3. Atkreipti dėmesį į bet kokius etikos klausimus, pavyzdžiui, akivaizdus recenzuojamo rankraščio panašumas į jau paskelbtą leidinį ar tuo pačiu metu kitur publikavimui pateiktą rankraštį.

Recenzento įsipareigojimai skaitytojų atžvilgiu:

 1. Užtikrinti, kad teigiamą įvertinimą gavę rankraščiai atitiktų leidyklos standartus.
 2. Apsaugoti skaitytojus nuo neteisingų ar klaidingų tyrimų ar mokslinių darbų, kurių negali patvirtinti kiti.
 3. Atidžiai ieškoti bet kokių nenurodytų citatų iš kitų susijusių mokslininkų darbų.

Recenzijos gali ir turi būti kritiškos, tačiau prašome recenzentų turėti omenyje, kad paniekinanti kalbos maniera ar į asmeniškumą linkusi kritika gali būti vertinama kaip atskleidžianti recenzento šališkumą ar užslėptus motyvus.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos