Kontaktai

 

Plėtros direkcija
El. p. projektineveikla@cr.vu.lt

Dr. Aurelija Jakubė, L. e. p. Direktorė, tel. +370 5 2687239
El. p. aurelija.jakube@cr.vu.lt

 

Infrastruktūros plėtra

Neringa Kižienė, Infrastruktūros plėtros skyriaus vedėja, tel. 2687240
El. p. neringa.kiziene@cr.vu.lt

Žmogiškųjų išteklių plėtra

Mindaugas Grašys, Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas, tel.2193203
El. p. mindaugas.grasys@cr.vu.lt

Dalia Jacikevičė, Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 2193284
El. p. dalia.jacikevice@cr.vu.lt

Projektų finansų valdymas

Žana Markauskienė, Projektų finansų valdymo skyriaus vedėja, tel. 2687091
El. p. zana.markauskiene@cr.vu.lt

Projektinės veiklos informacija
El. p. projektineveikla@cr.vu.lt

Jonas Garšva, Projektinės veiklos informacijos skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 2193244
El. p. jonas.garsva@ittc.vu.lt

Aušra Barišauskienė, Projektinės veiklos informacijos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 2687238
El. p. ausra.barisauskiene@cr.vu.lt

Mokslas ir inovacijos

Vida Lapinskaitė, Mokslo ir inovacijų direkcijos direktorė, tel. 2687164
El.p. vida.lapinskaite@cr.vu.lt

Tarptautinės studijų programos projektai

Skirmantė Savickaitė, Tarptautinių programų ir ryšių skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 2687049
El. p. skirmante.savickaite@cr.vu.lt

Dėstytojų ir personalo mobilumas pagal Erasmus + programą

Simona Vižinienė, Tarptautinių programų ir ryšių skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 2687231
El. p. simona.viziniene@cr.vu.lt

Dėstytojų mobilumas pagal dvišales sutartis
Aistė Simanavičienė, Tarptautinių programų ir ryšių skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 2687156
El. p. aiste.simanaviciene@cr.vu.lt